logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KAREL HEYROVSKÝ

Repro Schwarzenbergischer Almanach 1985, s. 167 a sbírky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Repro www stránky MyHeritage

Repro Ottův slovník naučný

Na schwarzenberských hlubockých honech za přítomnosti knížete Adolfa Josefa vpředu vpravo (šestý zleva v řadě hostů stojí Alfred kníže Windischgrätz) je vrchní lesmistr Heyrovský onen muž v pozadí na koni

Na schwarzenberských hlubockých honech za přítomnosti knížete Adolfa Josefa vpředu vpravo (šestý zleva v řadě hostů stojí Alfred kníže Windischgrätz) je vrchní lesmistr Heyrovský onen muž v pozadí na koni

Repro Tradice, 1934, říjen, s. 100

Pokřtěn byl Karl Borromäus Joseph Anton Heirowsky - jeho otec Johann Heirowsky a děd JUDr. Ferdinand Heirowsky jsou tu psáni rovněž s touto podobou příjmení - matka Elisabeth byla pak dcerou Antona Friedela z Netolic a jeho ženy Theresie, roz. von Feldegg z Krumlova

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hlubocké oddací matriky o jeho zdejší svatbě dne 7. září roku 1867 s Františkou Kateřinou Zenkerovou, dcerou kustoda knížecího schwarzenberského zámku v Hluboké nad Vltavou Karla Zenkera (podepsaného zde na znamení souhlasu se svatbou nezletilé devatenáctileté Františky) a jeho ženy Kateřiny, dcery českokrumlovského soukeníka Josefa Postulky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho česky psaná pražská policejní přihláška z roku 1904 ho charakterizuje titulem "c.k. vrchní lesní rada Schwarzenberský" a uvádí kromě něho manželku Františku, roz. Zenkerovou (*1848) a syny Jana, Karla a Adolfa, jakož dcery Rosu, provd. Květovou, Františku, provd. Renesbergovou, Marii, provd. Kořanovou a Leopoldinu, provd. Wollnerovou

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 170, obraz 663
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záznam chelčické křestní matriky o narození syna Karla dne 18. dubna roku 1868 v Libějovicích

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o zdejší svatbě jeho syna

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Syn Karel

Syn Karel

Repro www stránky MyHeritage

Záznam českokrumlovské křestní matriky o narození Kathariny Postulkové, jeho budoucí tchyně

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam třeboňské úmrtní matriky o skonu jeho tchyně

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Porostní mapa revíru Forbes (Borovany), kterou zakreslil v roce 1865
(klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Porostní mapa revíru Forbes (Borovany), kterou zakreslil v roce 1865
(klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Repro Revier Forbes : Bestandskarte (1865) (SOA Třeboň, Fond Velkostatek Třeboň, i.č. 2170, Národní zemědělské muzeum, projekt digitalizace starých lesních map a zahradních plánů)

Jeho medailon v knize vydané v roce 1958 Československou akademií zemědělských věd

Repro J. Frič, Velké vzory našeho lesnictví (1958), s. 82-84

"Bärenstein" na Medvědí stezce

"Bärenstein" na Medvědí stezce

Foto Květa Cempírková

Poslední šumavský medvěd (přesněji medvědice) je dodnes k vidění vycpaný v expozici v lovecké zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou

Poslední šumavský medvěd (přesněji medvědice) je dodnes k vidění vycpaný v expozici v lovecké zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou

Repro Archiv NZM Ohrada Hluboká nad Vltavou

Hrob rodiny Heyrovských na hřbitově v Hluboké nad Vltavou

Hrob rodiny Heyrovských na hřbitově v Hluboké nad Vltavou

Foto Pavel Polák

Ten nejslavnější z Heyrovských, Jaroslav, je tu i s podpisem

Ten nejslavnější z Heyrovských, Jaroslav, je tu i s podpisem

Repro www stránkyGymnázium & SOŠPg Jeronýmova Liberec

Myslivna na Jeleních Vrších

Myslivna na Jeleních Vrších

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist