logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS IDAR (vl. jm. IDA MAŘÁKOVÁ)

Její jméno s letopočtem a místem narození vedle manžela a dcery Josefy na pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství

Její jméno s letopočtem a místem narození vedle manžela a dcery Josefy na pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 377, obraz 86
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Její dopis dole signovaný s uvedením wiedenské adresy z července 1871

Její dopis dole signovaný s uvedením wiedenské adresy z července 1871

Repro ze sbírek Státního oblastního archivu v Třeboni

Obálka (2005) knihy "Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století" s použitím autoportrétu Idiny dcery Pepy s otcem Juliem Mařákem, kterou vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Obálka (2005) knihy "Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století" s použitím autoportrétu Idiny dcery Pepy s otcem Juliem Mařákem, kterou vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

O rodině Mařákových

Repro J. Březina, Děti slavných rodičů : osudy dětí našich básníků, spisovatelů, hudebních skladatelů, vědců a umělců (1998), s. 12-13

Jiný její obraz s názvem "Lesní šero"

Jiný její obraz s názvem "Lesní šero"

Repro www stránky Tiskárna Herbia

Jejím pseudonymem signovaný obraz Plešného jezera (1871) o rozměrech 162 x 122 cm, dnes opět součást českokrumlovského
zámeckého depozitáře, kdysi omylem tam označený jako "Černé jezero na Šumavě"

Jejím pseudonymem signovaný obraz Plešného jezera (1871) o rozměrech 162 x 122 cm, dnes opět součást českokrumlovského zámeckého depozitáře, kdysi omylem tam označený jako "Černé jezero na Šumavě"

Repro archív Kohoutího kříže

Obraz Julia Mařáka z roku 1892, uchovávaný ve sbírkách Národní galerie v Praze, zachycuje
opravdu Černé jezero na Šumavě, které bylo za námět obrazu jeho ženy vydáváno mylně

Obraz Julia Mařáka z roku 1892, uchovávaný ve sbírkách Národní galerie v Praze, zachycuje
opravdu Černé jezero na Šumavě, které bylo za námět obrazu jeho ženy vydáváno mylně

Repro kalendář Národního parku Šumava 2009, ze sbírek Národní galerie v Praze

Plešné jezero na kresbě uhlem, jejímž autorem je také Julius Mařák (1832-1899)

Plešné jezero na kresbě uhlem, jejímž autorem je také Julius Mařák (1832-1899)

Repro A. Grossschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 20

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist