logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL JAKSCH

Repro Wenzel Jaksch : Sucher und Künder (1967),
frontispis a vazba

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1976, č. 11, obálka

Výuční list Wenzela Jaksche, vystavený jako osvědčení jeho původně zednické profese roku 1914

Výuční list Wenzela Jaksche, vystavený jako osvědčení jeho původně zednické profese roku 1914

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch,
Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 438

Jeho portrét, pořízený roku 1939 v Londýně, je dnes v soukromém vlastnictví Mary Jakschové v Nelsonu na Novém Zélandu...

Jeho portrét, pořízený roku 1939 v Londýně, je dnes v soukromém vlastnictví Mary Jakschové v Nelsonu na Novém Zélandu...

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 49, s. 7

... zde (bez uvedení malířova jména) na obálce českého překladu Jakschových reportáží, opatřeného předmluvou Petera Bechera a vydaného nakladatelstvím Academia v Praze roku 2017

... zde (bez uvedení malířova jména) na obálce českého překladu Jakschových reportáží, opatřeného předmluvou Petera Bechera a vydaného nakladatelstvím Academia v Praze roku 2017

V říjnu 1953 ho takto představil ústřední list vyhnaných krajanů po volbách do Spolkového sněmu jako jednoho z poslanců sudetoněmecké "Volksgruppe"

V říjnu 1953 ho takto představil ústřední list vyhnaných krajanů po volbách do Spolkového sněmu jako jednoho z poslanců sudetoněmecké "Volksgruppe"

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 40, s. 5 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Komentář k tomuto snímku v krajanském časopise zdůrazňuje, že chovu králíků, který byl oblíbeným "koníčkem mnoha šumavských kluků", zůstal věren až do konce života

Komentář k tomuto snímku v krajanském časopise zdůrazňuje, že chovu králíků, který byl oblíbeným "koníčkem mnoha šumavských kluků", zůstal věren až do konce života

Repro Hoam!, 1964, č. 4, s. 27

Z archívu německého vysílání
československého Radiojournalu

Z archívu německého vysílání
československého Radiojournalu

Repro Týdeník Rozhlas, 2004, č. 14, s. 3

Na plaketě k Sudetoněmeckému sněmu 1968 (uprostřed) s Dr. Rudolfem Lodgmanem von Auen a Dr. Hans-Christophem Seebohmem

Na plaketě k Sudetoněmeckému sněmu 1968 (uprostřed) s Dr. Rudolfem Lodgmanem von Auen a Dr. Hans-Christophem Seebohmem

Repro archív Kohoutího kříže

Zcela vpravo rodná chalupa čp. 62 v Dlouhé Stropnici na snímku ještě z roku 1964...

Zcela vpravo rodná chalupa čp. 62 v Dlouhé Stropnici na snímku ještě z roku 1964...

Repro H. Plan, Chronik von Langstrobnitz : Heimatbuch einer
Böhmerwaldgemeinde im Kreis Kaplitz, Südböhmen (1985), s. 294

... a dnešní stav

... a dnešní stav

Foto Jan Mareš

Rodný dům na plánku obce Dlouhá Stropnice podle jejího stavu v roce 1945
(viz i Johann Endt)

Rodný dům na plánku obce Dlouhá Stropnice podle jejího stavu v roce 1945
(viz i Johann Endt)

Repro Pfarrchronik Strobnitz, Kreis Kaplitz, Böhmerwald 1906-1946 (1996), s. 272

Záznam matriky farní obce Horní Stropnice o úmrtí zedníka Wenzela Jaksche 9. ledna 1917 v Dlouhé Stropnici čp. 62 (otec "našeho" Wenzela Jaksche to zřejmě nebyl, ačkoli i jméno otcovo a synovo se nijak nelišilo, poněvadž podle podrobného životopisu, jehož autorem je ve sborníku Wenzel Jaksch - Sucher und Künder /tj. "hledač a posel"/ Ernst Paul, zemřela matka v devíti /1905/, otec v šestnácti letech synova věku /1912/)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho osobní list v reprezentační Biografii Československa z roku 1936
svědčí o tom, nakolik se cítil s republikou srostlý

Jeho osobní list v reprezentační Biografii Československa z roku 1936
svědčí o tom, nakolik se cítil s republikou srostlý

Jeho osobní list v reprezentační Biografii Československa z roku 1936
svědčí o tom, nakolik se cítil s republikou srostlý

Volební plakát německé sociální demokracie v ČSR z roku 1936

Volební plakát německé sociální demokracie v ČSR z roku 1936

Repro Zapomenutí hrdinové : němečtí odpůrci nacismu v českých zemích (2008), s. 36

Provolání Jakschovo ze 14. září 1938:
"Spoluobčané, jde o všechno!", proti "osudné cestě imperialismu", pro "novou Evropu rovnoprávných národů"

Provolání Jakschovo ze 14. září 1938:
"Spoluobčané, jde o všechno!", proti "osudné cestě imperialismu", pro "novou Evropu rovnoprávných národů"

Repro Bayern - Böhmen : 1500 Jahre Nachbarschaft (2007), s. 366, ze sbírek Mayerisches Hauptstaatsarchiv München)

Obálka (1937) knihy, vydané v Praze nakladatelstvím Orbis, která se i za jeho účasti snažila opožděně zamyslit nad otázkou palčivě zrající k "národně socialistickému" řešení

Obálka (1937) knihy, vydané v Praze nakladatelstvím Orbis, která se i za jeho účasti snažila opožděně zamyslit nad otázkou palčivě zrající k "národně socialistickému" řešení

První a druhá strana (1938) jím vydávaného týdeníku s textem, adresovaný vládám Velké Británie a Francie

Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000), s. 781-782

Obálka (1938) knihy "Masaryk : ein Führer zum neuen Europa" s Jakschovou předmluvou, která je součástí osobní knihovny Karla Čapka - její vydání z roku 1939 v témže nakladatelství Weltwoche ve švýcarském Curychu nese název "Europa von Morgen : das Ziel Masaryks"

Obálka (1938) knihy "Masaryk : ein Führer zum neuen Europa" s Jakschovou předmluvou, která je součástí osobní knihovny Karla Čapka - její vydání z roku 1939 v témže nakladatelství Weltwoche ve švýcarském Curychu nese název "Europa von Morgen : das Ziel Masaryks"

Repro www stránky Knihovny významných českých osobností a Google Books

Věnování této knihy o Masarykovi jako "vůdci do nové Evropy" Karlu Čapkovi, podepsané autorem, jímž byl někdejší Hitlerův spolustraník a později vášnivý odpůrce Otto Strasser (1897-1974) s datem 28. října 1938 a tištěným určením knihy "českému lidu v jeho nejtěžší hodině"

Věnování této knihy o Masarykovi jako "vůdci do nové Evropy" Karlu Čapkovi, podepsané autorem, jímž byl někdejší Hitlerův spolustraník a později vášnivý odpůrce Otto Strasser (1897-1974) s datem 28. října 1938 a tištěným určením knihy "českému lidu v jeho nejtěžší hodině"

Repro www stránky Knihovny významných českých osobností

Škodolibé nacistické parte zaniklého Československa nese dole jako označení
údajné pohřební společnosti firmu "Beneš-Jaksch a spol., předtím Masaryk"

Škodolibé nacistické parte zaniklého Československa nese dole jako označení
údajné pohřební společnosti firmu "Beneš-Jaksch a spol., předtím Masaryk"

Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000)

Jako organizátor atentátu na Hitlera v listopadu roku 1939 byl veřejnosti představen Jakschův přítel Otto Strasser a a britská tajná služba měla stát v pozadí

Jako organizátor atentátu na Hitlera v listopadu roku 1939 byl veřejnosti představen Jakschův přítel Otto Strasser a a britská tajná služba měla stát v pozadí

Repro Chronik des 20. Jahrhunderts (1991), s. 546

Obálka (1949) jeho knihy "Benesch war gewarnt!" (tj. "Beneš byl varován!")

Obálka (1949) jeho knihy "Benesch war gewarnt!" (tj. "Beneš byl varován!")

Jeho text o politice spolkového Německa se staví kriticky k výrokům Zbigniewa Brzezinskiho (zde psaného Brzezynski),
 manžela praneteře Edvarda Beneše Emilie Anny, roz. Benešové

Jeho text o politice spolkového Německa se staví kriticky k výrokům Zbigniewa Brzezinskiho (zde psaného Brzezynski),
manžela praneteře Edvarda Beneše Emilie Anny, roz. Benešové

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, č. 1, s. 2

Jeho parte, které podepsal tehdejší předseda SPD a pozdější spolkový kancléř Willy Brandt

Jeho parte, které podepsal tehdejší předseda SPD a pozdější spolkový kancléř Willy Brandt

Repro Wenzel Jaksch : Sucher und Künder (1967), s. 14

Spolkový prezident Lübke poslal po Jakschově smrtelné autonehodě tento telegram vdově po něm

Spolkový prezident Lübke poslal po Jakschově smrtelné autonehodě tento telegram vdově po něm

Repro Wenzel Jaksch : Sucher und Künder (1967), s. 15

Nekrolog do krajanského měsíčníku napsal zástupce šéfredaktora listu "Salzburger Nachrichten", rakouský novinář Bruno Kornell Skrehunetz-Hillebrand

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, č. 1, s. 3-4

Hrob ve Wiesbadenu

Hrob ve Wiesbadenu

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1984

Obálka (1973) vydání jeho korespondence s Edvardem Benešem v londýnském exilu (nakladatelství Wissenschaft und Politik, Köln)

Obálka (1973) vydání jeho korespondence s Edvardem Benešem v londýnském exilu (nakladatelství Wissenschaft und Politik, Köln)

Wenzelu Jakschovi bylo věnováno zvláštní "číslo" Historického magazinu"
České televize z 18. listopadu roku 2006

Wenzelu Jakschovi bylo věnováno zvláštní "číslo" Historického magazinu"
České televize z 18. listopadu roku 2006

Repro www stránky České televize

V roce 2011 odvysílala Česká televize v rámci cyklu Historie.cs pořad věnovaný Wenzelu Jakschovi a Konradu Henleinovi; pro ilustraci předválečné situace v Sudetech tu zazní i úryvek z Červeného Nepomuka Josefa Holuba

V roce 2011 odvysílala Česká televize v rámci cyklu Historie.cs pořad věnovaný Wenzelu Jakschovi a Konradu Henleinovi; pro ilustraci předválečné situace v Sudetech tu zazní i úryvek z Červeného Nepomuka Josefa Holuba

Repro www stránky České televize

Jeden z dílů seriálu České století scenáristy Pavla Kosatíka a režiséra Roberta Sedláčka, který v roce 2013 vysílala Česká televize, zachycuje i spory Edvarda Beneše a Wenzela Jaksche (obou tehdy v londýnském exilu) o poválečné národnostní uspořádání republiky (stopáž 20:10 a 58:08)

Jeden z dílů seriálu České století scenáristy Pavla Kosatíka a režiséra Roberta Sedláčka, který v roce 2013 vysílala Česká televize, zachycuje i spory Edvarda Beneše a Wenzela Jaksche (obou tehdy v londýnském exilu) o poválečné národnostní uspořádání republiky (stopáž 20:10 a 58:08)

Repro www stránky České televize

V knize Andrease Kosserta Chladná vlast, vydané roku 2011 v českém překladu, najdeme i tuto stránku o něm

V knize Andrease Kosserta Chladná vlast, vydané roku 2011 v českém překladu, najdeme i tuto stránku o něm

Repro A. Kossert, Chladná vlast : historie odsunutých Němců po roce 1945 (2011), s. 186

Tady přebírá v roce 2013 jeho pamětní cenu jako už 45. v pořadí význačný německý historik Detlef Brandes (druhý zprava) u příležitosti spolkového shromáždění Seliger-Gemeinde

Tady přebírá v roce 2013 jeho pamětní cenu jako už 45. v pořadí význačný německý historik Detlef Brandes (druhý zprava) u příležitosti spolkového shromáždění Seliger-Gemeinde

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2013, č. 44, s. 5

V roce 2019 byla v kapli v Dlouhé Stropnici zpřístupněna expozice, věnovaná historii obce a také přímo Wenzelu Jakschovi - otevření se zúčastnili i jeho dcera Mary a syn George

Foto Karel Pršín

Potomci uprchlíků před Hitlerem žijí dodnes podle jeho předpovědi "někde v lesích Kanady"

Repro Lidové noviny, 25. 6. 2014, příloha Orientace s. I, autor Marek Kerles

Eichstätt v Schedelově Světové kronice z roku 1493

Eichstätt v Schedelově Světové kronice z roku 1493

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 12, s. 33

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist