logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ JAKESCH

Jako voják v první světové válce

Jako voják v první světové válce

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2019, s. 126

Jako ktišský starosta na snímku s datem 20. září 1943 na adresu "Jakesch Franz, Tisch 26"

Jako ktišský starosta na snímku s datem 20. září 1943 na adresu "Jakesch Franz, Tisch 26"

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 20, s. 876

Řádek v indexu brložské matriky s letopočtem jeho narození a číslem stránky v křestní matrice, která zatím není digitálně dostupná

Řádek v indexu brložské matriky s letopočtem jeho narození a číslem stránky v křestní matrice, která zatím není digitálně dostupná

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 15 v Kovářově na snímcích z roku 2021Rodný dům čp. 15 v Kovářově na snímcích z roku 2021

Rodný dům čp. 15 v Kovářově na snímcích z roku 2021

Foto Ivo Kareš

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 15 v Kovářově (Schmiedhäuser), kde tehdy bydlil jeho bratr Josef (*4. února 1884) se svou ženou Marií (*5. září 1886) a synem Josefem (*18. března 1909), jakož i rodiče obou bratří Andreas Jakesch (*21. listopadu 1858) a jeho žena Katharina (*9. července 1856) - u všech je jako místo narození uvedena obec Jánské Údolí (Johannesthal), jejíž byl Kovářov osadou

Repro Sčítání lidu 1921, Kovářov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Kovářov na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Kovářov na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Kovářov na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Kostel v Brloze ze svahu Bulového nad Kovářovem

Kostel v Brloze ze svahu Bulového nad Kovářovem

Foto Jiří Cukr

Někdejší hostinec "Matschi-Wirtshaus" ve Ktiši čp. 26 v roce 2011 (viz i Anton Geyer)

Někdejší hostinec "Matschi-Wirtshaus" ve Ktiši čp. 26 v roce 2011 (viz i Anton Geyer)

Foto Ivo Kareš

Pohled na Ktiš

Pohled na Ktiš

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist