logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ HENNEK

Z dubecké farní kroniky

Po odchodu pana děkana W. Kolaře (ten má i samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) byl dne 8. května 1921 ustanoven farářem v Dubci (v originále "von Tutz" pozn. překl.) dosavadní první kaplan v Boru u Tachova (v originále "von Hayd" pozn. překl.) Franz Hennek. Instalace se ujal dp. okrskový vikář (v originále "R.D. /tj. 'reverendus dominus'/ Vik. for. /tj. 'vicarius foraneus'/" pozn. překl.) Josef Randa ze Semněvic (v originále "aus Hoch-Semlowitz" pozn. překl.) za asistence vdp. (v originále "Hochw.H." pozn. překl.) Dr. Langa, vikáře z Boru u Tachova (a dlouholetého představeného nového faráře). Slavnost sama byla obdařena neobyčejně nádherným počasím, není tedy nijaký div, že se odehrála za účasti stovek lidí!


Kronika fary Dubec 1871-1938

Víme o něm naštěstí mnohem víc. Nejenže dopsal německou farní kroniku do května osudného roku 1938, ale přečkal tam v Dubci i léta "říšská" do konce druhé světové války a 7. března 1951 tam i skonal. Po jeho smrti se fara stala sídlem SNB, farnost s kostelem sv. Michaela archanděla (díky občanskému sdružení Dubec sobě se dočkal obnovy) definitivně zanikla až v roce 2003 sloučením s farností Bělá nad Radbuzou, jejíž území bylo v roce 2005 připojeno k horšovotýnské farnosti. Franz Hennek (příjmení je zřejmou zdrobnělinou křestního jména Henryk /Jindřich/, jako je tomu u české alternativy "Hynek", která bývá jinak mylně odvozována od křestního jména Ignaz). Sám se narodil 24. září 1880 dost daleko odsud ve slezské (opolské) osadě Źelazna ("německy" Zelasno, 1934-1945 úředně Eisenau, dnes pouhá součást obce Dąbrowa). Proto se také nestal po válce obětí násilného odsunu, zato "svědkem víry".

- - - - -
* Źelazna, Dąbrowa (PL) / † † † Dubec, Třemešné na Šumavě

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jeho první a poslední zápis ve farní kroniceJeho první a poslední zápis ve farní kronice
Vazba dubecké farní kroniky
Kostel svatého Michaela archanděla v Dubci...
... a tamní fara na snímku z roku 2008 (viz i Wenzel Kolář)

zobrazit všechny přílohy

TOPlist