logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRITZ HOSER

Repro archív Romana Hajníka

Na rodinném snímku stojí před svým ústavem vpravo stojí Fritz Hoser jako druhý zprava v první řadě v klobouku, jeho manželka stojí vlevo od pravého sloupu, mezi sedícími dětmi jsou zleva jejich děti Gottfried (1926-2013), Trude (1923-2012), Maria (1928-2013), vpravo vedle sestřenice Elfi Steinbrenerové sedí Fritz (*1924) - právě Fritz (viz i níže) popsal v roce 2013 Romanovi Hajníkovi jednotlivé zachycené členy rodiny, cbybí tu nejmladší Christl (1930-2012)

Na rodinném snímku stojí před svým ústavem vpravo stojí Fritz Hoser jako druhý zprava v první řadě v klobouku, jeho manželka stojí vlevo od pravého sloupu, mezi sedícími dětmi jsou zleva jejich děti Gottfried (1926-2013), Trude (1923-2012), Maria (1928-2013), vpravo vedle sestřenice Elfi Steinbrenerové sedí Fritz (*1924) - právě Fritz (viz i níže) popsal v roce 2013 Romanovi Hajníkovi jednotlivé zachycené členy rodiny, cbybí tu nejmladší Christl (1930-2012)

Repro archív Romana Hajníka

Záznam o jeho narození ve vimperské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 82 (dnes Svornosti 82) ve Vimperku

Rodný dům čp. 82 (dnes Svornosti 82) ve Vimperku

Foto Ivo Kareš

Interiér kostela Navštívení Panny Marie, kde byl pokřtěn

Interiér kostela Navštívení Panny Marie, kde byl pokřtěn

Foto Pavel Polák

Záznam o svatbě ve vimperské knize oddaných

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Mezi vimperskými lékaři v dobovém adresáři

Mezi vimperskými lékaři v dobovém adresáři

Repro Jihočeský obchodní a průmyslový adresář (1923), s. 447 a 449

Dům čp. 182 v Pražské ulici, kde žil a původně provozoval praxi, dnes sídlo Ski klubu Šumava...

Dům čp. 182 v Pražské ulici, kde žil a původně provozoval praxi, dnes sídlo Ski klubu Šumava...

Foto Ivo Kareš

... a protější dům čp. 260, kde sídlil od roku 1930 jeho ústav - dnes tu najdeme Správu Národního parku Šumava

... a protější dům čp. 260, kde sídlil od roku 1930 jeho ústav - dnes tu najdeme Správu Národního parku Šumava

Repro archív Romana Hajníka

Záznam o úmrtí ve vimperské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Úmrtní lístek

Úmrtní lístek

Úmrtní lístek

Repro archív Romana Hajníka

Nekrolog v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1934, č. 89, s. 6

Setkáváme se s ním v jednom pokračování textu A. K. Leinera "Hansis Lebensbild"

Setkáváme se s ním v jednom pokračování textu A. K. Leinera "Hansis Lebensbild"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, č. 29 (1951), s. 241

Snímek ze školního roku 1935/36, tedy už po otcově smrti, zachycuje ve třetí řadě šestého zleva syna Fritze

Snímek ze školního roku 1935/36, tedy už po otcově smrti, zachycuje ve třetí řadě šestého zleva syna Fritze

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1978, č. 8, s. 271

Obsáhlý nekrolog manželčin napsal do krajanského časopisu Friedrich C. Stumpfi

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1981, č. 2, s. 69

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist