logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ EDUARD HRABE

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 343

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1975,
s. 405

Záznam vimperské matriky o svatbě rodičů 9. října roku 1884 - ženich Joseph Hrabě, obchodník ve Vimperku, se narodil ve Staré Dlouhé Vsi jako syn tamního mistra mlynářského Johanna Hraběte a jeho ženy Marie, roz. Luhanové z Petrovic, nevěsta Maria byla pak dcerou vimperského strojního zámečníka Johanna Neumanna a Josefy, roz. Gabrielové z Vimperka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Narodil se 4. října 1898 a den nato byl pokřtěn jako Franz Ignaz Hrabě - na rozdíl od záznamu o svatbě rodičů je tu jako matka jeho otce Josepha Hraběte uvedena Ludmila, roz. Angellis ze Sušice a lze těžko zjistit, o čí omyl tu běží - z přípisu pak seznáváme i datum svatby Hrabětovy s Charlottou Pockovou dne 14. září roku 1931 - ženichovi bylo 33 let a za 4 roky se mu měl narodit syn, který si po své prabábě nepochybně rozšířil příjmení po otci na "Hrabě de Angelis"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Vimperk na ilustraci Karla Liebschera z konce 19. století pro Ottovu edici Čechy

Vimperk na ilustraci Karla Liebschera z konce 19. století pro Ottovu edici Čechy

Repro F. A. Šubert, Čechy : Šumava (189-), s. 172

Vimperské předměstí Mariahilf na starší pohlednici datované dopisem z června 1904 - nad ním se tyčí vzadu hradní věž a dál vlevo nad ní zámek

Vimperské předměstí Mariahilf na starší pohlednici datované dopisem z června 1904 - nad ním se tyčí vzadu hradní věž a dál vlevo nad ní zámek

Repro M. Ortmeier, Herent und drent (2008), s. 156

Vimperské panorama z roku 1926, v popředí Steinbrenerova tiskárna Mariahilf, zcela vpravo dům, kde se narodil F. Ed. Hrabe

Vimperské panorama z roku 1926, v popředí Steinbrenerova tiskárna Mariahilf, zcela vpravo dům, kde se narodil F. Ed. Hrabe

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1975, č. 6, obálka

V roce 1929 v poslední řadě prvý zprava s herci místní "Theatergruppe der Jungmannschafts" při vimperském uvedení dramatu "Der Erbförster" (tj. "Dědičný lesník"), jehož autorem je Otto Ludwig (1813-1865)

V roce 1929 v poslední řadě prvý zprava s herci místní "Theatergruppe der Jungmannschafts" při vimperském uvedení dramatu "Der Erbförster" (tj. "Dědičný lesník"), jehož autorem je Otto Ludwig (1813-1865)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1972, č. 12, s. 406

Ve Vimperku s postavami své vlastní hry (1930)

Ve Vimperku s postavami své vlastní hry (1930)

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s.117

Přetištěný článek z Passauer Neue Presse nese titul "Šumavský Karl May"

Přetištěný článek z Passauer Neue Presse nese titul "Šumavský Karl May"

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 11, s. 7

Rukopis jedné jeho básně

Rukopis jedné jeho básně

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Böhmwind : ein Lesebuch (1989), s. 558

Obálka (1929) sbírky básní vydané u Steinbrenerů ve Vimperku

Obálka (1929) sbírky básní vydané u Steinbrenerů ve Vimperku

Obálka jednoho ze Steinbrenerových vimperských kalendářů, který v roce 1936 uvádí jeho delší povídka

Obálka jednoho ze Steinbrenerových vimperských kalendářů, který v roce 1936 uvádí jeho delší povídka

Hrob ve Vimperku

Hrob ve Vimperku

Foto Jan Mareš

Je po něm pojmenováno náměstí v hesenském Seibelsdorfu

Je po něm pojmenováno náměstí v hesenském Seibelsdorfu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1997, č. 10, s. 466

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist