logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ HERBINGER

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 13, s. 393

Záznam o jeho narození v želnavské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznamy o jeho maturitní zkoušce na českobudějovickém německém učitelském ústavu v roce 1882

Repro SOkA České Budějovice, fond Státní učitelský ústav (německý) České Budějovice

Záznam o jeho svatbě v hořické oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Takto vlastnoručně zaznamenal v hornoplánské školní kronice své ustanovení zdejším řídícím učitelem

Takto vlastnoručně zaznamenal v hornoplánské školní kronice své ustanovení zdejším řídícím učitelem

Repro Kronika německé obecné školy Horní Planá 1877-1899, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zápis v kronice o "biskupské vizitaci"

Zápis v kronice o "biskupské vizitaci"

Repro Kronika německé obecné školy Horní Planá 1877-1899, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Biskup Martin Josef Říha, zde zachyceným na kabinetním snímku z doby kolem roku 1885

Biskup Martin Josef Říha, zde zachyceným na kabinetním snímku z doby kolem roku 1885

Repro K. Pletzer, Českobudějovické fotoateliéry 1853-1929 (2001), s. 39

Záznam o skonu jeho ženy Pauline v hornoplánské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Poslední zápis v hornoplánské školní kronice věnoval své zdravotní dovolené a následnému zotavení - na straně další jeho nástupce Josef Walter zaznamenal jeho úmrtí

Poslední zápis v hornoplánské školní kronice věnoval své zdravotní dovolené a následnému zotavení - na straně další jeho nástupce Josef Walter zaznamenal jeho úmrtí

Repro Kronika německé obecné školy Horní Planá 1877-1899, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam hornoplánské úmrtní matriky o jeho zdejším skonu na plicní tuberkulózu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obsáhlá zpráva o jeho úmrtí v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1900, č. 39, s. 6-7

Na hřbitově "u Dobré vody" v Horní Plané, kde byl pohřben, se zachovalo jen několik náhrobkůNa hřbitově "u Dobré vody" v Horní Plané, kde byl pohřben, se zachovalo jen několik náhrobků

Na hřbitově "u Dobré vody" v Horní Plané, kde byl pohřben, se zachovalo jen několik náhrobků

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist