logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ ILG

Na Seidelově snímku, pořízeném v Kunžvartu 14. října 1917, tedy v roce, kdy se dožil padesátky

Na Seidelově snímku, pořízeném v Kunžvartu 14. října 1917, tedy v roce, kdy se dožil padesátky

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

S rodinou

S rodinou

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1998, č. 5, s. 211

Narodil se podle křestní matriky farní obce Kunžvart domkáři Aloysi Ilgovi (jeho otec Adalbert Ilg a matka Sophie hospodařili v blízké osadě Adlerhütte /dnes zaniklé Samoty/) a jeho ženě Aloysii, rodem z Dolního Cazova (Unterzassau)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dne 9. února roku 1892 se podle tohoto záznamu kunžvartské oddací matriky poprvé oženil, a to s dvacetiletou Theresií Spannbauerovou - jedním ze svědků byl zde výrazným způsobem podepsaný starosta obce Kunžvart Johann Blöchl

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam kunžvartské úmrtní matriky o skonu jeho první ženy Theresie dne 23. listopadu v 29 letech věku na souchotě, jak se tehdy říkalo po česku tak časté tuberkulóze

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o svatbě Franze Ilga, vdovce po Theresii, roz. Spannbauerové z Českých Žlebů, který si 26. listopadu 1901 bere za ženu Filomenu Simetovou, dceru Eduarda Simeta z Kunžvartu čp. 77 a jeho ženy Filomeny, roz. Sieglové, pocházející z Dlouhého Boru čp. 8

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tento snímek Josefa Seidela z téhož roku 1916 je popsán Ilgovým jménem

Tento snímek Josefa Seidela z téhož roku 1916 je popsán Ilgovým jménem

Repro Mysterium Šumava - Josef & František Seidel, katalog výstavy Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov 2015, s. 83

Tak vypadal jeho čerstvý hrob při dnes zaniklém kostele ve Strážném

Tak vypadal jeho čerstvý hrob při dnes zaniklém kostele ve Strážném

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1977,
č. 11, s. 380

Obálka (1890) a titulní list pamětní knihy obce Kuschwarda, kterou založil a vedl po mnoho let

Obálka (1890) a titulní list pamětní knihy obce Kuschwarda, kterou založil a vedl po mnoho let

Repro Gedenkbuch von Kuschwarda I (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho úmrtí v pamětní knize

Repro Gedenkbuch von Kuschwarda I (SOA v Třeboni - digitální archív)

Pohlednice Turnvereinu se symbolem "čtyř F", tj. "frisch, fromm, fröhlich, frei"

Pohlednice Turnvereinu se symbolem "čtyř F", tj. "frisch, fromm, fröhlich, frei"

Strážný, tehdy i česky Kunžvart, na pohlednici z počátku minulého století...

Strážný, tehdy i česky Kunžvart, na pohlednici z počátku minulého století...

... a na pohlednici novější, ovšem také ještě před odsunem německého obyvatelstva

... a na pohlednici novější, ovšem také ještě před odsunem německého obyvatelstva

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 11, s. 73

Stejný záběr tentokrát na kolorované pohlednici

Stejný záběr tentokrát na kolorované pohlednici

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 16

Dvě pohlednice fotografů J. Seidela a J. Wolfa zachycují i později vyhořelou část rodné obce s dřevěnými chalupami ve štítě shodnými svou typickou zkosenou půlvalbou střechy

Dvě pohlednice fotografů J. Seidela a J. Wolfa zachycují i později vyhořelou část rodné obce s dřevěnými chalupami ve štítě shodnými svou typickou zkosenou půlvalbou střechy

Dvě pohlednice fotografů J. Seidela a J. Wolfa zachycují i později vyhořelou část rodné obce s dřevěnými chalupami ve štítě shodnými svou typickou zkosenou půlvalbou střechy

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Kostel Nejsvětější Trojice ve Strážném, připravený k demolici v roce 1965 (viz i Hugo Rogmans)

Kostel Nejsvětější Trojice ve Strážném, připravený k demolici v roce 1965 (viz i Hugo Rogmans)

Repro Jihočeská pravda pro volné dny, 9.3. 1990, s. 6

Pietně upravený prostor někdejšího kostela a hřbitova

Pietně upravený prostor někdejšího kostela a hřbitova

Foto Pavel Polák

Reportáž České televize o hradě Kunžvart

Reportáž České televize o hradě Kunžvart

Repro www stránky České televize

Takto mohly vypadat soumarské karavany na Zlaté Stezce - z výstavy v Prachatickém muzeu v roce 2013Takto mohly vypadat soumarské karavany na Zlaté Stezce - z výstavy v Prachatickém muzeu v roce 2013

Takto mohly vypadat soumarské karavany na Zlaté Stezce - z výstavy v Prachatickém muzeu v roce 2013

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist