logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FORTUNATUS HUEBERO Maria, Mater pia!
/Haylsams Liecht/ Jasny blesk dem Vatterland!
Deine Gnaden reich beladen
/Allem Weltvolck/ Wssemu Swetu seynd bekandt.

/Alles Volck/ Wsseczken lid dich ruffet billich/
Liebt vnd lobt all Nation:
Alle Zungen Alt und Jungen
/Preysen dich/ Te be czty in gleichen Thon.

Tausent Stralen von dir fallen/
/Alle Welt/ Cely swet erfuellt dein glantz:
Tausent Gaben wer will haben
/Alle bey dir/ Wsse u tebe findet gantz.

Cui millenis dignae Strenis
/Alle Engel/ Angelowe sprechen preiß:
In te spirant, quotquot erant
/Ausgejagt/ Wyhnanis/ vom Paradeyß.

Boicorum Sol Agrorum
Splendor Boiohemiae!

Macht hinweichen und verschleichen
/Alles Vbel ach vnd Wehe/ Wssechno Zle a sskodliwe.

Domi, foris, cunctis horis,
Edle / tugentreiche Fraw
Alle Augen auff dich schawen
/Fassen auf/ Zbyragy dein Gnadenthaw.

Auff den Fahnen mit deim Namen.
/Prangt dies/ Kraczy Marianisch Schaar:
Te implorant & honorant
/Ziehen schoen auff/ Okrasslene paar vnd paar.

Auff den Gassen bester massen
/Lieblich schalt/ Libezny MARJA Nam:
Vitae dies, mortis quies
/Bist/ Sy / O Mutter allersam!

Ist man froelich und glueckseelig
Per te omne gaudium:
In der Trangsal / bydach / Nothfahl/
Sola es solatium!

/Dein Wunderbildt ist unser Schildt/ Obraz twug ochrana nasse
Et asyllum Noricis:
Dein Hauptwunden allen Stunden
/Quellet/ Pressty roth ein Gnadenguß

Außgestochen / eingebrochen
/Wird auff Holtz/ Na drzewe und harte Stein;
Gemmis, ceris, massis aeris
Groß MARJA Nam vnd klein.

Von dir fliessen/ schnell herschiessen
/New vnd newe/ Nowe krasne Ehrenstrom:
Fugas diram sitis iram
/Wer durst hat/ Kdo Zizny / zum trincken komm.

Dulce Ave, Ave fuave
/Hoerest an/ Vslichas vil tausent mal;
Virgo Parens labe carens
/Gantz befreyt/ Swobodna von Adams fahl.

/In den Noethen/ Ach waus kostech sey gebetten
/Zaige vns/ Vkaz nam dein Angsicht mild;
Thue vns ziehen / die wir fliehen
Unter deines Mantels Schild.

Wann die Suenden ueberwinden
/Vnd verschertzen/ A Stracugy Gottes Huld
Pulsa mole onus tolle
/Zahl fuer vns/ Zaplat nam die gemachte Schuld.

/Vnder deinen Schutz sich leinen/ Pod krzydla twa se scho wawa
Boja & Bohemia:
Sie verwalte vnd erhalte/
Vtriusque Domina.

Wol regiere / herrsch vnd fuehre
/Bayderseits/ Na Wsse Stranz den Koenigstab:
O Regina, Virgo trina,
/Halt dein Volck/ Od wrat nas vom Vbel ab!

Haec sunt vota tibi nota
/Deiner Kinder/ Wssech twich ditkur Lobgesang:
Thues erhoeren vns gewehren;
/Sie in deine Schoß/ Se wssoss twug swaty auf fang.

18 slok této trojjazyčné "makarónské" a tedy vlastně nepřeložitelné písně, které zde reprodukuji věrně (i s chybami v českých vstupech) z knižního popisu zázraků, "Mirakelbuchu" či "liber miraculorum" s dlouhým barokním titulem "Zeitiger Granat-apfel Der allerscheinbaristen Wunderzierden In denen Wunderthaetigen Bildsaulen Vnser L. Frawen / der allerheiligsten Jungfrawlichen Mutter Gottes MARIA Bey zweyen hoch-ansehentlichen Voelckern der Bayrn vnd Boehamen. Besonders von der Blutfleissenden Bildsaulen der gnadenreichisten Himmelkoenigin vnd Troesterin aller Betruebten zu Newkirchen In Chur-Bayern / am Ober Boehamer-Wald gelegen" (tj. "Zralé granátové jablko nejvýznačnějších zázračných ozdob, mezi nimi zázračných sošek Naší Milé Paní nejsvětější panenské Matky Boží MARIE při dvou vysoce vážených národech Bavor a Čech, zejména o té krev ronící sošce milostí nejbohatší Královny nebes a Utěšitelky všech zarmoucených v Nových Kostelích v kurfiřtství Bavorském na horní Šumavě ležících."), vydaného v bavorském Mnichově 1671 františkánem Fortunatem Hueberem. Ten se tehdy stal kazatelem při dómu ve Freisingu, o několik staletí později dlouholetém působišti Josepha Ratzingera, od roku 2005 265. římského papeže Benedikta XVI.. Hueber se narodil v dolnobavorském městě Neustadt an der Donau dne 21. listopadu roku 1639. V roce 1654 vstoupil do řádu menších bratří sv. Františka, později působil jako řádový provinciál, generální definitor a generální lektor. Ve své funkci generálního komisaře procestoval českou, uherskou a tyrolskou františkánskou provincii. V Hueberově františkánském kalendáři svatých "Menologium franciscanum" z roku 1698 čteme i větu, v českém překladu znějící: "Tehdy byla Praha dychtivější, tehdy štědřejší všech, když tolik svatozáří současně vyslala ke hvězdám." Týká se mučednické smrti 14 pražských františkánů na masopustní úterý roku 1611 u Panny Marie Sněžné, blahořečených po 400 letech v říjnu 2012. Nás Hueber zajímá zejména ve vztahu k šumavskému poutnímu místu Neukirchen beim Heiligen Blut, kam podle Georga R. Schroubeka, zastoupeného i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, chodila z Čech každoroční procesí ještě v roce 1944. O pět let později, tedy roku 1950, byla neukirchenská madona v době vrcholící studené války, brzy po odsunu německého obyvatelstva z Čech i následném komunistickém převratu a vlně emigrace do svobodného světa, nazvána truchlivým titulem "Madonna der Flüchtlinge", tj. "Madona uprchlíků". Fortunatus Hueber zemřel v Mnichově 12. února 1706, 240 let před historickým vyhnáním. I on však ve své písni madonu s hlavou rozťatou husitskou zbraní vzývá jako ochranitelku těch, kdo v Ni "spirant, quotquot erant wyhnanis vom Paradeyß", tj. "doufají, vyhnáni z ráje". Ráj je však vždycky už za námi, zbývá toliko naděje v zázrak odpuštění.

- - - - -
* Neustadt an der Donau (BY) / Neukirchen beim Heiligen Blut (BY) / † † † Mnichov (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Frontispis a titulní list jeho knihy z roku 1671
Jedna z ilustrací k jeho životům blahoslavených a svatých františkánského řádu z mnichovského tisku s vročením 1698
Jeho heslo ve Wikipedii (klikněte na náhled)
Neukirchen beim Heiligen Blut

zobrazit všechny přílohy

TOPlist