logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROSA HAWRANEKOVÁ (vl.jm. RUŽENA HAVRÁNKOVÁ)

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

Její fotografie a obálka (1906) sborníku k jubileu Deutsche Liedertafel v Budějovicích a místo z alba spolku s jejím jménem, podpis je z archu sčítání lidu z roku 1921

Její fotografie a obálka (1906) sborníku k jubileu Deutsche Liedertafel v Budějovicích a místo z alba spolku s jejím jménem, podpis je z archu sčítání lidu z roku 1921

Repro Festschrift der Deutschen Liedertafel in Budweis anläßlich ihrer 50jähr. Bestandsfeier (1906), s. 52, www stránky Hackelhöf - Haklovy Dvory a Sčítání lidu 1921, České Budějovice - Videňské předměstí obvody XXXII a XXXIII, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Skupinový snímek členek a členů českobudějovického sdružení Deutsche Liedertafel

Skupinový snímek členek a členů českobudějovického sdružení Deutsche Liedertafel

Repro Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel (1979), s. 386

Narodila se, jak dokládá záznam v českobudějovické matrice, v Rudolfovské ulici čp. 53 dne 23. října 1883

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle archu sčítání lidu z roku 1921 bydlila sama v domě na dnešní Dvořákově ulici čp. 380/6 jako redaktorka nakladatelství Moldavia

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice - Videňské předměstí obvody XXXII a XXXIII, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Domy v českobudějovické Dvořákově ulici - ten modrý vlevo č. 186/10 (dříve 248), kde byla úředně hlášena začátkem války, žlutý vedle něj je 187/8 (dříve 380), kde bydlila v roce 1921

Domy v českobudějovické Dvořákově ulici - ten modrý vlevo č. 186/10 (dříve 248), kde byla úředně hlášena začátkem války, žlutý vedle něj je 187/8 (dříve 380), kde bydlila v roce 1921

Foto Ivo Kareš

Obálka šumavského kalendáře (1925) s kresbou Wilhelma Fischera
a část jeho obsahu s jejím jménem mezi významnými autoryObálka šumavského kalendáře (1925) s kresbou Wilhelma Fischera
a část jeho obsahu s jejím jménem mezi významnými autory

Obálka šumavského kalendáře (1925) s kresbou Wilhelma Fischera
a část jeho obsahu s jejím jménem mezi významnými autory

Obálka a obsah šumavského kalendáře (1926), kde se její jméno ocitá v sousedství těch nejvýznamnějších autorůObálka a obsah šumavského kalendáře (1926), kde se její jméno ocitá v sousedství těch nejvýznamnějších autorů

Obálka a obsah šumavského kalendáře (1926), kde se její jméno ocitá v sousedství těch nejvýznamnějších autorů

Drobná zpráva o jejím úmrtí v krajanském měsíčníku

Drobná zpráva o jejím úmrtí v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1949,č. 7, s. 21

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist