logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ IRSIGLER

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 8, s. 1

Snímek z roku 1947, kdy se až do svého vysvěcení v roce 1951 v Řezně připravoval na kněžské povolání v tamním semináři

Snímek z roku 1947, kdy se až do svého vysvěcení v roce 1951 v Řezně připravoval na kněžské povolání v tamním semináři

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 11, s. 1

S maminkou a sourozenci při primici

S maminkou a sourozenci při primici

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg :
Chronik Pfarrgemeinde Malsching
(1987), s. 73

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 8, s. 4
(viz i Johann Nepomuk Neumann)

Se spolužáky poslední "humanistické" třídy krumlovského gymnázia, která maturovala v roce 1939
a sešla se v červnu 1994 na známých místech, stojí zcela napravo

Se spolužáky poslední "humanistické" třídy krumlovského gymnázia, která maturovala v roce 1939
a sešla se v červnu 1994 na známých místech, stojí zcela napravo

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 9/10, s. 31

Takto v roce 1999 přivedl malšínské krajany do Dobré Vody u Nových Hradů, kde se s nimi a s ním dal vyfotografovat páter Bonfilius Wagner

Takto v roce 1999 přivedl malšínské krajany do Dobré Vody u Nových Hradů, kde se s nimi a s ním dal vyfotografovat páter Bonfilius Wagner

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 11, s. 69

Pohřeb v Beilngries

Pohřeb v Beilngries

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 11, s. 17

Kondolenční dopis biskupa Jiřího Paďoura

Kondolenční dopis biskupa Jiřího Paďoura

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 9/10, s. 2

Kazatelna v Turmbergu u rodného Malšína v roce 2007
s jeho fotografií se smuteční páskou

Kazatelna v Turmbergu u rodného Malšína v roce 2007
s jeho fotografií se smuteční páskou

Foto Ivo Hajn

Líc a rub úmrtního oznámení s obrazem Marie Pomocné z Turmbergu a malbou z hlavního oltáře českobudějovické katedrály, na níž svatý Mikuláš probouzí tři zemřelé chlapce k životu

Líc a rub úmrtního oznámení s obrazem Marie Pomocné z Turmbergu a malbou z hlavního oltáře českobudějovické katedrály, na níž svatý Mikuláš probouzí tři zemřelé chlapce k životu

Zpráva o úmrtí jeho sestry Marie, provd. Schießlové, na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o úmrtí jeho sestry Marie, provd. Schießlové, na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 10, s. 48

Obálka brožury k vysvěcení tří nových zvonů v Malšíně u příležitosti zlatého jubilea jeho kněžství

Obálka brožury k vysvěcení tří nových zvonů v Malšíně u příležitosti zlatého jubilea jeho kněžství

Malšín na akvarelu poštmistra Hanse Kriso z roku 1919, zachycený tedy pár měsíců před Irsiglerovým narozením...

Malšín na akvarelu poštmistra Hanse Kriso z roku 1919, zachycený tedy pár měsíců před Irsiglerovým narozením...

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987), frontispis

... a po devadesáti letech... a po devadesáti letech

... a po devadesáti letech

Foto Ivo Kareš

Poutní kaple na Turmbergu (viz i Benedikt Kastner a Georg Otto Watzkarsch)

Poutní kaple na Turmbergu (viz i Benedikt Kastner a Georg Otto Watzkarsch)

Foto Leona Töröková

Turmberg a Ostrov (Wörles) u Malšína

Turmberg a Ostrov (Wörles) u Malšína

Foto Jan Jelínek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist