logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LUDWIG HAYDN

Záznam dobrovodské oddací matriky o svatbě jeho rodičů, tj. Karla Haydna (původně psáno Hojden), učitele ve dnes zcela zaniklých Mokřanech (Moos), obec Kochánov, okres Klatovy (tehdy okres Sušice), syna Mathiase Hojdena, podruha v Mokřanech čp. 30, a jeho ženy Josefy, roz. Schneiderové z Dolejšího Krušce, s Theresií, dcerou Josefa Mužika ze zaniklé Cuše a Theresie, roz. Gruberové z rovněž zaniklého Babylonu (obě posledně jmenované osady náležely k zaniklým Stodůlkám)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam křestní matriky farní obce Dobrá Voda u Hartmanic o jeho narození v rodině učitele Karla Hojdena a jeho ženy Theresie, roz. Mužikové, s přípisem o svatbě Ludwiga, tehdy ještě rovněž Hojdena, v Teplicích roku 1920 (nevěsta byla roz. Liballová), jakož i o změně Ludwigova příjmení "Hojden" v roce 1943 na "Haydn" podle křestního listu jednoho z předků, narozeného v srpnu roku 1735(!)

Tady se o něm a jeho činnosti v Teplicích rozepsal českobudějovický německý list v roce 1924

Tady se o něm a jeho činnosti v Teplicích rozepsal českobudějovický německý list v roce 1924

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 93, s. 7

O rodné Rovině napsal do krajanského měsíčníku tento článek, doprovázený snímkem někdejšího stavu
 zdejšího hostince "Zum Güntherfels", tj. "U Vintířových skal" (viz i níže)

O rodné Rovině napsal do krajanského měsíčníku tento článek, doprovázený snímkem někdejšího stavu
zdejšího hostince "Zum Güntherfels", tj. "U Vintířových skal" (viz i níže)

Repro Hoam!, 1957, č. 3, s. 21-22

V Prášilech chodil do obecné školy, tady zachycené na snímku z třicátých let dvacátého století i s panem řídícím Hofmannem a jeho rodinou

V Prášilech chodil do obecné školy, tady zachycené na snímku z třicátých let dvacátého století i s panem řídícím Hofmannem a jeho rodinou

Repro Hoam!, 1991, č. 10, s. 655

Škola v Prášilech na kresbě z tamní obecní kroniky

Škola v Prášilech na kresbě z tamní obecní kroniky

Repro Kronika obce Prášily 1918-1937 (SOA v Klatovech - Porta fontium)

Budova bývalé školy ve Filipově Huti, kterou také navštěvoval, na snímku z roku 2017

Budova bývalé školy ve Filipově Huti, kterou také navštěvoval, na snímku z roku 2017

Foto Leona Töröková

K jeho sedmdesátinám vyšel na stránkách krajanského časopisu v červnu roku 1951 tento text

K jeho sedmdesátinám vyšel na stránkách krajanského časopisu v červnu roku 1951 tento text

Repro Hoam!, 1951, č. 2, s. 18

Inzerát na jeho knihu šumavských písní a tanců také z roku 1951

Inzerát na jeho knihu šumavských písní a tanců také z roku 1951

Repro Hoam!, 1951, č. 10, s. 31

Jeho medailon na stránkách ústředního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách ústředního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1994, č. 44, s. 8

Jeho článek o tom, jak vzniká lidová píseň, kde se jako názorný příklad uvádí píseň z Chrobol, zaznamenaná Karlem Pimmerem, vyšel na stránkách březnového čísla měsíčníku Hoam! v roce 1952

Repro Hoam!, 1952, č. 3, s. 5-6

Parte na stránkách krajanského měsíčníku

Parte na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1965, č. 1, s. 32

Škola v zaniklých Mokřanech, kde učil jeho otec, odstřelená později vojáky - po výbuchu bylo prý i z dálky vidět, jak školní lavice létaly vysoko do vzduchu

Škola v zaniklých Mokřanech, kde učil jeho otec, odstřelená později vojáky - po výbuchu bylo prý i z dálky vidět, jak školní lavice létaly vysoko do vzduchu

Repro P. Kopp, Kochánov : místa a lidé (2012), s. 63, kresba Jan Kopp

Polorozpadlý dům v Pustině nad Dobrou Vodou u Hartmanic

Polorozpadlý dům v Pustině nad Dobrou Vodou u Hartmanic

Foto Jan Mareš

Zvon ze statku Pustina, dílo slavné zvonárny Jana Pricqueye v Klatovech z roku 1726, zachráněný na poslední chvíli při požáru usedlosti, je dnes uchováván v kašperskohorském Muzeu Šumavy

Zvon ze statku Pustina, dílo slavné zvonárny Jana Pricqueye v Klatovech z roku 1726, zachráněný na poslední chvíli při požáru usedlosti, je dnes uchováván v kašperskohorském Muzeu Šumavy

Repro V. Horpeniak, Advent a vánoční zvyky na Šumavě (2011), s. 65

Jeho rodná Rovina...Jeho rodná Rovina...

Jeho rodná Rovina...

Repro www stránky Národní geoportál INSPIRE

... a Pustina na leteckých snímcích z let 1950 a 2008... a Pustina na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

... a Pustina na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dnešní podoba "Chaty Rovina na Šumavě", zbudované na místě někdejšího hostince "U Vintířových skal"

Dnešní podoba "Chaty Rovina na Šumavě", zbudované na místě někdejšího hostince "U Vintířových skal"

Foto Ivo Kareš

Pohled od Roviny na šumavské hřebeny

Pohled od Roviny na šumavské hřebeny

Foto Ivo Kareš

Obálka (2008) monografie rodu Veithů, vydané Regionálním muzeem Mělník

Obálka (2008) monografie rodu Veithů, vydané Regionálním muzeem Mělník

Vzácný soubor portrétů rodiny Veithovy, zřejmě dílo Antonína Machka
(zleva Jakob a Rosalia Veithovi, Anton Veith, dole dva synové Wenzela Veitha)

Vzácný soubor portrétů rodiny Veithovy, zřejmě dílo Antonína Machka
(zleva Jakob a Rosalia Veithovi, Anton Veith, dole dva synové Wenzela Veitha)

Vzácný soubor portrétů rodiny Veithovy, zřejmě dílo Antonína Machka
(zleva Jakob a Rosalia Veithovi, Anton Veith, dole dva synové Wenzela Veitha)

Repro ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, foto Helena Jakešová

Rosa Abeleová, roz. Veithová, dcera Wenzela Veitha

Rosa Abeleová, roz. Veithová, dcera Wenzela Veitha

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 31

Svatba Jakobova otce Sebastiana s Dorotheou, roz. Stiepaniovou v listopadu 1752 ve Volarech je zaznamenána ve volarské matrice se ženichovým příjmením psaným "Veütl"

Svatba Jakobova otce Sebastiana s Dorotheou, roz. Stiepaniovou v listopadu 1752 ve Volarech je zaznamenána ve volarské matrice se ženichovým příjmením psaným "Veütl"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam volarské matriky o narození Jakoba Veitha dne 15. července roku 1758 "Sebastianu Veuchtovi" a jeho ženě Dorothee - otec je tu titulován jako "Civis Wollariensis" a křížek u křestního jména novorozencova značí právě jeho pokřtění

Záznam volarské matriky o narození Jakoba Veitha dne 15. července roku 1758 "Sebastianu Veuchtovi" a jeho ženě Dorothee - otec je tu titulován jako "Civis Wollariensis" a křížek u křestního jména novorozencova značí právě jeho pokřtění

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Životopis jenoho z poslední generace Veithů postrádá datum úmrtí...

Repro L. Jouza, Veithové : od tkalcovského stavu ke šlechtickému titulu (2008), s. 590-591

... a parte téže osoby s daty úmrtí i pohřbu v rakouském Gmundenu, kde leží jeho hrob

... a parte téže osoby s daty úmrtí i pohřbu v rakouském Gmundenu, kde leží jeho hrob

Repro Hoam!, 1954, č. 9, s. 7

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist