logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARTIN HOSTREITER

Záznam o jeho narození v duplikátu zničené křestní matriky Klenčí pod Čerchovem

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Zápis ve farní kronice

Zápis ve farní kronice

Repro Kronika fary Červené Dřevo 1804-1949 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých Červeného Dřeva

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Kostel Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě kdysi...Kostel Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě kdysi...

Kostel Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě kdysi...

Repro www stránky Zničené kostely (zdroj www stránky Kostely a kaple v západních Čechách a M. Čechura, Zaniklé kostely Čech)

... a dnes

... a dnes

Repro www stránky Zničené kostely

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist