logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SEPP HOIS

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 11, s. 115

Jako devatenáctiletý na Seidelově snímku z 31. prosince 1941

Jako devatenáctiletý na Seidelově snímku z 31. prosince 1941

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 3, s. 80

Dvacetiletý Josef Hois, sedící uprostřed skupiny kamarádů, na snímku, datovaném 6. dubna roku 1942

Dvacetiletý Josef Hois, sedící uprostřed skupiny kamarádů, na snímku, datovaném 6. dubna roku 1942

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 3, s. 80

Tento snímek, pořízený v červnu roku 1992 v Květušíně, otiskl
krajanský měsíčník jako vzpomínku na svého zpravodaje

Tento snímek, pořízený v červnu roku 1992 v Květušíně, otiskl
krajanský měsíčník jako vzpomínku na svého zpravodaje

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 3, s. 80

Záznam křestní matriky farní obce Křišťanov o narození Johanna Hoise s přípisem o jeho svatbě s Marií Herbstovou z Břevniště a jeho úmrtí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Polná na Šumavě o zdejší svatbě Johanna Hoise s Marií Herbstovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Marie Herbstová, provdaná Hoisová, na Seidelově snímku, datovaném 29. srpna roku 1915

Marie Herbstová, provdaná Hoisová, na Seidelově snímku, datovaném 29. srpna roku 1915

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Jeho matka, už jako vdova, na snímku datovaném 11. března 1944

Jeho matka, už jako vdova, na snímku datovaném 11. března 1944

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Jeho otec Johann Hois (1884-1942) na dvou Seidelových snímcích z ledna roku 1921Jeho otec Johann Hois (1884-1942) na dvou Seidelových snímcích z ledna roku 1921

Jeho otec Johann Hois (1884-1942) na dvou Seidelových snímcích z ledna roku 1921

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Jediná dochovaná pohlednice jeho rodné vsi (viz i Josef Wiltschko)

Jediná dochovaná pohlednice jeho rodné vsi (viz i Josef Wiltschko)

Repro J. Novotný, Zaniklé obce a osady ve vojenském prostoru Boletice (2012), s. 13

Svatba Fanni Mauriziové v Břevništi roku 1926 na snímku, který v krajanském časopise doprovází jeho text o zařízení zvaném "Bschlogbruck"

Svatba Fanni Mauriziové v Břevništi roku 1926 na snímku, který v krajanském časopise doprovází jeho text o zařízení zvaném "Bschlogbruck"

Repro Hoam!, 1982, č. 3, s. 128

Blahopřání k sestřiným šedesátinám a poděkování jedné krajance za pohoštění s rozhovorem do tři čtvrtě na jednu v noci i s někdejším knížecím schwarzenberským hajným napsal on sám

Blahopřání k sestřiným šedesátinám a poděkování jedné krajance za pohoštění s rozhovorem do tři čtvrtě na jednu v noci i s někdejším knížecím schwarzenberským hajným napsal on sám

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 6, s. 64-65

Osada Břevniště patřila k obci Německé Brzotice a podle seznamu majitelů domů v roce 1945 měli Hoisovi stavení čp. 8

Osada Břevniště patřila k obci Německé Brzotice a podle seznamu majitelů domů v roce 1945 měli Hoisovi stavení čp. 8

Repro J. Novotný, Zaniklé obce a osady ve vojenském prostoru Boletice (2012), s. 13

Břevniště na staré mapě

Břevniště na staré mapě

Repro Karte des Bezirkes Krummau (Digitální knihovna JVK)

Dokumenty ke zřízení Vojenského újezdu Boletice

Repro SOkA Český Krumlov

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist