logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL JANSKY

Kaple na vrcholu Mandelsteinu s pamětní deskou vyhnanců

Kaple na vrcholu Mandelsteinu s pamětní deskou vyhnanců

Foto Pavel Polák

Kamenné mísy na Mandelsteinu: jako oči obrácené k nebi

Kamenné mísy na Mandelsteinu: jako oči obrácené k nebi

Repro Naturfoto.at, foto Andreas Rößler

Na pohlednici "Naglitz" najdeme i obchod pana "Jánskýho"

Na pohlednici "Naglitz" najdeme i obchod pana "Jánskýho"

Úřední razítko Nakolic z roku 1881 a razítko místní školy z roku 1917

Úřední razítko Nakolic z roku 1881 a razítko místní školy z roku 1917

Repro SOkA České Budějovice

Nakolické školní děti, většinou bosé, se svým panem učitelem Josefem Schnauderem, narozeným roku 1908 ve Vyšším Brodě, absolventem českobudějovického německého učitelského ústavu v roce 1927

Nakolické školní děti, většinou bosé, se svým panem učitelem Josefem Schnauderem, narozeným roku 1908 ve Vyšším Brodě, absolventem českobudějovického německého učitelského ústavu v roce 1927

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Helmuta Schnaudera, Linz)

Vstup německého vojska do jeho rodných Nakolic na podzim roku 1938

Vstup německého vojska do jeho rodných Nakolic na podzim roku 1938

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Helmuta Schnaudera, Linz)

Rodné Nakolice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Rodné Nakolice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rodné Nakolice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Nakolice v roce 2015Nakolice v roce 2015

Nakolice v roce 2015

Foto Ivo Kareš

Text o Nakolicích z novější literatury

Text o Nakolicích z novější literatury

Repro S. Kroupa, Zázraky před jižní hranicí : pohled z Novohradských hor do měst a vesnic v jižní části roviny třeboňské (2005), 33-34

Obnovená kaplička při silnici od Nových Hradů na Nakolice

Obnovená kaplička při silnici od Nových Hradů na Nakolice

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 26, foto Milan Koželuh

Nakolický rybník, založený někdy v prvé půli šestnáctého století, patří k největším na NovohradskuNakolický rybník, založený někdy v prvé půli šestnáctého století, patří k největším na Novohradsku

Nakolický rybník, založený někdy v prvé půli šestnáctého století, patří k největším na Novohradsku

Foto Ivo Kareš

Kaple nad Nakolicemi s nově pořízenou kovářskou mříží

Kaple nad Nakolicemi s nově pořízenou kovářskou mříží

Kaple nad Nakolicemi s nově pořízenou kovářskou mříží

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 30 a zadní strana obálky, foto Milan Koželuh

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist