logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS-JOACHIM HÄUPLER

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 48

Repro A. Kopp, Skláři Koppové 1656-1968 a sklárna Janštýn od 1827 (2017), s. 29 kapitoly 16

Jeho exlibris

Jeho exlibris

Repro Repro A. Kopp, Skláři Koppové 1656-1968 a sklárna Janštýn od 1827 (2017), s. 29 kapitoly 16

Obálka (2000) dvojjazyčného vydání jeho práce (český překlad německého originálu pořídil Ivan Kalina), vydaného Katholisches Kreisbildungswerk v Regenu

Obálka (2000) dvojjazyčného vydání jeho práce (český překlad německého originálu pořídil Ivan Kalina), vydaného Katholisches Kreisbildungswerk v Regenu

Závěr jeho dopisu rodině Koppových

Závěr jeho dopisu rodině Koppových

Repro z daru Antonína Koppa

Záznam o dědečkově svatbě 9. května 1881 v železnorudské oddací matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o narození otcově v železnorudské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Ručně kreslená mapa Hůrky a okolí z 18. století

Repro ze sbírky Viléma Trmala

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist