logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS HAUZENBERGER

Datum jeho narození a zmizení je na seznamu válečných obětí farní obce Malšín

Datum jeho narození a zmizení je na seznamu válečných obětí farní obce Malšín

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987), s. 106

Plánek osady Lopatné s domem Hauzenbergerových čp. 7

Plánek osady Lopatné s domem Hauzenbergerových čp. 7

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987), s. 311

Dům Hauzenbergerových v Lopatném

Dům Hauzenbergerových v Lopatném

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987), s. 312

Dnes zaniklé Lopatné na plánku politické obce Bolechy, rovněž zaniklé

Dnes zaniklé Lopatné na plánku politické obce Bolechy, rovněž zaniklé

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987), s. 232

Odtud bývala vidět stavení v Lopatném...

Odtud bývala vidět stavení v Lopatném...

Odtud bývala vidět stavení v Lopatném...

Foto Ivo Kareš

Lopatné na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Lopatné na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Lopatné na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Boží muka a kříže z okolních zaniklých obcí u jednoho
ze tří dnes stojících domů v bývalé obci Bolechy

Boží muka a kříže z okolních zaniklých obcí u jednoho
ze tří dnes stojících domů v bývalé obci Bolechy

Foto Ivo Kareš

Tři nálepky někdejšího obecního úřadu Wullachen (Bolechy)

Tři nálepky někdejšího obecního úřadu Wullachen (Bolechy)

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Úřední razítko obce Bolechy

Úřední razítko obce Bolechy

Repro SOkA České Budějovice

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist