logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN HÖFFERL

Jako kaplan v Horní Plané s jím uvedenou dívčí skupinou Staffelstein na snímku z počátku dvacátých let

Jako kaplan v Horní Plané s jím uvedenou dívčí skupinou Staffelstein na snímku z počátku dvacátých let

Repro Rupert Essl, Oberplan : der Geburstort Adalbert Stifters (1993), s. 191

Zpráva o přivítání nového kaplana v Horní Plané na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 100, s. 10

Repro Acta curiae episcopalis Boh-Budvicensis, 1932, č. 11, s. 60

Záznam o jeho narození a křtu ve Velkém Ratmírově v matrice farní obce Lodhéřov

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození a křtu jeho strýce Matthäuse Höfferla v lodhéřovské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Oznámení o úmrtí jeho strýce v diecézním listě českobudějovického biskupství

Oznámení o úmrtí jeho strýce v diecézním listě českobudějovického biskupství

Repro Acta curiae episcopalis Boh-Budvicensis, 1932, č. 10, s. 40

Už v roce 1936 se nacistický tisk reportáží z koncentračního tábora Dachau bezostyšně přihlásil ke Goebbelsově myšlence "Vernichtung durch Arbeit", tj. "ničení prací" - třeba ovšem dodat, že v roce 1940 tu bylo instalováno navíc i krematorium a dva roky nato plynová komora

Repro T. Weidner - H. Rader, Typographie des Terrors : Plakate in München von 1933 bis 1945 (2012), s. 169-170

Na snímku z nacistické propagační publikace vchází oddíl horských myslivců v říjnu roku 1938 "za nadšení obyvatel" do Horní Plané

Na snímku z nacistické propagační publikace vchází oddíl horských myslivců v říjnu roku 1938 "za nadšení obyvatel" do Horní Plané

Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet :
pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 18

Kostel sv. Markéty a fara v Horní Plané

Kostel sv. Markéty a fara v Horní Plané

Foto Ivo Kareš

Návrh Georga Leyera na adaptaci hlavního oltáře hornoplánského kostela z roku 1718

Návrh Georga Leyera na adaptaci hlavního oltáře hornoplánského kostela z roku 1718

Repro M. Šroněk - K. Horníčková - J. Ivanega, Zbožnost, účelnost, reprezentace : zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století (2020), s. 71 (SOA Třeboň, odd. ČK, ÚK ČK, sign. A3Ka 3a/18s.f.)

Fara v Horní PlanéFara v Horní Plané

Fara v Horní Plané

Foto Ivo Kareš

Německy mluvící obyvatelé jeho rodného Velkého Ratmírova neušli poválečnému vyhnání, jak to připomíná kresba z publikace o "odsunu" z Novobystřicka a Jindřichohradecka

Německy mluvící obyvatelé jeho rodného Velkého Ratmírova neušli poválečnému vyhnání, jak to připomíná kresba z publikace o "odsunu" z Novobystřicka a Jindřichohradecka

Repro Vzpomínky na vyhnání německy mluvících obyvatel z Novobystřicka a Jindřichohradecka 1945-1946 (2014), s. 88

Brána koncentračního tábora Mauthausen

Brána koncentračního tábora Mauthausen

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist