logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTOKAR HAUG

Záznam o narození chlapce Ignaze Jakoba Hauga na přehořovském zámku otci Jakobu Haugovi rodem ze Švábska a matce Theresii, roz. Ringlerové z Dolních Rakous - svědky byli manželé Lintnerovi ze Soběslavi

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Přehořovensis)
a datum jeho narození a navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Přehořovensis)
a datum jeho narození a navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Repro Directorium Divini Officii, Voluntate ac Decreto Reverendissimi, Eximii ac Illustrissimi Domini Domini Joannis Valeriani Miseratione divina et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Bohemo-Budvicensis editum et a Venerabili Clero Dioecesano observandum pro Anno Christi MDCCCLXV, s. 51

Jeho podpis v záznamech českobudějovického německého gymnázia

Jeho podpis v záznamech českobudějovického německého gymnázia

Poslední jeho zápis v křestní matrice farní obce Horní Stropnice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Naposledy před vlastním skonem pochovával ševcovského pomocníka Franze Nosseka...

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

... a opravdu podivné skvrny od inkoustu (či krve?) na dvoustraně předcházející jeho poslednímu zápisu v hornostropnické úmrtní matrice

... a opravdu podivné skvrny od inkoustu (či krve?) na dvoustraně předcházející jeho poslednímu zápisu v hornostropnické úmrtní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Výrazný záznam v úmrtní matrice farní obce Horní Stropnice o jeho úmrtí a pohřbu v říjnu roku 1884 - pochovával ho vyšebrodský opat Leopold Wackarž a jako příčina smrti pětašedesátiletého muže je tu uvedeno ochrnutí plic

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

O něm na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

O něm na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o jeho úmrtí ze stránek téže školní kroniky

Zpráva o jeho úmrtí ze stránek téže školní kroniky

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o jeho úmrtí a účasti deputace učitelského sboru na jeho pohřbu
v Programu německého gymnázia českobudějovického...

Zpráva o jeho úmrtí a účasti deputace učitelského sboru na jeho pohřbu
v Programu německého gymnázia českobudějovického...

Repro Programm des k.k. deutschen Staats-Gymnasiums in Budweis veröffentlicht am Schluße des Schuljahres 1885

... a další zpráva o jeho úmrtí, tentokrát v ordinariátním listu budějovické diecéze

... a další zpráva o jeho úmrtí, tentokrát v ordinariátním listu budějovické diecéze

Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1884, č. 22, s. 88

K 700. jubileu farnosti Horní Stropnice sestavili krajané tento soubor fotografíí jejích osad: odshora zleva Maršíkův hamr, Olbramov, Šejby, Svébohy, Filipinin Dvůr, kostel v Horní Stropnici, náměstí v Horní Stropnici a mariánský sloup na něm, Dlouhá Stropnice - dolní část, Humenice, Jedlice, Bedřichov, Mýtiny, Meziluží, Dlouhá Stropnice - horní část

K 700. jubileu farnosti Horní Stropnice sestavili krajané tento soubor fotografíí jejích osad: odshora zleva Maršíkův hamr, Olbramov, Šejby, Svébohy, Filipinin Dvůr, kostel v Horní Stropnici, náměstí v Horní Stropnici a mariánský sloup na něm, Dlouhá Stropnice - dolní část, Humenice, Jedlice, Bedřichov, Mýtiny, Meziluží, Dlouhá Stropnice - horní část

Repro Glaube und Heimat. 1986, č. 8, s. 53

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist