logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL IGLER

Karl Dominik Igler se podle záznamu ve farní matrice narodil v čp. 94 vimperskému ševcovskému mistru Johannu Iglerovi (jeho otec Karl truhlařil na předměstí Vimperka čp. 4, matka Katharina byla roz. Schererová z Prachatic) a jeho ženě Josefě, dceři sklenářského mistra Johanna Rankla a Elisabeth, roz. Runšikové rovněž z Vimperka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady je zachycen stojící druhý zprava v klobouku a s tváří téměř zakrytou umělým plnovousem v představení "Cikánská královna", pořádaném ve Vimperku místním Spolkem katolických tovaryšů (Katholischer Gesellenverein, zkratkou K.G.V.)

Tady je zachycen stojící druhý zprava v klobouku a s tváří téměř zakrytou umělým plnovousem v představení "Cikánská královna", pořádaném ve Vimperku místním Spolkem katolických tovaryšů (Katholischer Gesellenverein, zkratkou K.G.V.)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1962, č. 11, s. 337

Záznam vimperské křestní matriky o narození jeho ženy Ludmilly, jejíž otec Thomas Pollauf, sedlářský mistr na předměstí města Vimperka čp. 100, tj. v rodném domě dceřině, byl synem Johanna Pollaufa, kancelisty ve Vimperku čp. 8 a Kathariny, roz. Lutherové z téhož domu čp. 8, Ludmillina matka Anna byla pak dcerou Josefa Kaspara z Českých Budějovic čp. 95 a jeho ženy Marie, roz. Maschekové rovněž z Českých Budějovic

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 s rodinou Karla a Ludmilly Iglerových

Repro Sčítání lidu 1921, Vimperk město čp. 1-39, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Grafická pozvánka k výstavě úspěchů obchodu a řemesel, zemědělství a kultury v jižních Čechách, konané ve Vimperku v druhé polovině srpna roku 1938, měsíc před pomnichovským záborem

Grafická pozvánka k výstavě úspěchů obchodu a řemesel, zemědělství a kultury v jižních Čechách, konané ve Vimperku v druhé polovině srpna roku 1938, měsíc před pomnichovským záborem

Repro Winterberg im Böhmerwalde, s. 3

Vazba vimperské antologie s jeho nářečními verši (1989, Heimatsammlung Stadt Winterberg, Freyung)

Vazba vimperské antologie s jeho nářečními verši (1989, Heimatsammlung Stadt Winterberg, Freyung)

Hned dva Iglerové, jeden z nich i on, jsou tu zastoupeni mezi vimperskými kartáčníky a štětkaři

Hned dva Iglerové, jeden z nich i on, jsou tu zastoupeni mezi vimperskými kartáčníky a štětkaři

Repro Adresář Republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sv. I. (1931), s. 1803

Stručná zpráva o Iglerově úmrtí v Kirtorfu následkem zápalu plic, bohužel bez uvedení přesnějšího data

Stručná zpráva o Iglerově úmrtí v Kirtorfu následkem zápalu plic, bohužel bez uvedení přesnějšího data

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, č. 79 (1955), s. 318

Brána zvaná Flehturm ve Vimperku

Brána zvaná Flehturm ve Vimperku

Repro G. Hrabě de Angelis, Winterberg im Böhmerwald : Sozialstrukur und Volksleben - Tradition und neue Wege (1990), s. 549

Vimperský dům "U jelena"Vimperský dům "U jelena"

Vimperský dům "U jelena"

Repro G. Hrabě de Angelis, Winterberg im Böhmerwald : Sozialstrukur und Volksleben - Tradition und neue Wege (1990), s. 550 a foto Pavel Polák

Vimperk na olejomalbě Jindřicha de Veerle, dvorního malíře Jana Kristiana I. z Eggenberku, z roku 1686, ...

Vimperk na olejomalbě Jindřicha de Veerle, dvorního malíře Jana Kristiana I. z Eggenberku, z roku 1686, ...

Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011). s. 309

... která ve výřezu posloužila i jako předloha této pohlednice

... která ve výřezu posloužila i jako předloha této pohlednice

Repro J. Puhani, Chronologische Notizen zur Geschichte von Winterberg und Umgebung 1195-1926, s. 43

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist