logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL HOFER

Pan řídící Hofer, ten zcela v pravo s jednou nohou pokrčenou a tvrdým límečkem u košile, je tu zachycen roku 1902 se žáky nově tehdy postavené školy v Libínském Sedle, nazývaným ovšem ještě i česky Fefry podle německého místního jména Pfefferschlag, které ostatně lze číst na tabulce vpředu

Pan řídící Hofer, ten zcela v pravo s jednou nohou pokrčenou a tvrdým límečkem u košile, je tu zachycen roku 1902 se žáky nově tehdy postavené školy v Libínském Sedle, nazývaným ovšem ještě i česky Fefry podle německého místního jména Pfefferschlag, které ostatně lze číst na tabulce vpředu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1995, č. 10, s. 488

Tento snímek jej zachytil s dětmi z 1. třídy pravděpodobně ve školním roce 1924/25

Tento snímek jej zachytil s dětmi z 1. třídy pravděpodobně ve školním roce 1924/25

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001), s. 98

Jeho podpis v pamětní knize německé obecné školy v Dolních Chrášťanech, datovaný 23. února roku 1899

Jeho podpis v pamětní knize německé obecné školy v Dolních Chrášťanech, datovaný 23. února roku 1899

Repro Fencl - J. A. Mager - A. Jurčo, Prachatice : obrazy z paměti města (2012), s. 294

Fefry (Libínské Sedlo) pohlednici Josefa Seidela

Fefry (Libínské Sedlo) pohlednici Josefa Seidela

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Kostel svaté Anny v Libínském Sedle na kresbě Hanse Nachlingera

Kostel svaté Anny v Libínském Sedle na kresbě Hanse Nachlingera

Repro Hoam!, 1976, s. 37

Dnešní podoba školní budovy na Libínském Sedle s kostelem v pozadí

Dnešní podoba školní budovy na Libínském Sedle s kostelem v pozadí

Foto Jan Mareš

Záznam o jeho narození v křestní matrice innsbrucké farnosti Mariahilf

Repro Matriken Tirol Online)

Arch sčítání lidu z roku 1921 stavení čp. 36 v Libínském Sedle s ním a jeho ženou

Repro Sčítání lidu 1921, Želnava, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 25 v Libinském sedle, kde žil v posledních letech života a kde zemřel, čp. 36 už v původní podobě nestojíDům čp. 25 v Libinském sedle, kde žil v posledních letech života a kde zemřel, čp. 36 už v původní podobě nestojí

Dům čp. 25 v Libinském sedle, kde žil v posledních letech života a kde zemřel, čp. 36 už v původní podobě nestojí

Foto Martin Candra

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých Libínského Sedla, vedené v prachatické farnosti

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hrob na Libínském Sedle - na snímku vlevo, z roku 2017, tedy po 10 letech, chybí jeden z bočních ozdobných sloupků...Hrob na Libínském Sedle - na snímku vlevo, z roku 2017, tedy po 10 letech, chybí jeden z bočních ozdobných sloupků...

Hrob na Libínském Sedle - na snímku vlevo, z roku 2017, tedy po 10 letech, chybí jeden z bočních ozdobných sloupků...

Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Na jeho snímku tu vidíme kříž v kameni při Zlaté stezce u Volar

Na jeho snímku tu vidíme kříž v kameni při Zlaté stezce u Volar

Repro Waldheimat, 1927, č. 2, s. 28

Národní garda v Záblatí roku 1848 na staré malované pohlednici

Národní garda v Záblatí roku 1848 na staré malované pohlednici

Záblatí na pohlednici Josefa Seidela

Záblatí na pohlednici Josefa Seidela

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záblatí vprostřed poklidné selské krajiny v úrodném údolí řeky Blanice

Záblatí vprostřed poklidné selské krajiny v úrodném údolí řeky Blanice

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Škola v Dolních Chrášťanech stojí dodnes

Škola v Dolních Chrášťanech stojí dodnes

Foto Ivo Kareš

Slepá výkladní skříň bývalého obchodu v roce 2014 pár metrů od úpravné návsi (viz i Andreas Franz)

Slepá výkladní skříň bývalého obchodu v roce 2014 pár metrů od úpravné návsi (viz i Andreas Franz)

Foto Ivo Kareš

O něm ze stránek krajanského měsíčníku s úvodní zmínkou o tom, že byl příbuzným Andrease Hofera,
hrdiny tyrolského boje za svobodu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2012, č. 8, s. 6-7

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist