logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEPH VIKTORIN HEINZEL

Záznam o jeho narození v krnovské křestní matrice

Záznam o jeho narození v krnovské křestní matrice

Repro Zemský archív v Opavě - Digitální archív

Jako by to byl on sám, ten zbožný kapucín před oltářem s andělem strážným

Jako by to byl on sám, ten zbožný kapucín před oltářem s andělem strážným

Repro J. V. Heinzel, Böhmens Geschichte in belehrenden und unterhaltenden Erzählungen (1843), s. 297

Frontispis a titulní list (1843) jeho knihy

Frontispis a titulní list (1843) jeho knihy

Arch sčítání lidu z roku 1880 uvádí rok narození 1811

Repro Sčítání lidu 1880, Nová Horka, Fond Okresní úřad Nový Jičín NAD 1461 (Zemský archív v Opavě - Digitální archív)

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice farnosti Studénka

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice farnosti Studénka

Repro Zemský archív v Opavě - Digitální archív

Zpráva o úmrtí v německém tisku

Zpráva o úmrtí v německém tisku

Repro Mährisch-schlesischer Correspondent, 10. 4.1883, s. s

Záznamy jeho knižních titulů v katalogu Národní knihovny České republiky

Záznamy jeho knižních titulů v katalogu Národní knihovny České republiky

Repro Národní knihovna ČR

Tady na zámku Nová Horka (Neuhübl) v okrese Nový Jičín zemřel

Tady na zámku Nová Horka (Neuhübl) v okrese Nový Jičín zemřel

Repro www stránky Hrady.cz, foto Luděk Pitter

Ze stránek Nekrologia provincie kapucínu (2009), rok úmrtí je tu ovšem uveden chybně

Ze stránek Nekrologia provincie kapucínu (2009), rok úmrtí je tu ovšem uveden chybně

Erb Herbortů (Herburtů) z Fulštejna

Erb Herbortů (Herburtů) z Fulštejna

Repro Wikipedia

Markrabství moravské a jeho zemský hejtman Felix Vetter z Lilie

Markrabství moravské a jeho zemský hejtman Felix Vetter z Lilie

Repro www stránky Frantisek Ferdinand d'Este

Rajský dvůr kláštera v Teplé

Rajský dvůr kláštera v Teplé

Foto Pavel Polák

Hlavní oltář v kostele vídeňského kapucínského kláštera

Hlavní oltář v kostele vídeňského kapucínského kláštera

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist