logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AUGUST HOLZINGER

Repro Hoam!, 1970, č. 1, s. 31

Zpráva v českobudějovickém německém listu o jeho válečném vyznamenání (tehdy v hodnosti praporčíka)

Zpráva v českobudějovickém německém listu o jeho válečném vyznamenání (tehdy v hodnosti praporčíka)

Repro Budweiser Zeitung, 1917, č. 66, s. 3

Celou dvoustranu zabírá v hodňovské matrice záznam o jeho zdejší svatbě v listopadu roku 1910

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 17 v Hodňově s ním a jeho rodinou

Repro Sčítání lidu 1880, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 17 v Hodňově na snímku z léta 2020

Dům čp. 17 v Hodňově na snímku z léta 2020

Foto Ivo Kareš

Část jeho zápisu v hodňovské školní kronice

Část jeho zápisu v hodňovské školní kronice

Repro Kronika německé obecní školy Hodňov 1890-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podpis v hodňovské školní kronice

Podpis v hodňovské školní kronice

Repro Kronika německé obecní školy Hodňov 1890-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Parte ze stránek krajanského měsíčníku

Parte ze stránek krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1970, č. 1, s. 31

Stručný nekrolog v témže čísle časopisu Hoam!

Stručný nekrolog v témže čísle časopisu Hoam!

Repro Hoam!, 1970, č. 1, s. 26

Jeho "rozrod" na genealogickém webu WikiTree

Repro www stránky WikiTree

Některé domy v dnešním Hodňově (2019) jakoby připomínaly spíše poválečný stav (vlevo někdejší škola)Některé domy v dnešním Hodňově (2019) jakoby připomínaly spíše poválečný stav (vlevo někdejší škola)

Některé domy v dnešním Hodňově (2019) jakoby připomínaly spíše poválečný stav (vlevo někdejší škola)

Foto Ivo Kareš

Na "složené" pohlednici, kterou vlastním nákladem vydal v Boleticích Augustin Holzinger "starší", je zachycen i rodinný hostinec

Na "složené" pohlednici, kterou vlastním nákladem vydal v Boleticích Augustin Holzinger "starší", je zachycen i rodinný hostinec

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 107

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist