logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL HAWELKA

Záznam v českobudějovické matrice o jeho narození v rodině JUDr. Karla Hawelky a jeho ženy Marie Thekly, roz. Rozumové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Článek o něm v českém budějovickém listu svědčí o dobovém antisemitismu a zmiňuje i Israela Kohna

Článek o něm v českém budějovickém listu svědčí o dobovém antisemitismu a zmiňuje i Israela Kohna

Repro Jihočeské listy, 1898, č. 12, s. 3

Takto referovaly v létě 1907 innsbrucké noviny o jeho skandální eskapádě v italském Trentu

Repro Innsbrucker Nachrichten, 6. 7. 1907, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých vídeňské farnosti Erdberg při kostele sv. Petra a Pavla

Repro Matricula Online

Záznam o jeho pohřbu v českobudějovické knize úmrtí a pohřbů

Repro SOkA České Budějovice

Zpráva o jeho smrti v českých novinách naznačuje to, co je nám dnes díky příčině úmrtí jasnější

Zpráva o jeho smrti v českých novinách naznačuje to, co je nám dnes díky příčině úmrtí jasnější

Repro Budivoj, 24. 4. 1908, s. 2

Zpráva o jeho úmrtí v rakouském tisku

Zpráva o jeho úmrtí v rakouském tisku

Zpráva o jeho úmrtí v rakouském tisku

Repro Neue Freie Presse, 24. 4. 1908, s. 7 a (Linzer) Tages-Post, 26. 8. 1908, s. 8 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Zpráva o úmrtí vdovy po něm 23. září roku 1933 je provázena vzpomínkou na dům, který "tvořil středobod intelektuální společnosti" ve městě

Zpráva o úmrtí vdovy po něm 23. září roku 1933 je provázena vzpomínkou na dům, který "tvořil středobod intelektuální společnosti" ve městě

Repro Budweiser Zeitung, 1933, č. 75, s. 5

Tím domem byl palác "Včela" na českobudějovickém náměstí, kde bydlel a měl kancelář od roku 1896Tím domem byl palác "Včela" na českobudějovickém náměstí, kde bydlel a měl kancelář od roku 1896

Tím domem byl palác "Včela" na českobudějovickém náměstí, kde bydlel a měl kancelář od roku 1896

Repro Budweiser Zeitung, 1896, č. 74, s. 10 a foto Ivo Kareš

Obálka (1893) sbírky jeho veršů

Obálka (1893) sbírky jeho veršů

Jeho otec, známý českobudějovický notář JUDr. Karl Havelka (tak je alespoň jeho zapsáno jeho příjmení ve zdejší matrice zemřelých ke dni 22. listopadu 1914), čestný občan města

Jeho otec, známý českobudějovický notář JUDr. Karl Havelka (tak je alespoň jeho zapsáno jeho příjmení ve zdejší matrice zemřelých ke dni 22. listopadu 1914), čestný občan města

Repro Státní okresní archiv České Budějovice, fond Českobudějovická spořitelna

Otcův hlavičkový papír a razítka s podpisem

Otcův hlavičkový papír a razítka s podpisem

Repro SOkA České Budějovice

Rodné Budějovice na staré barevné pohlednici, které dodávají kolorit zejména venkované, nabízející kolem Samsona své zboží z vozů i vozíků, v roce Hawelkova narození dosud jediných prostředků dopravy

Rodné Budějovice na staré barevné pohlednici, které dodávají kolorit zejména venkované, nabízející kolem Samsona své zboží z vozů i vozíků, v roce Hawelkova narození dosud jediných prostředků dopravy

Repro archív Kohoutího kříže

Společný hrob č. 10 na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie se stal po zrušení původních hrobů místem posledního odpočinku otce i syna Hawelkových

Společný hrob č. 10 na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie se stal po zrušení původních hrobů místem posledního odpočinku otce i syna Hawelkových

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist