logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEDWIG HIRSCHOVÁ

An die Heimat Oberplan


Sei gegrüßt aus weiten Fernen,
teure, liebe Heimat mein!
Deine Söhne, deine Töchter,
müssen in der Fremde sein.

Deine Wälder, deine Hügel,
deine Hecken, lauschig, traut,
habe deinen Heimat Kinder
oft on ihrem Traum geschaut.

Wenn sie müde von der Arbeit
abends dann zur Ruhe ziehn,
fliegt ein letzter Blick durchs Fenster,
traute Stätte zu dir hin.

Ist ihr Lebenslauf vollendet,
wird die letzte Bitte sein:
Lasst ein Grab mir in der Heimat
meine Ruhestätte sein.

Na hornoplánskou domovinu


Budiž pozdraven mi zdáli
domov, drahý, milý kout!
Na něj syni, dcery v světě
smí jen v stesku vzpomenout.

Tvoje lesy, vrchy tvoje,
chlumy, bezpečí tvých hnízd,
tvým dětem se ve snách zjeví,
domov se v nich dá jim číst.

Když znaveni denní prací,
mají večer chvíli klid,
oknem míří jejich pohled
k tobě, kam je táhne cit.

Až pak žití dojde konce,
to poslední přání mám:
dej, ať hrob můj doma leží
ať spočinu v tobě tam.

Traudl Woldrichová, i samostatně zastoupená na webových stranách Kohoutího kříže, zařadila tuto báseň do své vzpomínkové knihy "Wie's daheim war" (1997) s poznámkou, že její autorka Hedwig Hirschová byla dcerou váženého lékaře MUDr. Hirsche a naposledy prý bydlila v malém bytě na Bahnhofstraße čp. 194 v Horní Plané, odkud byla 15. července roku 1945 právě podle svědectví Woldrichové, rovněž obyvatelky tohoto domu, během jednoho půldne vyhnána. "Wir Hausbewohner," pokračuje Woldrichová, "verloren damals die Verbindung zu ihr und haben nie wieder etwas von ihr gehört. Ob sie wohl noch in Oberplan ihre letzte Ruhestätte gefunden hat?" (tj. My spoluobyvatelé jsme s ní tenkrát ztratili spojení a nikdy jsme už o ní neslyšeli slova. Nalezla snad v Horní Plané místo svého posledního spočinutí?") Ta poslední věta jako by navazovala na závěrečnou strofu básně ženy, jíž bylo v roce 1945 přes sedmasedmdesát let. Narodila se totiž podle křestní matriky farní obce Hodňov (Honetschlag) ve zdejším čp. 5, kde její otec působil jako praktický lékař a porodník (praktischer Arzt und Magister der Geburtshilfe). Byl synem měšťana a cajkáře (Zeugmacher) v hornorakouském městysi Vöcklamarkt Georga Hirsche a jeho ženy Franzisky, roz. Deisenhammerové z rovněž hornorakouské obce Kematen an der Krems. Lékařova manželka a dívčina matka Maria byla dcerou jirchářského mistra v Horní Plané čp. 33 Adalberta Seidla a Marie, roz. Jungbauerové z Pihlova (Pichlern) čp. 1. Jistý nesoulad ovšem vzejde, vezmu-li k ruce knihu Ruperta Essla "Oberplan - Der Geburtsort Adalbert Stifters"(1993) a dojdu tam v seznamu hornoplánských domů a jejich obyvatel k čp. 169 (u čp. 194 s uvedením zdejšího pobytu rodiny odborného učitele Huberta Woldricha v roce 1945 není o Hedwig Hirschové ani zmínka), označenému jako "Post", tj. "pošta", poněvadž ho v roce 1885 postavil poštmistr Hubert Spieß, "Oberleutnant" (tj. nadporučík) s rozvozu pošty tu stávalo 10-12 koní. Dne 11. září 1902 získali dům Karl a Maria Hirschovi. Karl Hirsch, narozený 19. dubna 1831, vzal si roku 1859 za ženu hornoplánskou měšťanskou dceru Marii Seidlovou, narozenou 8. října 1835. Hirsch byl po mnoho let lékařem v Hodňově, kde se mu narodily obě dcery Emilie (*1865) a Hedwig (*1868). Paní Hirschová zemřela 20. ledna 1904. Po její smrti jsou jako vlastníci domu čp. 169 uvedeni Karl, Emilie a Hedwig Hirschovi. Doktor Hirsch opustil tento svět 13. června 1912. Osiřelé sestry byly sice majitelkami, ale od října 1922 tu sídlila i filiálka Kreditanstalt der Deutschen a během druhé světové války znovu také hornoplánská pošta. V roce 1945 patřil dům českobudějovickému advokátovi Rudolfu Fenzlovi. Poslední věta Esslova popisu domu čp. 169 a výčtu jeho vlastníků zní: "Hier wohnte noch die Vorbesitzerin Hedwig Hirsch." Rok 1945 v Horní Plané, vzletně s Hedwig Hirschovou řečeno v "hornoplánské domovině", má zřejmě ještě svá bílá místa.

- - - - -
* Hodňov / Horní Planá

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jejím narození a křtu 26. ledna 1868 v matrice farní obce Hodňov
Rodný dům čp. 5 v Hodňově na snímcích z roku 2016 a 2017Rodný dům čp. 5 v Hodňově na snímcích z roku 2016 a 2017
V českokrumlovském fotoateliéru Josefa Seidela byla pořízena v září 1914 tato fotografie, uchovávající v jednom
      záběru podobenky v té době již zemřelých  jejích rodičů Dr. Karla Hirsche (†1912) a jeho ženy Marie (†1904)
Záznam o svatbě rodičů v hornoplánské oddací matrice - otec Karl Hirsch tu má jako bydliště uveden "Glöklberg" čp. 26, matka Maria, roz Seidlová, Horní Planou čp. 33

zobrazit všechny přílohy

TOPlist