logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF JAHN

Někdejší jádro osady Veveří s kaplí, pomníkem a školou

Někdejší jádro osady Veveří s kaplí, pomníkem a školou

Repro R. Podhola, 583 portrétů zmařené Šumavy (2016), s. 273

Tady ve Veveří kdysi učilTady ve Veveří kdysi učil

Tady ve Veveří kdysi učil

Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Co zůstalo ze vsi Veveří

Co zůstalo ze vsi Veveří

Co zůstalo ze vsi Veveří

Foto Pavel Polák

Přesličkový rybník blízko Veveří

Přesličkový rybník blízko Veveří

Repro J. Jiráček, Novohradské hory - Naturpark (2012), s. 16, foto Jan Jiráček

Boží muka před bývalou obcí Veveří

Boží muka před bývalou obcí Veveří

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 259, foto Zdenka Paloušová

Plánek někdejšího Veveří a Mýtin, jak ho v době odsunu vyhotovil Franz Saßmann

Plánek někdejšího Veveří a Mýtin, jak ho v době odsunu vyhotovil Franz Saßmann

Repro Pfarrchronik Strobnitz : Kreis Kaplitz, Böhmerwald 1906-1946 (1996), s. 373

Úřední razítko obcí Veveří a Mýtiny ze sedmdesátých let 20. století

Úřední razítko obcí Veveří a Mýtiny ze sedmdesátých let 20. století

Repro SOkA České Budějovice

Kaple v blízkých Mýtinách (Kropfschlag), jak vypadala kdysi...Kaple v blízkých Mýtinách (Kropfschlag), jak vypadala kdysi...

Kaple v blízkých Mýtinách (Kropfschlag), jak vypadala kdysi...

Repro O kraji ztracené paměti : Expedice Neocastri 2001 (2002), s. 45 a R. Podhola, 583 portrétů zmařené Šumavy (2016), s. 268

... a dnes (2012 a 2016)... a dnes (2012 a 2016)

... a dnes (2012 a 2016)

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Boží muka nad vsí Mýtiny, přemístěná sem z Dlouhé Stropnice

Boží muka nad vsí Mýtiny, přemístěná sem z Dlouhé Stropnice

Repro M. Koželuh, Kraj pod Mandelsteinem (2019), s. 46

Ruiny domů v Mýtinách a zpustlá kaple na snímku z roku 1965

Ruiny domů v Mýtinách a zpustlá kaple na snímku z roku 1965

Repro R. Podhola, 583 portrétů zmařené Šumavy (2016), s. 268

Kamenné mostky v Mýtinách a Veveří

Kamenné mostky v Mýtinách a Veveří

Kamenné mostky v Mýtinách a Veveří

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Aleš Hejlek (horní foto) a foto Pavel Polák

Zbytky stavení v MýtináchZbytky stavení v Mýtinách

Zbytky stavení v Mýtinách

Foto Ivo Kareš

Veveří a Mýtiny na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Veveří a Mýtiny na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Veveří a Mýtiny na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dnes zcela zaniklá Jedlice s dvorcem Marienhof uprostřed (viz i Therese Gruberová)

Dnes zcela zaniklá Jedlice s dvorcem Marienhof uprostřed (viz i Therese Gruberová)

Repro R. Podhola, 583 portrétů zmařené Šumavy (2016), s. 273

Kaple blízko zaniklé Jedlice po obnovení zničená padlým stromem během orkánu Kyrill v lednu 2007

Kaple blízko zaniklé Jedlice po obnovení zničená padlým stromem během orkánu Kyrill v lednu 2007

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Aleš Hejlek

Dnešní stav kaple v Jehlici

Dnešní stav kaple v Jehlici

Foto Pavel Polák

Hraniční kámen u Pyhrabrucku

Hraniční kámen u Pyhrabrucku

Foto Ivo Kareš

Pyhrabruck v roce 2011

Pyhrabruck v roce 2011

Foto Ivo Kareš

Kostel sv. Jana Křtitele v HarbachuKostel sv. Jana Křtitele v Harbachu

Kostel sv. Jana Křtitele v Harbachu

Foto Pavel Polák

Kraj z úvodu Jahnova textu: Dobrá Voda pod Kraví Horou a Vysoká

Kraj z úvodu Jahnova textu: Dobrá Voda pod Kraví Horou a Vysoká

Foto Leona Töröková

Pohled do Čech z Mandelsteinu ...

Pohled do Čech z Mandelsteinu ...

Foto Pavel Polák

... a z Nebelsteinu

... a z Nebelsteinu

Foto Pavel Polák

Na vrcholu Nebelsteinu

Na vrcholu Nebelsteinu

Foto Pavel Polák

Mapa Čech Gerharda Messnera z roku 1585 zachycuje lesnatou hranici při Weitře
jako území náležející převážně nikoli k Rakousku

Mapa Čech Gerharda Messnera z roku 1585 zachycuje lesnatou hranici při Weitře
jako území náležející převážně nikoli k Rakousku

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 27 (Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, foto V. Dudák)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist