logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BENEDICT HOLZBAUER

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Přední Výtoň

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 4 v Přední Výtoni na leteckých snímcích z let 1952 a 2009 - pamětníci vzpomínají, že část statku byla ještě v šedesátých až osmdesátých letech 20. století využívána jako ovčín a drůbežárnaRodný dům čp. 4 v Přední Výtoni na leteckých snímcích z let 1952 a 2009 - pamětníci vzpomínají, že část statku byla ještě v šedesátých až osmdesátých letech 20. století využívána jako ovčín a drůbežárna

Rodný dům čp. 4 v Přední Výtoni na leteckých snímcích z let 1952 a 2009 - pamětníci vzpomínají, že část statku byla ještě v šedesátých až osmdesátých letech 20. století využívána jako ovčín a drůbežárna

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Jedna z nejstarších pohlednic z rodné Přední Výtoně

Jedna z nejstarších pohlednic z rodné Přední Výtoně

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Přední Výtoň dnes z hladiny Lipenského jezera

Přední Výtoň dnes z hladiny Lipenského jezera

Foto Leona Töröková

Záznam o jeho působení na c.k. státním německém gymnáziu v Českých Budějovicích, jehož provizorním ředitelem tehdy byl piarista Placidus Hammer

Záznam o jeho působení na c.k. státním německém gymnáziu v Českých Budějovicích, jehož provizorním ředitelem tehdy byl piarista Placidus Hammer

Repro Programm des k.k. deutschen Staats-Gymnasiums in Budweis veröffentlicht am Schluße des Schuljahres 1903/4, s. 34

Záznam vyšebrodské úmrtní matriky o jeho skonu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny

Foto Ivo Kareš

Kaple sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Kaple sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Foto Leona Töröková

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Foto Leona Töröková

Autorem jeho hesla v online slovníku českých knihovníků je Aleš Brožek, odkazuje i na webové stránky Kohoutího kříže

Autorem jeho hesla v online slovníku českých knihovníků je Aleš Brožek, odkazuje i na webové stránky Kohoutího kříže

Repro Slovník českých knihovníků

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist