logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ HUNDSNURSCHER

Repro www stránky International Association for Dialogue Analysis

Stal se v roce 1985 i spoluautorem knihy o bádenských betlémech v nakladatelství Badenia

Stal se v roce 1985 i spoluautorem knihy o bádenských betlémech v nakladatelství Badenia

Repro www stránky Amazon.de

Jeho záznam v databázi Německého svazu germanistů

Jeho záznam v databázi Německého svazu germanistů

Repro www stránky Internationales Germanistenverzeichnis

Obálka jedné z jeho knih o sémantice (2012, nakladatelství De Gruyter)

Obálka jedné z jeho knih o sémantice (2012, nakladatelství De Gruyter)

Repro www stránky Amazon.de

Parte

Parte

Repro www stránky Frankfurter Allgemeine Lebenswege

Pohlednice z roku 1908 s nejstarší podobou ktišské pošty

Pohlednice z roku 1908 s nejstarší podobou ktišské pošty

Repro SOkA České Budějovice

Obecní dům ve Ktiši, ve kterém sídlila a stále sídlí i pošta, na staré fotografii...

Obecní dům ve Ktiši, ve kterém sídlila a stále sídlí i pošta, na staré fotografii...

Repro www stránky obce Ktiš

... a dnes (2018)... a dnes (2018)

... a dnes (2018)

Foto Ivo Kareš

Tato strana knihy o Ktiši uvádí příjmení Hundsnurscher hned dvakrát: ve zmínce o ktišském hospodském a v poznámkách jako odkaz na autora knihy"Chronik der Gemeinde Tisch im Böhmerwald", vydané v Mnichově roku 1995

Tato strana knihy o Ktiši uvádí příjmení Hundsnurscher hned dvakrát: ve zmínce o ktišském hospodském a v poznámkách jako odkaz na autora knihy"Chronik der Gemeinde Tisch im Böhmerwald", vydané v Mnichově roku 1995

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 69

Jméno Hundsnurscher najdeme i na ktišském památníku padlých v první světové válce

Jméno Hundsnurscher najdeme i na ktišském památníku padlých v první světové válce

Foto Ivo Kareš

Z obvodu ktišské pošty: Březovík, Třebovice...Z obvodu ktišské pošty: Březovík, Třebovice...

Z obvodu ktišské pošty: Březovík, Třebovice...

Foto Ivo Kareš

... Smědeček a Smědeč...... Smědeček a Smědeč...

... Smědeček a Smědeč...

Foto Ivo Kareš

... Příslop, Jaronín...... Příslop, Jaronín...

... Příslop, Jaronín...

Foto Ivo Kareš

... dnes zaniklé Sádlno na staré pohlednici...

... dnes zaniklé Sádlno na staré pohlednici...

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 6, s. 189

... a ruiny jednoho stavení

... a ruiny jednoho stavení

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist