logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ HEROLD

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch
zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1943

Záznam o jeho narození v českolipské křestní matrice

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Jeho báseň v českobudějovickém německém listě

Jeho báseň v českobudějovickém německém listě

Repro Budweiser Zeitung, 1922, č. 19, s. 2

Záhlaví listu, kde uveřejňoval své verše a kde vyšla v rubrice "různé zprávy" k jeho sedmdesátinám i tato báseň Zettlova

Záhlaví listu, kde uveřejňoval své verše a kde vyšla v rubrice "různé zprávy" k jeho sedmdesátinám i tato báseň Zettlova

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 13, č. 1 a 2

Záznam o době jeho působení na německém učitelském ústavu v Českých Budějovicích v letech 1875-1880

Záznam o době jeho působení na německém učitelském ústavu v Českých Budějovicích v letech 1875-1880

Repro Bericht der k.k. deutschen Lehrerbildungs-Anstalt in Budweis : veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1906-1907, s. 173

Jedna z jeho pražských policejních přihlášek

Jedna z jeho pražských policejních přihlášek

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 176, obraz 452
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Připomínka jeho pětaosmdesátin na stránkách vídeňského deníku z února roku 1939

Repro Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 15. 2. 1939, s. 1 a 13 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Zpráva o úmrtí ve vídeňských novinách

Zpráva o úmrtí ve vídeňských novinách

Repro Kleine Volks-Zeitung, 29. 8. 1943, s. 7 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Heslo v rakouském životopisném lexikonu

Heslo v rakouském životopisném lexikonu

Repro Österreichisches Biographisches Lexikon 1815--1950. Band 2 ( 1959), s. 289

Ke 100. výročí jeho narození se na stránkách ústředního listu vyhnaných krajanů objevil článek Karla Franze Leppy o Heroldově osobnosti a významu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1954, č. 49, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist