logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN GEORG von HAMILTON

Sám sebe tu zpodobil jako sokolníka na obraze, jehož detail zdobí obálku knihy o něm, vydané Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích

Sám sebe tu zpodobil jako sokolníka na obraze, jehož detail zdobí obálku knihy o něm, vydané Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích

Repro L. Ourodová-Hronková, Johann Georg de Hamilton (1672-1737), malíř zvířat a lidí (2015)

Dva jím vlastnoručně psané příjmové doklady z roku 1700

Dva jím vlastnoručně psané příjmové doklady z roku 1700

Repro Der goldene Wagen des Fürsten Joseph Wenzel von Liechtenstein : Ausstellung der Wagenburg in Schönbrunn mit Leihgaben der Sammlungen des Regierenden Fürsten von Liechtenstein ; Katalog (1977)

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice svatoštěpánského chrámu ve Vídni

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice svatoštěpánského chrámu ve Vídni

Repro Matricula Online

Jeden z jeho loveckých obrazů, namalovaných na zakázku knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu

Jeden z jeho loveckých obrazů, namalovaných na zakázku knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu

Repro www stránky Národního památkového ústavu

Dva jeho obrazy osedlaných vraníků se schwarzenberským výžehem, které jsou dnes umístěny v tzv. Hamiltonově kabinetu na zámku Hluboká

Dva jeho obrazy osedlaných vraníků se schwarzenberským výžehem, které jsou dnes umístěny v tzv. Hamiltonově kabinetu na zámku Hluboká

Dva jeho obrazy osedlaných vraníků se schwarzenberským výžehem, které jsou dnes umístěny v tzv. Hamiltonově kabinetu na zámku Hluboká

Repro L. Ourodová-Hronková, Johann Georg de Hamilton (1672-1737), malíř zvířat a lidí (2015), s. 226 a 229

Pamětní deska připomínající jeho pobyt na zámku v TřeboniPamětní deska připomínající jeho pobyt na zámku v Třeboni

Pamětní deska připomínající jeho pobyt na zámku v Třeboni

Foto Pavel Polák

Zřejmě za zásluhy získaný rodový erb na pečeti, přivěšené na jeho poslední vůli

Zřejmě za zásluhy získaný rodový erb na pečeti, přivěšené na jeho poslední vůli

Repro L. Ourodová-Hronková, Johann Georg de Hamilton (1672-1737), malíř zvířat a lidí (2015), s. 53 (SOA Třeboň, odd. Český Krumlov, Rodinný archív Schwarzenberků, FPd/23, kart č. 16

O uměleckém rodu Hamiltonových na stránkách Wurzbachova lexikonu rakouských osobností

Repro C. von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Siebenter Teil, Habsburg (Magdalena - Wilhelmine) - Hartlieb (1861), s. 263-265

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist