logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LIEBREICH HEIGL

Vzpomeňte v modlitbách

"Gedenket in Gebet... (ne tedy "vzpomínáme", jak stojí psáno česky v horním řádku nápisu, ale buď "vzpomeňme" či "vzpomeňte" - pozn. překl.)

Když pisatel následujících řádek kráčel v roce svých jednaosmdesátin srpnového dne 2021 cestou spojující Nové Hutě (Kaltenbach) a Borová Lada (Ferchenhaid), zabrán do filosofické rozpravy se svým vnukem Vítkem (říkali jsme mu ani ne žertem "stifterovsky" Witiko), který dědovi přivezl ukázat svého čerstvě na svět přišlého syna Samuela (jímž děda učinil pradědem), nemohli minout v místech, kde od Jánské hory (Martin Luther Berg) a Zvěřína (Thierberg) míří k Vydřímu potoku (Thierbach) nad Chalupskou slatí (Großer Königsfilz) Zvěřínský potok, skromný litinový polní křížek, na kterém se dvě dívčí postavy opírají o štítek s nápisem

Vzpomináme v motlitbach
Gedenket in Gebet
Theresia u. Liebreich Heigl
und seine Kinder"

Kolikrát jsem ta slova míjel a ta chůze kolem byla téměř nesporně modlitbou, než jsem se po Heiglových stopách vydal do starých pramenů. V novosvětské křestní matrice nacházíme záznam o tom, že 22. prosince roku 1875 se v obci Kaltenbach (dnešní Nové Hutě) narodil a den nato byl ve dnes se zemí srovnaném kostele sv. Martina (dnes už také zrušená novohuťská farnost tehdy ještě neexistovala) kooperátorem Jordanem Stutzem (dva roky předtím v Českých Budějovicích vysvěceným knězem '*1. ledna 1848 ve dnes zaniklém Huťském Dvoře /Hüttenhof/ u rovněž zaniklé Zvonkové /Glöckelberg/, †21. dubna 1917 po návratu z USA /označován ve zvonkovské farní matrice jako "Defizient aus Amerika"/ v Českých Budějovicích jako perzonální děkan) pokřtěn Liebreich Heigl, syn Georga a Marie Heiglových. Novorozencův otec, švec a domkář ("Schuhmacher und Häusler") v Kaltenbachu čp. 75, byl synem tamního výminkáře Johanna Heigla a jeho ženy Anny, roz. Langfelnerové z Kaltenbachu čp. 35 (dům s tím číslem tam při silnici na Nový Svět /Neugebäu/ dosud stojí), matka Maria, roz. Saiko, byla dcerou Rudolfa Saiko ze Svinných Lad (Seehaid) čp. 3 a Rosalie, roz. Matschinerové z Borových Lad čp. 7 (i dům s tímto číselným označením v obci dosud najdeme). Liebreich Heigl se 7. ledna roku 1901 v Novém Světě oženil s Theresií (Theres), roz. Sellnerovou ze dnes zcela zaniklé Paseky (Passeken) čp. 5, kde byl podruhem její otec Franz Sellner, syn podruha téhož jména na tamním stavení čp. 19 a Elisabeth, roz. Müllerové z Hrabických Lad (Rabitzerhaid) čp. 2, Theresiina matka Franziska, roz. Poxleitnerová, byla pak dcerou Jakoba Poxleitnera, podruha v Pasece čp. 5, a jeho ženy Anny, roz. Schmidové z Paseky čp. 8. Podle archu sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 8 ve Svinných Ladech (podle serveru Geoportal tam chalupa takto označená až dosud stojí) se tam Liebreichu (ten je tu jako "Haushaltungsvorstand", tj. "živitel domácnosti", v rubrice povolání označen coby podomní obchodník /Hausierer/ se střižním zbožím /Schnittwaren/) a Theres Heiglovým narodilo 5 dětí, a to po řadě dcera Eleonora (*27. června 1901), Maria (*12. prosince 1906), syn Franz (*11. září 1909), dcera Aloisia (*21. června 1911) a Anna (*11. září 1916). Dne 7. ledna roku 1951 oslavili jejich rodiče ve vsi Prombach (dnes jedné ze součástí dolnobavorského městyse Perlesreut) zlatou svatbu a 5. srpna 1956 tam podle zprávy krajanského časopisu Böhmerwäldler Heimatbrief skonal na rakovinu žaludku Liebreich Heigl. To jen abychom alespoň zčásti věděli, komuže to má patřit naše vzpomenutí v modlitbách cestou dolů k Chalupské slati. Nebesa si s tím vším už poradí.

- - - - -
* Nové Hutě / Svinná Lada / † † † Prombach, Perlesreut (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v novosvětské křestní matrice
Blahoprání ke zlaté svatbě...
... a zpráva o jeho úmrtí v krajanském časopise
Křížek ve Svinných LadechKřížek ve Svinných Ladech

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist