logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PLACIDUS HAMMER

Repro XXXIII. Programm des deutschen k. k. Staatsgymnasiums in Budweis, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1903-4, s. 28

Jeho podpis v záznamech českobudějovického německého gymnázia

Jeho podpis v záznamech českobudějovického německého gymnázia

Záznam o jeho narození ve velichovské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Welchavensis) a datum jeho narození a navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Welchavensis) a datum jeho narození a navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Repro Directorium Divini Officii, Voluntate ac Decreto Reverendissimi, Eximii ac Illustrissimi Domini Domini Joannis Valeriani Miseratione divina et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Bohemo-Budvicensis editum et a Venerabili Clero Dioecesano observandum pro Anno Christi MDCCCLXV, s. 51

Nálepka ředitelství německého c.k. státního gymnázia v Českých Budějovicích

Nálepka ředitelství německého c.k. státního gymnázia v Českých Budějovicích

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho úmrtí v matrice "hlavní fary" Vídeňského Nového Města

Repro Matricula Online

Jeho parte v pamětní knize českobudějovického německého gymnázia

Jeho parte v pamětní knize českobudějovického německého gymnázia

Heslo ve Wikipedii s odkazem na tyto stránky Kohoutího kříže (klikněte na náhled)

Heslo ve Wikipedii s odkazem na tyto stránky Kohoutího kříže (klikněte na náhled)

Repro Wikipedia

Detail modelu města Českých Budějovic s Rybářskou baštou v popředí a Svatováclavským špitálem
a kostelem v pozadí vlevo na konci Krajinské ulice

Detail modelu města Českých Budějovic s Rybářskou baštou v popředí a Svatováclavským špitálem
a kostelem v pozadí vlevo na konci Krajinské ulice

Repro www stránky Agentura Kultur-Kontakt, foto Milan Binder

České Budějovice na konci 18. století s dosud patrným Svatováclavským špitálem a kostelem

České Budějovice na konci 18. století s dosud patrným Svatováclavským špitálem a kostelem

Repro Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 3, České Budějovice (1996), obr. č. 4

Špitální kostelík sv. Václava na vedutě Českých Budějovic z roku 1785

Špitální kostelík sv. Václava na vedutě Českých Budějovic z roku 1785

Repro M. Binder - D. Kovář, Město v nejlepších letech : příběhy z minulosti Českých Budějovic (2015), s. 23

Letecký snímek zástavby na místě svatováclavského špitálu a dům v Krajinské třídě, postavený na místě, kde stávalLetecký snímek zástavby na místě svatováclavského špitálu a dům v Krajinské třídě, postavený na místě, kde stával

Letecký snímek zástavby na místě svatováclavského špitálu a dům v Krajinské třídě, postavený na místě, kde stával

Repro M. Binder - D. Kovář, Město v nejlepších letech : příběhy z minulosti Českých Budějovic (2015), s. 23 a foto Ivo Kareš

Budova bývalého latinského gymnázia v areálu klášterní zahrady a současné gymnaziální budovy

Budova bývalého latinského gymnázia v areálu klášterní zahrady a současné gymnaziální budovy

Repro Státní okresní archiv České Budějovice

Plán z roku 1891 zachycuje situaci před stavbou nové budovy gymnásia

Plán z roku 1891 zachycuje situaci před stavbou nové budovy gymnásia

Repro archiv Gymnázia Česká v Českých Budějovicích

Demolice části městského opevnění na místě, kde bylo postaveno německé gymnázium

Demolice části městského opevnění na místě, kde bylo postaveno německé gymnázium

Repro L. Nikrmajer, České Budějovice : 1867-1937 (2006), s. 68, fotografie ze sbírek Jihočeského muzea

Unikátní fotografie z léta 1903, kdy stály krátce obě budovy vedle sebe
(vlevo původní latinské gymnázium, vpravo nová budova gymnázia)

Unikátní fotografie z léta 1903, kdy stály krátce obě budovy vedle sebe
(vlevo původní latinské gymnázium, vpravo nová budova gymnázia)

Repro SOkA České Budějovice

Po dokončení nesla fasáda německé označení školy

Po dokončení nesla fasáda německé označení školy

Repro archiv Gymnázia Česká v Českých Budějovicích

Na pohlednici z počátku dvacátého století vidíme novou budovu německého gymnázia (dokončena 1903),
za ní je částečně skryt dominikánský klášter, sídlo gymnázia za časů Placida Hammera

Na pohlednici z počátku dvacátého století vidíme novou budovu německého gymnázia (dokončena 1903),
za ní je částečně skryt dominikánský klášter, sídlo gymnázia za časů Placida Hammera

Táž partie na snímku z roku 2009 (viz i Oskar Maschek a Jakob Stabernak)

Táž partie na snímku z roku 2009 (viz i Oskar Maschek a Jakob Stabernak)

Foto Ivo Kareš

Záběr z opačné strany zachycuje i část komplexu dominikánského kláštera

Záběr z opačné strany zachycuje i část komplexu dominikánského kláštera

Foto Ivo Kareš

Budějovická Biskupská ulice s budovou někdejší piaristické koleje, dnešní rezidence diecézního biskupa, na dvou starých pohlednicích, z nichž ta barevná napravo je roku 1915 adresovaná do války Adalbertu Wodiczkovi jeho rodičiBudějovická Biskupská ulice s budovou někdejší piaristické koleje, dnešní rezidence diecézního biskupa, na dvou starých pohlednicích, z nichž ta barevná napravo je roku 1915 adresovaná do války Adalbertu Wodiczkovi jeho rodiči

Budějovická Biskupská ulice s budovou někdejší piaristické koleje, dnešní rezidence diecézního biskupa, na dvou starých pohlednicích, z nichž ta barevná napravo je roku 1915 adresovaná do války Adalbertu Wodiczkovi jeho rodiči

Vrata průjezdu v přízemí severní části někdejší piaristické koleje v Biskupské ulici

Vrata průjezdu v přízemí severní části někdejší piaristické koleje v Biskupské ulici

Foto Ivo Kareš

Refektář českobudějovického bistupství

Refektář českobudějovického bistupství

Foto Pavel Polák

I do ústavu jím vedeného zavítal na své cestě po Čechách a po Šumavě roku 1871 nešťastný korunní princ Rudolf HabsburskýI do ústavu jím vedeného zavítal na své cestě po Čechách a po Šumavě roku 1871 nešťastný korunní princ Rudolf Habsburský

I do ústavu jím vedeného zavítal na své cestě po Čechách a po Šumavě roku 1871 nešťastný korunní princ Rudolf Habsburský

Repro www stránky Magyarországi Kárpát Egyesület a Verbosity

Rudolfův podpis v pamětní knize
 českobudějovického německého gymnáziaRudolfův podpis v pamětní knize
 českobudějovického německého gymnázia

Rudolfův podpis v pamětní knize
českobudějovického německého gymnázia

Malý princ Rudolf na klíně své matky, císařovny Alžběty

Malý princ Rudolf na klíně své matky, císařovny Alžběty

Repro Sterne und Blumen, 1928, č. 34

Arcivévodkyně Gisela a korunní princ Rudolf před domkem k jejich potěše na snímku z roku 1861

Arcivévodkyně Gisela a korunní princ Rudolf před domkem k jejich potěše na snímku z roku 1861

Repro K. Unterreinerová, Sisi und das Salzkammergut (2013), s. 29

Korunní princ Rudolf jako žák letní jezdecké školy při císařské vile v Bad Ischlu na snímku Viktora Angerera někdy z konce roku 1869

Korunní princ Rudolf jako žák letní jezdecké školy při císařské vile v Bad Ischlu na snímku Viktora Angerera někdy z konce roku 1869

Repro K. Unterreinerová, Sisi und das Salzkammergut (2013), s. 28

Obálka (1993) českého překladu knihy o korunním princi, která vyšla v pražském Odeonu

Obálka (1993) českého překladu knihy o korunním princi, která vyšla v pražském Odeonu

Titulní list vídeňského listu s oznámením princova skonu

Titulní list vídeňského listu s oznámením princova skonu

Repro Wiener Zeitung, 31. 1. 1889, s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Sarkofág korunního prince Rudolfa ve vídeňské Kapucínské kryptě

Sarkofág korunního prince Rudolfa ve vídeňské Kapucínské kryptě

Foto Pavel Polák

Karmelitánský klášter v Mayerlingu s kaplí k modlitbám za korunního prince Rudolfa (viz i Julius Kroner)

Karmelitánský klášter v Mayerlingu s kaplí k modlitbám za korunního prince Rudolfa (viz i Julius Kroner)

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist