logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HERMINE HANAUEROVÁ

Záznam o svatbě jejích rodičů v oddací matrice farní obce Dolní Vltavice: ženich Josef Watzl se narodil majiteli hospodářství v Radslavi čp. 10 Franzi Watzlovi a jeho ženě Franzisce, roz. Keferové z Bližné čp. 10, nevěsta Aloisia byla dcerou mlynářského mistra Simona Winklera a jeho ženy Josefy, roz. Keferové z Bližné čp. 1, jimž se narodila dne 29. února roku 1877

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam z dolnovltavické "Knihy zemřelých" o úmrtí jejího měsíčního bratříčka Josefa v létě 1914 otci Josefu Watzlovi
a mamince Aloisii roz. Winklerové z Kozí Stráně čp. 24

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o sňatku otcovy sestry Anny ze statku čp. 10 v Radslavi v červnu 1918 s kovářským mistrem a vdovcem Fischerem, rodem z rakouského Baureithu blízko Aigenu, prozrazuje na stránkách dolnovltavické "Knihy oddaných", že na rodném stavení Herminině hospodařil před otcem její děd Franz Watzl (babička Franziska, roz. Keferová, pocházela z Bližné čp. 10)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Celkový pohled na obec s plánkem

Celkový pohled na obec s plánkem

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 627

Na plánku statků v Radslavi je zachycen i ten její rodný s čp. 10, kde přišla dva roky před ní na svět její sestra Rosa Watzlová, provdaná Studenerová

Na plánku statků v Radslavi je zachycen i ten její rodný s čp. 10, kde přišla dva roky před ní na svět její sestra Rosa Watzlová, provdaná Studenerová

Foto Pavel Polák

Kaple v RadslaviKaple v Radslavi

Kaple v Radslavi

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 3, s. 74 a foto Pavel Polák

Interiér radslavské kaple

Interiér radslavské kaple

Foto Ivo Kareš

Nástropní malba Kristus v obilném poli v radslavské kapli, jak ji r. 1936 vytvořil Adolf Tussetschläger z Mayerbachu (rovněž zaniklá Dolní Borková), nad Kristovou hlavou se černá opuštěné vlaštovčí hnízdo

Nástropní malba Kristus v obilném poli v radslavské kapli, jak ji r. 1936 vytvořil Adolf Tussetschläger z Mayerbachu (rovněž zaniklá Dolní Borková), nad Kristovou hlavou se černá opuštěné vlaštovčí hnízdo

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 5, s. 22

Památná lípa v Radslavi má úctyhodný obvod kmene, činí 634 centimetrů

Památná lípa v Radslavi má úctyhodný obvod kmene, činí 634 centimetrů

Foto Ivo Kareš

Jeden z částečně zachovaných původních radslavských domů

Jeden z částečně zachovaných původních radslavských domů

Foto Ivo Kareš

Pohled přes zaniklou Radslav a Dolní Vltavici
na alpské hřebeny, pohlednice, foto Libor Sváček

Pohled přes zaniklou Radslav a Dolní Vltavici
na alpské hřebeny, pohlednice, foto Libor Sváček

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist