logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA HOCHREITEROVÁ

S přítelkyněmi z mládí je ona ta sedící vpravo

S přítelkyněmi z mládí je ona ta sedící vpravo

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 9/10, s. 50

Tento snímek přiložila ke svému rozloučení s rolí zpravodajky rubriky "Theresiendorf" v krajanském časopise, kterou zastávala po 30 roků až do svých 89 let

Tento snímek přiložila ke svému rozloučení s rolí zpravodajky rubriky "Theresiendorf" v krajanském časopise, kterou zastávala po 30 roků až do svých 89 let

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 11, s. 58

S účastníky pouti z někdejší Terčí Vsi do Mariazell roku 1981 stojí v prostřední řadě třetí zleva, za ní v zadní řadě je její manžel Willi Hochreitter

S účastníky pouti z někdejší Terčí Vsi do Mariazell roku 1981 stojí v prostřední řadě třetí zleva, za ní v zadní řadě je její manžel Willi Hochreitter

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 9/10, s. 48

Se svým bratrancem Willibaldem Iraschko, který roku 1988 přijel na pouť po stopách Jana Nepomuka Neumanna do Filadelfie z kanadského Toronta

Se svým bratrancem Willibaldem Iraschko, který roku 1988 přijel na pouť po stopách Jana Nepomuka Neumanna do Filadelfie z kanadského Toronta

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 11, s. 92

Dne 17. září 1996 došlo ke znovuvysvěcení hřbitova v Pohorské Vsi a ona je samozřejmě u toho

Dne 17. září 1996 došlo ke znovuvysvěcení hřbitova v Pohorské Vsi a ona je samozřejmě u toho

Repro Glaube und Heimat, 2008, č. 7, s. 61

Tuto píseň i s notovým záznamem zaslala krajanskému časopisu

Tuto píseň i s notovým záznamem zaslala krajanskému časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 4, s. 58

Oznámení o jejím skonu v obecním zpravodaji

Oznámení o jejím skonu v obecním zpravodaji

Repro Mitteilungsblatt Deggingen, 2013, č. 36, s. 7

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 11, s. 61

"Pozdrav z Terčí Vsi" na pohlednici z počátku 20. století

"Pozdrav z Terčí Vsi" na pohlednici z počátku 20. století

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Pohorská Ves na další staré pohlednici

Pohorská Ves na další staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Nálepka vedení školy v někdejší Terčí Vsi

Nálepka vedení školy v někdejší Terčí Vsi

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Plánek Pohorské Vsi se sousedními osadami

Plánek Pohorské Vsi se sousedními osadami

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 1, s. 49

Někdejší hlavní oltář farního kostela sv. Linharta v Pohorské Vsi a zhanobený kostel na snímku
z osmdesátých let minulého století, kde je vidět i to, co zbylo z oltáře a obrazu nad ním

Někdejší hlavní oltář farního kostela sv. Linharta v Pohorské Vsi a zhanobený kostel na snímku
z osmdesátých let minulého století, kde je vidět i to, co zbylo z oltáře a obrazu nad ním

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 12, s. 61

Kněžiště kostela v Pohorské Vsi na fotografii Marie Hochreiterové z roku 1992

Kněžiště kostela v Pohorské Vsi na fotografii Marie Hochreiterové z roku 1992

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 9/10, s. 73

Kostel v Pohorské Vsi bez věže před rekonstrukcí

Kostel v Pohorské Vsi bez věže před rekonstrukcí

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 26, foto Ladislava Čuprová

... a již s opravenou věží na snímcích z roku 2013... a již s opravenou věží na snímcích z roku 2013

... a již s opravenou věží na snímcích z roku 2013

Foto Leona Töröková

Nový znak obce Pohorská Ves s vázou z černého hyalitu, který se vyráběl
v buquoyských sklárnách širšího okolí Novohradska

Nový znak obce Pohorská Ves s vázou z černého hyalitu, který se vyráběl
v buquoyských sklárnách širšího okolí Novohradska

Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva,
na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 33

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist