logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZL HOUSCHKA

Jako mladý kaplan

Jako mladý kaplan

Repro Glaube und Heimat, 1956, č. 10, s. 402

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V Hodňově 1923 vedl první svaté přijímání zdejších dětí

V Hodňově 1923 vedl první svaté přijímání zdejších dětí

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 2, s. 61

Tady ho vidíme na sněhu stojícího vpravo, uprostřed v Mauthausenu zahynulý Engelbert Blöchl

Tady ho vidíme na sněhu stojícího vpravo, uprostřed v Mauthausenu zahynulý Engelbert Blöchl

Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 8, s. 5

Podle záznamu v matrice farní obce Polná na Šumavě narodil se tu zdejšímu kováři Wenzelu Houschkovi staršímu (otcovi rodiče Jakob a Katharina pocházeli z Chmelné) a jeho ženě Marii, roz. Weberové z Květušína (její maminka Theresia, roz. Herbstová, byla rodem ze zcela dnes zaniklého Lštína /Irresdorf/)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodná PolnáRodná Polná

Rodná Polná

Foto Ivo Kareš

Boží muka u někdejšího Lštína

Boží muka u někdejšího Lštína

Foto Ivo Kareš

Ruiny stavení v zanikém Lštíně

Ruiny stavení v zanikém Lštíně

Foto Ivo Kareš

Památník padlým v Polné hned po svém vysvěcení...

Památník padlým v Polné hned po svém vysvěcení...

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 8, s. 83

... a v roce 2012

... a v roce 2012

Foto Pavel Polák

Jako farář ve Svérazi

Jako farář ve Svérazi

Repro Glaube und Heimat, 1956, č. 11, s. 443

Ve Svérazi se žáky ročníků narození 1921 a 1922, vedle něho ředitel školy Franz Gallistl

Ve Svérazi se žáky ročníků narození 1921 a 1922, vedle něho ředitel školy Franz Gallistl

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 11, s. 98

Při primici pátera Ezechiela Emmanuela Kindermanna (kapucín s plnovousem ve druhé řadě pátý zleva)
ve Světlíku 10. července 1937 sedí v prvé řadě druhý zprava, čtvrtý zprava je Sigmund Auer

Při primici pátera Ezechiela Emmanuela Kindermanna (kapucín s plnovousem ve druhé řadě pátý zleva)
ve Světlíku 10. července 1937 sedí v prvé řadě druhý zprava, čtvrtý zprava je Sigmund Auer

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 9/10, s. 6

Při kázání v bavorském poutním místě Metten

Při kázání v bavorském poutním místě Metten

Repro Glaube und Heimat, 1956, č. 12, s. 479

Farář Houschka s pražským fotografem, který si přijel začátkem třicátých let zdokumentovat mariánský oltář ve Svérazi
 a jehož autu musel na špatných šumavských cestách pomoci volský potah místních lidí

Farář Houschka s pražským fotografem, který si přijel začátkem třicátých let zdokumentovat mariánský oltář ve Svérazi
a jehož autu musel na špatných šumavských cestách pomoci volský potah místních lidí

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 4, s. 58

Vzácný doklad z časů odsunu: kapitulní vikář Jan Cais prosí z Českých Budějovic pražského
arcibiskupa Josefa Berana o přímluvu za faráře Houschku "ze Svérazu" a jeho starou hospodyni

Vzácný doklad z časů odsunu: kapitulní vikář Jan Cais prosí z Českých Budějovic pražského
arcibiskupa Josefa Berana o přímluvu za faráře Houschku "ze Svérazu" a jeho starou hospodyni

Repro archív Kohoutího kříže

Tento seznam odsunutých napovídá, že prosba byla nejspíše vyslyšena - ze Svérazi je tu uvedena za farářem Houschkou Marie Faschingbauerová, hospodyně

Tento seznam odsunutých napovídá, že prosba byla nejspíše vyslyšena - ze Svérazi je tu uvedena za farářem Houschkou Marie Faschingbauerová, hospodyně

Repro SOkA Český Krumlov

Tento snímek provázel v "Glaube und Heimat" jeho nekrolog

Tento snímek provázel v "Glaube und Heimat" jeho nekrolog

Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 24, s. 826

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 24, s. 867

Hrob v bavorském Hörmannsbergu

Hrob v bavorském Hörmannsbergu

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 11, s. 65

Pamětní deska s jeho životními daty na venkovní zdi
kostela sv. Petra a Pavla ve Svérazi

Pamětní deska s jeho životními daty na venkovní zdi
kostela sv. Petra a Pavla ve Svérazi

Foto Jan Mareš

Hned vedle je i pamětní deska farnosti Svéraz (viz i Johann Bürgstein a Franz Reitinger)

Hned vedle je i pamětní deska farnosti Svéraz (viz i Johann Bürgstein a Franz Reitinger)

Foto Ivo Kareš

Svéraz na staré pohlednici

Svéraz na staré pohlednici

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Kostel sv. Petra a Pavla ve Svérazi

Kostel sv. Petra a Pavla ve Svérazi

Foto Rudolf Kerbst

Svatí apoštolové Petr a Pavel z někdejšího oltáře hlavního kostela (kolem roku 1520), dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea (viz i Johann Bürgstein)

Svatí apoštolové Petr a Pavel z někdejšího oltáře hlavního kostela (kolem roku 1520), dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea (viz i Johann Bürgstein)

Foto Ivo Kareš

Hřbitov ve Svérazi

Hřbitov ve Svérazi

Hřbitov ve Svérazi

Foto Ivo Kareš

Letecký snímek Svérazi v horní části s oběma jejími kostely

Letecký snímek Svérazi v horní části s oběma jejími kostely

Repro Mapy.cz

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist