logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARTIN HOSTREITER

Záznam o jeho narození v duplikátu zničené křestní matriky Klenčí pod Čerchovem

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Vazba farní kroniky ze zaniklé dnes obce Červené Dřevo se zlomenou pečetí a dodatečným českým nápisem

Vazba farní kroniky ze zaniklé dnes obce Červené Dřevo se zlomenou pečetí a dodatečným českým nápisem

Repro Kronika fary Červené Dřevo 1804-1949 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Zápis ve farní kronice

Zápis ve farní kronice

Repro Kronika fary Červené Dřevo 1804-1949 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých Červeného Dřeva

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Zpráva o jeho skonu v diecézním věstníku

Zpráva o jeho skonu v diecézním věstníku

Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1910, č. 19, s. 76

Kostel Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě kdysi...Kostel Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě kdysi...

Kostel Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě kdysi...

Repro www stránky Zničené kostely (zdroj www stránky Kostely a kaple v západních Čechách a M. Čechura, Zaniklé kostely Čech)

... a dnes

... a dnes

Repro www stránky Zničené kostely

Kostel sv. Vojtěcha v Milavči na snímku z devadesátých let 19. století

Kostel sv. Vojtěcha v Milavči na snímku z devadesátých let 19. století

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 1 : Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích (2010), s. 102 (ze sbírek Muzea Chodska v Domažlicích)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist