logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ HUNDSNURSCHER

Repro www stránky International Association for Dialogue Analysis

Stal se v roce 1985 i spoluautorem knihy o bádenských betlémech v nakladatelství Badenia

Stal se v roce 1985 i spoluautorem knihy o bádenských betlémech v nakladatelství Badenia

Repro www stránky Amazon.de

Jeho záznam v databázi Německého svazu germanistů

Jeho záznam v databázi Německého svazu germanistů

Repro www stránky Internationales Germanistenverzeichnis

Obálka jedné z jeho knih o sémantice (2012, nakladatelství De Gruyter)

Obálka jedné z jeho knih o sémantice (2012, nakladatelství De Gruyter)

Repro www stránky Amazon.de

Parte

Parte

Repro www stránky Frankfurter Allgemeine Lebenswege

Pohlednice z roku 1908 s nejstarší podobou ktišské pošty

Pohlednice z roku 1908 s nejstarší podobou ktišské pošty

Repro SOkA České Budějovice

Obecní dům ve Ktiši, ve kterém sídlila a stále sídlí i pošta, na staré fotografii...

Obecní dům ve Ktiši, ve kterém sídlila a stále sídlí i pošta, na staré fotografii...

Repro www stránky obce Ktiš

... a dnes (2018)... a dnes (2018)

... a dnes (2018)

Foto Ivo Kareš

Tato strana knihy o Ktiši uvádí příjmení Hundsnurscher hned dvakrát: ve zmínce o ktišském hospodském a v poznámkách jako odkaz na autora knihy"Chronik der Gemeinde Tisch im Böhmerwald", vydané v Mnichově roku 1995

Tato strana knihy o Ktiši uvádí příjmení Hundsnurscher hned dvakrát: ve zmínce o ktišském hospodském a v poznámkách jako odkaz na autora knihy"Chronik der Gemeinde Tisch im Böhmerwald", vydané v Mnichově roku 1995

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 69

Jméno Hundsnurscher najdeme i na ktišském památníku padlých v první světové válce

Jméno Hundsnurscher najdeme i na ktišském památníku padlých v první světové válce

Foto Ivo Kareš

Z obvodu ktišské pošty: Březovík, Třebovice...Z obvodu ktišské pošty: Březovík, Třebovice...

Z obvodu ktišské pošty: Březovík, Třebovice...

Foto Ivo Kareš

... Smědeček a Smědeč...... Smědeček a Smědeč...

... Smědeček a Smědeč...

Foto Ivo Kareš

... Příslop, Jaronín... Příslop, Jaronín

... Příslop, Jaronín

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist