logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL IGLER

Karl Dominik Igler se podle záznamu ve farní matrice narodil v čp. 94 vimperskému ševcovskému mistru Johannu Iglerovi (jeho otec Karl truhlařil na předměstí Vimperka čp. 4, matka Katharina byla roz. Schererová z Prachatic) a jeho ženě Josefě, dceři sklenářského mistra Johanna Rankla a Elisabeth, roz. Runšikové rovněž z Vimperka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady je zachycen stojící druhý zprava v klobouku a s tváří téměř zakrytou umělým plnovousem v představení "Cikánská královna", pořádaném ve Vimperku místním Spolkem katolických tovaryšů (Katholischer Gesellenverein, zkratkou K.G.V.)

Tady je zachycen stojící druhý zprava v klobouku a s tváří téměř zakrytou umělým plnovousem v představení "Cikánská královna", pořádaném ve Vimperku místním Spolkem katolických tovaryšů (Katholischer Gesellenverein, zkratkou K.G.V.)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1962, č. 11, s. 337

Arch sčítání lidu z roku 1921 s rodinou Karla a Ludmilly Iglerových

Repro Sčítání lidu 1921, Vimperk město čp. 1-39, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Grafická pozvánka k výstavě úspěchů obchodu a řemesel, zemědělství a kultury v jižních Čechách, konané ve Vimperku v druhé polovině srpna roku 1938, měsíc před pomnichovským záborem

Grafická pozvánka k výstavě úspěchů obchodu a řemesel, zemědělství a kultury v jižních Čechách, konané ve Vimperku v druhé polovině srpna roku 1938, měsíc před pomnichovským záborem

Repro Winterberg im Böhmerwalde, s. 3

Vazba vimperské antologie s jeho nářečními verši (1989, Heimatsammlung Stadt Winterberg, Freyung)

Vazba vimperské antologie s jeho nářečními verši (1989, Heimatsammlung Stadt Winterberg, Freyung)

Hned dva Iglerové, jeden z nich i on, jsou tu zastoupeni mezi vimperskými kartáčníky a štětkaři

Hned dva Iglerové, jeden z nich i on, jsou tu zastoupeni mezi vimperskými kartáčníky a štětkaři

Repro Adresář Republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sv. I. (1931), s. 1803

Brána zvaná Flehturm ve Vimperku

Brána zvaná Flehturm ve Vimperku

Repro G. Hrabě de Angelis, Winterberg im Böhmerwald : Sozialstrukur und Volksleben - Tradition und neue Wege (1990), s. 549

Vimperský "dům s jelenem"

Vimperský "dům s jelenem"

Repro G. Hrabě de Angelis, Winterberg im Böhmerwald : Sozialstrukur und Volksleben - Tradition und neue Wege (1990), s. 550

Vimperk na olejomalbě Jindřicha de Veerle, dvorního malíře Jana Kristiana I. z Eggenberku, z roku 1686, ...

Vimperk na olejomalbě Jindřicha de Veerle, dvorního malíře Jana Kristiana I. z Eggenberku, z roku 1686, ...

Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011). s. 309

... která ve výřezu posloužila i jako předloha této pohlednice

... která ve výřezu posloužila i jako předloha této pohlednice

Repro J. Puhani, Chronologische Notizen zur Geschichte von Winterberg und Umgebung 1195-1926, s. 43

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist