logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROSA HORAKOVÁ

Tady vidíme Rosu Riedlovou někdy za války ve skupině děvčat z rodné vsi, stojící třetí zprava ve sněhu při výklenkové kapli nápadně podobné té s pramenem při hoře Kmet

Tady vidíme Rosu Riedlovou někdy za války ve skupině děvčat z rodné vsi, stojící třetí zprava ve sněhu při výklenkové kapli nápadně podobné té s pramenem při hoře Kmet

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 140

Snímek z fotoateliéru Seidel je datován dnem 26. října 1944 a psán na jméno Riedl Rosa a adresu Ogfolderhaid čp. 1

Snímek z fotoateliéru Seidel je datován dnem 26. října 1944 a psán na jméno Riedl Rosa a adresu Ogfolderhaid čp. 1

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Za šedesát let práce "domovské pověřenkyně" rodné obce Jablonec přijímá (uprostřed)
v květnu 2006 dík a uznání krajanů - ruku jí tu právě tiskne Erwin Franz

Za šedesát let práce "domovské pověřenkyně" rodné obce Jablonec přijímá (uprostřed)
v květnu 2006 dík a uznání krajanů - ruku jí tu právě tiskne Erwin Franz

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 209

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 209

Parte

Parte

Repro www stránky Traueranzeigen Münchner Merkur und tz

Až příliš stručná zpráva o jejím úmrtí na stránkách krajanského časopisu - dovídáme se z ní alespoň její usedlostní jméno "Gain"

Až příliš stručná zpráva o jejím úmrtí na stránkách krajanského časopisu - dovídáme se z ní alespoň její usedlostní jméno "Gain"

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 6, s. 57

Obnovená kaple s pramenem při hoře KmetObnovená kaple s pramenem při hoře Kmet

Obnovená kaple s pramenem při hoře Kmet

Foto Jiří Novotný

Pověst o kapli při vrchu Kmet, jak ji i pod svým dívčím příjmením a jménem "po chalupě" otiskla na stránkách krajanského měsíčníku (viz&nbspi&nbspErwin Franz)

Pověst o kapli při vrchu Kmet, jak ji i pod svým dívčím příjmením a jménem "po chalupě" otiskla na stránkách krajanského měsíčníku (viz i Erwin Franz)

Repro Hoam!, 1958, č. 2, s. 8

Zásluhou Jiřího Novotného rekonstruovaný "Aumüller Kreuz" o něco níže pod kaplí před a po obnověZásluhou Jiřího Novotného rekonstruovaný "Aumüller Kreuz" o něco níže pod kaplí před a po obnově

Zásluhou Jiřího Novotného rekonstruovaný "Aumüller Kreuz" o něco níže pod kaplí před a po obnově

Foto Jiří Novotný

"Aumüller Kreuz" na obálce knihy Jiřího Novotného...

"Aumüller Kreuz" na obálce knihy Jiřího Novotného...

Repro J. Novotný, Vzpomínky ve fotografiích zaniklých obcí a jejich částí (2020), obálka

... a její autor při odhalení opravené kaple Michal ve Starém Špičáku roku 2021 a v srpnu 2022 s manželkou Ladislavou na snímku "od Seidelů" - úžasného člověka Jiřího Novotného (1952-2023) připomínají opravené křížky a kapličky (viz např. Anna Kanglerová a Franz Mertl), informační tabulky a publikace, které vytvářel pro přátele... a její autor při odhalení opravené kaple Michal ve Starém Špičáku roku 2021 a v srpnu 2022 s manželkou Ladislavou na snímku "od Seidelů" - úžasného člověka Jiřího Novotného (1952-2023) připomínají opravené křížky a kapličky (viz např. Anna Kanglerová a Franz Mertl), informační tabulky a publikace, které vytvářel pro přátele

... a její autor při odhalení opravené kaple Michal ve Starém Špičáku roku 2021 a v srpnu 2022 s manželkou Ladislavou na snímku "od Seidelů" - úžasného člověka Jiřího Novotného (1952-2023) připomínají opravené křížky a kapličky (viz např. Anna Kanglerová a Franz Mertl), informační tabulky a publikace, které vytvářel pro přátele

Foto Ivo Kareš a Museum Fotoateliér Sedel

Vzpomínka na Jiřího Novotného v časopise Der Böhmerwald (viz i Ludwig Mayer)

Foto Der Böhmerwald, 2023, č. 6, s. 4-5

Záznam o svatbě rodičů v matrice rodné obce svědčí o tom, že otec se narodil a hospodařil na statku čp. 9 jako syn Andrease Riedla a Marie Franzisky, roz. Zachové z Jablonce čp. 11, matka pak byla dcerou Johanna Czapko z čp. 6 a Teresie, roz. Neubauerové z čp. 13, kde se Paulina Czapko také narodila

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Školačky ročníku 1922-1924 z Jablonce se svou učitelkou Marií Pöschikovou
před studánkou při "Altenbergkapelle", jejíž voda prý léčila zrak

Školačky ročníku 1922-1924 z Jablonce se svou učitelkou Marií Pöschikovou
před studánkou při "Altenbergkapelle", jejíž voda prý léčila zrak

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 5, s. 72

Jablonec na snímku Josefa Seidela

Jablonec na snímku Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Na dalším Seidelově snímku je vzadu vidět Loutka - popiska v pamětní knize označuje záběr jako "vom Berg in

Na dalším Seidelově snímku je vzadu vidět Loutka - popiska v pamětní knize označuje záběr jako "vom Berg in' d'Hoid", tj "z hor na pláň", tedy do Jablonce

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Vnitřek farního kostela Nalezení Svatého kříže v jejím rodném Jablonci, který byl i s celou vsí srovnán se zemí

Vnitřek farního kostela Nalezení Svatého kříže v jejím rodném Jablonci, který byl i s celou vsí srovnán se zemí

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 11, s. 64

Tady jablonecký kostel stával (snímek z června 2021)

Tady jablonecký kostel stával (snímek z června 2021)

Foto Ivo Kareš

Jablonec na leteckém snímku z roku 1947 a tanková střelnice na místech, kde stával, v roce 2008 (viz i Anni Sager-Jungwirthová)

Jablonec na leteckém snímku z roku 1947 a tanková střelnice na místech, kde stával, v roce 2008 (viz i Anni Sager-Jungwirthová)

Jablonec na leteckém snímku z roku 1947 a tanková střelnice na místech, kde stával, v roce 2008 (viz i Anni Sager-Jungwirthová)

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

S výstavbou Lipenské přehrady zanikl v Horách zatopením i vltavský mlýn
zvaný Zaunmühle, zmiňovaný v jejím textu (viz i Adolf Webinger)

S výstavbou Lipenské přehrady zanikl v Horách zatopením i vltavský mlýn
zvaný Zaunmühle, zmiňovaný v jejím textu (viz i Adolf Webinger)

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 697

Pozvánka k vysvěcení pamětního kamene v srpnu roku 1994 se dvěma snímky z této akce, provázené i slavnostní bohoslužbou v Horní Plané a společným obědem v tamním hotelu Smrčina (viz i Anni Sager-Jungwirthová)

Pozvánka k vysvěcení pamětního kamene v srpnu roku 1994 se dvěma snímky z této akce, provázené i slavnostní bohoslužbou v Horní Plané a společným obědem v tamním hotelu Smrčina (viz i Anni Sager-Jungwirthová)

Pozvánka k vysvěcení pamětního kamene v srpnu roku 1994 se dvěma snímky z této akce, provázené i slavnostní bohoslužbou v Horní Plané a společným obědem v tamním hotelu Smrčina (viz i Anni Sager-Jungwirthová)

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 202-203

Kaplička a křížek u Dobročkova - i tudy procházeli poutníci z Jablonce do Brloha...Kaplička a křížek u Dobročkova - i tudy procházeli poutníci z Jablonce do Brloha...

Kaplička a křížek u Dobročkova - i tudy procházeli poutníci z Jablonce do Brloha...

Foto Ivo Kareš

Foto Ivo Kareš

... cíl jejich pouti, brložský kostel sv. Šimona a Judy... cíl jejich pouti, brložský kostel sv. Šimona a Judy

... cíl jejich pouti, brložský kostel sv. Šimona a Judy

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist