logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

TECELIN JAKSCH

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 5, s. 5
(viz i Dominik Kaindl a Josef Tibitanzl)
a SOA v Třeboni - digitální archív

V den svého zvolení opatem v roce 1923

V den svého zvolení opatem v roce 1923

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 12, s. 364

Repro 25 Jahre Patenschaft der Stadt Ellwangen für
die Heimatvertriebenen aus Kreis Kaplitz, 1980-2005, s. 156

Na pamětním snímku k 80. jubileu hudebního spolku ve Vyšším Brodě v roce 1925,
kdy byl jmenován opatem zdejšího kláštera

Na pamětním snímku k 80. jubileu hudebního spolku ve Vyšším Brodě v roce 1925,
kdy byl jmenován opatem zdejšího kláštera

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 3, s. 52

Prezident Beneš s chotí za návštěvy vyšebrodského kláštera v květnu roku 1937
(opat Jaksch zachycen na snímku zcela vpravo)

Prezident Beneš s chotí za návštěvy vyšebrodského kláštera v květnu roku 1937
(opat Jaksch zachycen na snímku zcela vpravo)

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 355
(archiv cisterciáckého kláštera Rein)

Znak opata Tecelina Jaksche na kruchtě klášterního kostela ve Vyšším Brodě

Znak opata Tecelina Jaksche na kruchtě klášterního kostela ve Vyšším Brodě

Repro Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 61, foto Tomáš Halama

Záznam o jeho narození v křestní matrice Haklových Dvorů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Statek v Haklových Dvorech na starším snímku

Statek v Haklových Dvorech na starším snímku

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 6, s. 37

Jeho rodiče Maria a Andreas JakschoviJeho rodiče Maria a Andreas Jakschovi

Jeho rodiče Maria a Andreas Jakschovi

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 6, s. 36

Mezi česky psanými záznamy knihy zemřelých z Haklových Dvorů nachází se i tento německý zápis o úmrtí jeho otce Andrease Jaksche v květnu roku 1911

Mezi česky psanými záznamy knihy zemřelých z Haklových Dvorů nachází se i tento německý zápis o úmrtí jeho otce Andrease Jaksche v květnu roku 1911

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Stavení čp. 15 na návsi Haklových Dvorech dnes (2010)

Stavení čp. 15 na návsi Haklových Dvorech dnes (2010)

Foto Ivo Kareš

Letecký snímek rodných Haklových Dvorů

Letecký snímek rodných Haklových Dvorů

Repro Muzea a památková péče : sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference (2013), s. 112, foto Daniel Kovář

Haklovy Dvory na katastrální mapě z roku 1781 a po požáru na mapě stabilního katastru z roku 1827

Haklovy Dvory na katastrální mapě z roku 1781 a po požáru na mapě stabilního katastru z roku 1827

Haklovy Dvory na katastrální mapě z roku 1781 a po požáru na mapě stabilního katastru z roku 1827

Repro Muzea a památková péče : sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference (2013), s. 111

Domovský list i s jeho podpisem

Domovský list i s jeho podpisem

Repro www stránky Hackelhöf - Haklovy Dvory

Kostel sv. Vavřince v Přídolí, kde začínal jako kaplan

Kostel sv. Vavřince v Přídolí, kde začínal jako kaplan

Foto Pavel Polák

Fara v Boršově nad Vltavou

Fara v Boršově nad Vltavou

Foto Pavel Polák

Rodná krajina na staré mapě (klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Rodná krajina na staré mapě (klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Repro [Budweis], výřez z mapy bez popisu (Digitální knihovna JVK)

Text průvodce z roku 1929 přesvědčivě dokumentuje tehdejší
hodnotu klášterních uměleckých sbírek ve Vyšším Brodě

Text průvodce z roku 1929 přesvědčivě dokumentuje tehdejší
hodnotu klášterních uměleckých sbírek ve Vyšším Brodě

Repro J. Foustka - J.A. Holman, Sto výletů automobilem po Československu (1929), s. 103-104

Doslovné znění jeho projevu při návštěvě Dr. Edvarda Beneše roku 1937 vy vyšebrodském klášteře i odpovědi prezidentovy v Okresním věstníku pro politický okres kaplický

Repro Kronika německé obecné školy Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Článek sociálně demokratického listu Jihočech z 31. října 1945 dokazuje loajalitu Jakschovu nad jiné výmluvně

Repro Jihočech, 31.10. 1945, s. 1

Zpráva o jeho útěku v červenci 1948 přes hranice se objevila na stránkách krajanského měsíčníku s téměř ročním zpožděním

Zpráva o jeho útěku v červenci 1948 přes hranice se objevila na stránkách krajanského měsíčníku s téměř ročním zpožděním

Repro Hoam!, 1949, č. 5, s. 12

Pamětní deska na hřbitovní kapli sv. Anny při klášterním kostele vyšebrodském svědčí o jeho úmrtí v rakouském exilu roku 1954

Pamětní deska na hřbitovní kapli sv. Anny při klášterním kostele vyšebrodském svědčí o jeho úmrtí v rakouském exilu roku 1954

Foto Ivo Kareš

Vyšebrodský kapitulní sál

Vyšebrodský kapitulní sál

Foto Leona Töröková

Za druhé světové války byl v zabraném klášteře zřízen vojenský lazaret a převezeny sem vedle nakradených uměleckých děl i takové nacistické relikvie jako Hitlerův stůl, na kterém byla údajně podepsána mnichovská dohoda

Za druhé světové války byl v zabraném klášteře zřízen vojenský lazaret a převezeny sem vedle nakradených uměleckých děl i takové nacistické relikvie jako Hitlerův stůl, na kterém byla údajně podepsána mnichovská dohoda

Repro Jihočech, 27.7. 1945, s. 5

Jiný pramen hovoří o tom, že stůl, jistě ovšem týž, byl dopraven
do Vyššího Brodu z říšského kancléřství v Berlíně

Jiný pramen hovoří o tom, že stůl, jistě ovšem týž, byl dopraven
do Vyššího Brodu z říšského kancléřství v Berlíně

Repro Českobudějovické listy, 16.6. 1995, s. 22

Budova zvaná "Führerbau" v Mnichově, kde byla podepsána osudná dohoda na stole,
který se ocitl možná přes říšské kancléřství v Berlíně v prostorách kláštera vyšebrodského

Budova zvaná "Führerbau" v Mnichově, kde byla podepsána osudná dohoda na stole,
který se ocitl možná přes říšské kancléřství v Berlíně v prostorách kláštera vyšebrodského

Repro Sudetenpost, 2008, č. 9, s. 16

Podpis mnichovské dohody na "Hitlerově" stole

Podpis mnichovské dohody na "Hitlerově" stole

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 214
(Saarländisches Schulmuseum Ottweiler)

Lidové noviny uvedly historii Hitlerova psacího stolu na pravou míru tímto článkem Marka Kerlese

Repro Lidové noviny, 24. 2. 2012, s. 2

Dvůr cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě s budovami ve východní části areálu, odkud Američané po skončení války odváželi umělecké předměty, shromážděné tu nacisty - speciální rampa byla pravděpodobně zřízená u vchodu poblíž dnešního Poštovního muzea

Dvůr cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě s budovami ve východní části areálu, odkud Američané po skončení války odváželi umělecké předměty, shromážděné tu nacisty - speciální rampa byla pravděpodobně zřízená u vchodu poblíž dnešního Poštovního muzea

Repro J. Kuchař, Hitlerova sbírka v Čechách : obrazy, dary, psací stůl (2011), s. 124

Mezi uměleckými díly, shromážděnými ve Vyšším Brodě, byly i sochy Veslaře od Hermana Zettlitzera a Rozsévače od Williho Knappa, v současnosti ve sbírkách Alšovy jihočeské galerieMezi uměleckými díly, shromážděnými ve Vyšším Brodě, byly i sochy Veslaře od Hermana Zettlitzera a Rozsévače od Williho Knappa, v současnosti ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie

Mezi uměleckými díly, shromážděnými ve Vyšším Brodě, byly i sochy Veslaře od Hermana Zettlitzera a Rozsévače od Williho Knappa, v současnosti ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie

Foto Ivo Kareš

Dnes jsou v křížové chodbě vyšebrodského kláštera vystaveny sochy ze zaniklých šumavských kostelů

Dnes jsou v křížové chodbě vyšebrodského kláštera vystaveny sochy ze zaniklých šumavských kostelů

Foto Leona Töröková

Závišův kříž, který svěřil opat Jaksch počátkem února roku 1948(!) do ochrany biskupa Hloucha, poněvadž doba je "bouřlivá a nejistá" (viz i Canisius Leopold Noschitzka a Hans Waltenberger)

Závišův kříž, který svěřil opat Jaksch počátkem února roku 1948(!) do ochrany biskupa Hloucha, poněvadž doba je "bouřlivá a nejistá" (viz i Canisius Leopold Noschitzka a Hans Waltenberger)

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 235, Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Hrob na hřbitově v ReinuHrob na hřbitově v Reinu

Hrob na hřbitově v Reinu

Foto Ján Trnka

Jeho portrét v reinském klášteře a portrét opata Kuntschaka, v jehož hrobě je pochovánJeho portrét v reinském klášteře a portrét opata Kuntschaka, v jehož hrobě je pochován

Jeho portrét v reinském klášteře a portrét opata Kuntschaka, v jehož hrobě je pochován

Foto Ján Trnka

Prospekt "nejstaršího cisterciáckého kláštera na světě", jak je tu nazýván Rein, kde Jaksch skonal a je pochován, i s jeho polohou na mapce Rakouska...

Prospekt "nejstaršího cisterciáckého kláštera na světě", jak je tu nazýván Rein, kde Jaksch skonal a je pochován, i s jeho polohou na mapce Rakouska...

... má i svou českou verzi

... má i svou českou verzi

Vydejme se v zimě i jeho Opatskou cestou k vodopádům sv. Wolfganga - jeden z úvodních obrázků odněkud známe: jsou to Stříbrné Hutě, omylem tu ve staré ilustraci uvedené!! (viz Robert Hamerling)

Vydejme se v zimě i jeho Opatskou cestou k vodopádům sv. Wolfganga - jeden z úvodních obrázků odněkud známe: jsou to Stříbrné Hutě, omylem tu ve staré ilustraci uvedené!! (viz Robert Hamerling)

Repro www stránky České televize

Vodopády sv. Wolfganga na staré pohlednici firmy Josef Seidel

Vodopády sv. Wolfganga na staré pohlednici firmy Josef Seidel

Repro F. Fellner, Das fotografische Gedächtnis = Fotografická paměť : Böhmerwald und Mühlviertel, Šumava & Mühlviertel (2007), s. 125

Jiný Seidelův snímek vodopádů sv. Wolfganga, nesoucí pořadové číslo 498...

Jiný Seidelův snímek vodopádů sv. Wolfganga, nesoucí pořadové číslo 498...

Repro F. Fellner, Das fotografische Gedächtnis = Fotografická paměť : Böhmerwald und Mühlviertel, Šumava & Mühlviertel (2007), s. 140

... a ještě jedna Seidelova fotografie s vodopády sv. Wolfganga ze staré fotografické publikace o Šumavě

... a ještě jedna Seidelova fotografie s vodopády sv. Wolfganga ze staré fotografické publikace o Šumavě

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D., nám v březnu 2012 laskavě poskytl tento text
před jeho uveřejněním ve Vyšebrodském zpravodaji

PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D., nám v březnu 2012 laskavě poskytl tento text
před jeho uveřejněním ve Vyšebrodském zpravodaji

Repro archív Kohoutího kříže

Krušnohorský cisterciácký klášter Osek (Osegg), jehož osudy byly po válce spojeny s vyšebrodským klášterem a Tecelinem JakschemKrušnohorský cisterciácký klášter Osek (Osegg), jehož osudy byly po válce spojeny s vyšebrodským klášterem a Tecelinem Jakschem

Krušnohorský cisterciácký klášter Osek (Osegg), jehož osudy byly po válce spojeny s vyšebrodským klášterem a Tecelinem Jakschem

Foto Květa Cempírková

Příběh, který nemá konce - ale Tecelin se i nadále má psát s jedním "l"

Repro Právo, 22. 5. 2017, s. 7

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist