logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ XAVER HEIDLER

Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 13, s. 445

Repro F. K. Walter - G. Kindermann,
Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 96
a SOA v Třeboni - digitální archív

Narodil se podle záznamu v křestní matrice zaniklé farní obce Jablonec v rovněž zaniklé dnes vsi Loutka čp. 16 chalupníkovi Franzi Heidlerovi (jeho otec Franz Heidler pocházel ze vsi Míšňany /Meisetschlag/, dnes také zaniklé, matka Magdalena, roz. Böhmeová, byla rodem z Borové /Mistelholz/, dosud ještě existující) a jeho ženě Anně, roz. Dichtlové, dceři Franze Dichtla, chalupníka v Loutce čp. 20, jehož žena a Annina matka Theresia, roz. Motzko, pocházela ze zaniklého dnes Veselí (Schneidetschlag)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V prvé řadě na židli sedící osmý zprava uprostřed všech členů
volarského chrámového sboru

V prvé řadě na židli sedící osmý zprava uprostřed všech členů
volarského chrámového sboru

Repro F.K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 105

Při slavnostním kázání na Maria Hilf u Pasova 1954

Při slavnostním kázání na Maria Hilf u Pasova 1954

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 12, s. 356

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 11, s. 323

To za jeho farářování bylo v Pohoří na Šumavě ustaveno "zvonové komité", které si uložilo za cíl pořízení nových zvonů pro místní kostel a jak vyplývá ze stránek školní kroniky, působili v něm i všichni členové zdejšího učitelského sboru

To za jeho farářování bylo v Pohoří na Šumavě ustaveno "zvonové komité", které si uložilo za cíl pořízení nových zvonů pro místní kostel a jak vyplývá ze stránek školní kroniky, působili v něm i všichni členové zdejšího učitelského sboru

Repro Kronika německé obecné školy Pohoří na Šumavě, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Barokní kříž ze slonoviny z kostela
v Blansku, kde rovněž působil jako kněz

Barokní kříž ze slonoviny z kostela
v Blansku, kde rovněž působil jako kněz

Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém (1921), s. 8

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 14, s. 599

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 14, s. 588-589

Rodná Loutka, kdysi idylická ves v údolí Louteckého potoka, je dnes způli
pod hladinou vodní nádrže, zřízené na území tankového cvičiště (viz i Maria Agathe Bernkopfová)

Rodná Loutka, kdysi idylická ves v údolí Louteckého potoka, je dnes způli
pod hladinou vodní nádrže, zřízené na území tankového cvičiště (viz i Maria Agathe Bernkopfová)

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 6, s. 66 a č. 12, s. 14

Otec byl rodem ze zaniklých Míšňan, jak je tu zachytily letecké snímky z let 1947 a 2008Otec byl rodem ze zaniklých Míšňan, jak je tu zachytily letecké snímky z let 1947 a 2008

Otec byl rodem ze zaniklých Míšňan, jak je tu zachytily letecké snímky z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Rozvaliny otcova rodného stavení čp. 6 v Míšňanech na snímku z roku 2014

Rozvaliny otcova rodného stavení čp. 6 v Míšňanech na snímku z roku 2014

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Kamil Klusák

Babička z matčiny strany pocházela ze zaniklého dnes Veselí, zde na leteckých snímcích z let 1947 a 2008Babička z matčiny strany pocházela ze zaniklého dnes Veselí, zde na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Babička z matčiny strany pocházela ze zaniklého dnes Veselí, zde na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist