logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ HOFFELNER

Můj rodný dům v Malontech

Někdejší Pauliho hostinec U Zlatého kříže (Pauli-Gasthaus "Zum Goldenen Kreuz") byl mým rodným domem. Zejména o bartolomějském posvícení v srpnu přitahoval místní mladou generaci. Při svižné dechovce se tancovalo vesele až do rána. V prvém patře bývaly pokoje pro hosty a velký sál, kde se právě konávaly taneční zábavy, bály a valčíkové večírky (Walzerabende), jakož i divadelní představení. V levé části budovy se nacházela spořitelní a zápůjčková pokladna (Spar- und Darlehenskasse), v přízemí pak dvě hostinské místnosti a kuchyně. Zadní trakt za dvorem tvořily konečně stáje a stodola.
Bohužel byl ten mohutný dům po našem vyhnání Čechy stržen a na jeho místě stojí dnes hostinec nový.


Glaube und Heimat, 1991, č. 4, s. 53-54

Pro větší názornost doprovází ten vzpomínkový text kresba autorova s ozdobným titulem, pod nímž figuruje vlastně i náš překlad. Rozložitý šumavský "vierkant", tj. uzavřený čtyřboký dvorec jako by tu dominoval místu, kde stojí i v současnosti poměrně živá obec Malonty (Meinetschlag), které na mírném návrší vévodí kostel svatého Bartoloměje a která je už v 15. století uváděna jako Menoslav či Meneslav i česky. Franz Hoffelner se narodil v tom domě zvaném postaru Pauli-Haus 10. dubna roku 1921 a byl, jak sám uvedl, vášnivým malířem a kreslířem. Dožil se požehnaných 98 let a zemřel 1. srpna 2019 v bavorském Schweinfurtu.

- - - - -
* Malonty / † † † Schweinfurt (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Obsáhlý nekrolog v krajanském časopise doprovázela i jiná varianta jeho kresby rodného domu (viz níže)
Arch sčítání lidu z roku 1921 dům čp. 27 v Malontech (Pauliho hostinec) ještě bez něj
"Hotel Pauli" měl vlastní pohlednici
"Mečová koleda" v lednu 1939 před malontským hostincem "U Zlatého kříže"

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist