logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARY JAUKEROVÁ

Dvě její "letní" básně figurují v Budweiser Zeitung vedle té o letním slunovratu, jejímž autorem je Ottokar Winicky

Dvě její "letní" básně figurují v Budweiser Zeitung vedle té o letním slunovratu, jejímž autorem je Ottokar Winicky

Repro Budweiser Zeitung, 1934, č. 47, s. 4

V jednom z dalších čísel listu se toho léta 1934 na straně plné snímků k úmrtí říšského prezidenta Hindenburga objevil s podpisem i tento, oznamující, že kancléř Hitler zvláštním zákonem "krátce po skonu Hindenburgově" sloučil dosavadní jeho pravomoci se svými

V jednom z dalších čísel listu se toho léta 1934 na straně plné snímků k úmrtí říšského prezidenta Hindenburga objevil s podpisem i tento, oznamující, že kancléř Hitler zvláštním zákonem "krátce po skonu Hindenburgově" sloučil dosavadní jeho pravomoci se svými

Repro Budweiser Zeitung, 1934, č. 60, s. 5

Zvláštní známka "Velkoněmecké říše", vydaná roku 1944 k 11. výročí Hitlerova uchopení moci - co asi bylo toho času s Mary Jaukerovou?

Zvláštní známka "Velkoněmecké říše", vydaná roku 1944 k 11. výročí Hitlerova uchopení moci - co asi bylo toho času s Mary Jaukerovou?

Repro Gedenkbuch der Stadt Winterberg II. (SOA v Třeboni - digitální archív)

Policejní přihlášky Marie Jaukerové a jejího manžela

Repro SOkA České Budějovice

Z dopisu, který přišel na jaře roku 2013 o hostinské Marii Jaukerové ze vsi Dubičné od tamního kronikáře (viz i Alfred Bäcker)

Z dopisu, který přišel na jaře roku 2013 o hostinské Marii Jaukerové ze vsi Dubičné od tamního kronikáře (viz i Alfred Bäcker)

Repro archív Kohoutího kříže

Stránka z "Pamětní knihy obce Dubičného" se zmínkou o hostinské jménem Marie Jaukerová svědčí ani ne tak o jedné osobě, jako spíš o lidech a časech bez rozdílu

Stránka z "Pamětní knihy obce Dubičného" se zmínkou o hostinské jménem Marie Jaukerová svědčí ani ne tak o jedné osobě, jako spíš o lidech a časech bez rozdílu

Repro Kronika obce Dubičné, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Opravená návesní kaple v Dubičném

Opravená návesní kaple v Dubičném

Foto Pavel Polák

Z dopisu potomka rodu Jaukerových a badatele o jeho historii Petra Jaukera, který obsahuje nejen data hostinské Marie Anny Jaukerové, ale i mnoho dat s Jaukerovými
souvisejících

Z dopisu potomka rodu Jaukerových a badatele o jeho historii Petra Jaukera, který obsahuje nejen data hostinské Marie Anny Jaukerové, ale i mnoho dat s Jaukerovými souvisejících

Repro archív Kohoutího kříže

Záznam o sebevraždě celé českobudějovické rodiny Jaukerovy v květnových dnech roku 1945 z knihy zemřelých a pohřbených děkanského úřadu, kde figuruje rovněž jméno Marie, rozené ovšem Dürrschmiedové z Blatné (Ploden) na Žatecku

Záznam o sebevraždě celé českobudějovické rodiny Jaukerovy v květnových dnech roku 1945 z knihy zemřelých a pohřbených děkanského úřadu, kde figuruje rovněž jméno Marie, rozené ovšem Dürrschmiedové z Blatné (Ploden) na Žatecku

Repro J. Petráš, Česko-německá problematika v Českých Budějovicích po skončení druhé světové války (2007), s. 138-139

Jedna "budějovická" Marie Jaukerová se podle tohoto řádku na stránkách krajanského časopisu dožila 15. 5. 1981 v rakouském Linci 86 let

Jedna "budějovická" Marie Jaukerová se podle tohoto řádku na stránkách krajanského časopisu dožila 15. 5. 1981 v rakouském Linci 86 let

Repro Hoam!, 1981, č. 5, s. 251

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist