logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANNA JELINEKOVÁ

Při oslavě devadesátých narozenin
v roce 1966

Při oslavě devadesátých narozenin
v roce 1966

Repro A. Jelineková, Med. Dr. Josef Klostermann - Leben eines Arztes im Böhmerwald, strojopis, obr. příl.

Fregatní kapitán Rudolf Abele (1876-1955) se svými sestřenicemi Annou, Ernestinou a Henriettou, roz. Jelinekovými

Fregatní kapitán Rudolf Abele (1876-1955) se svými sestřenicemi Annou, Ernestinou a Henriettou, roz. Jelinekovými

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 55

Její sestry Maria, provd. Dreherová, vedle ní vpravo pak malířka a středoškolská profesorka Ernestine, provd. Prischingová

Její sestry Maria, provd. Dreherová, vedle ní vpravo pak malířka a středoškolská profesorka Ernestine, provd. Prischingová

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 54

Nekrolog její sestry Ernestine, provd. Prischingové, z něhož se dovídáme i o tom, že další ze sester Jelinekových, totiž Henriette, provd. Petersonová, zhudebnila báseň Hanse Watzlika "An die Heimat"

Repro Hoam!, 1964, č. 3, s. 84-85

Parte jejích sester Ernestine (Tine), Henriette (Hentschi) a Marie (Mizzi)

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 65-67

Zámek v Debrníku na akvarelu Tiny (Ernestiny) Prischingové

Zámek v Debrníku na akvarelu Tiny (Ernestiny) Prischingové

Repro H.-J. Häupler, Das Drama von Ludwigsthal : wie die Glasherren Abele und Hafenbrädl um ihr Vermögen kamen (1982)

Tato pohlednice zachycuje druhou stranu zámku s věžičkou

Tato pohlednice zachycuje druhou stranu zámku s věžičkou

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 23

Úvod k její rukopisné kronice rodu Abeleových, datovaný ve Vídni ke dni 5. května roku 1964

Úvod k její rukopisné kronice rodu Abeleových, datovaný ve Vídni ke dni 5. května roku 1964

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), frontispis

Starý Luisl, hostinský od Koruny

Starý Luisl, hostinský od Koruny

Repro Festschrift zur Sechshundertjahrfeier der königl. freien Goldbergstadt Begreichenstein im Böhmerwalde (1930), s. 92

Rodný dům MUDr. Josefa Klostermanna, otce spisovatele Karla Klostermanna, v někdejším Schlösselwaldu (dnes Hrádky) byl po vyhnání německých obyvatel zničen jako tolik jiných stavení a celých vsí kolem

Rodný dům MUDr. Josefa Klostermanna, otce spisovatele Karla Klostermanna, v někdejším Schlösselwaldu (dnes Hrádky) byl po vyhnání německých obyvatel zničen jako tolik jiných stavení a celých vsí kolem

Repro Hoam!, 2008, č. 4, s. 4

MUDr. Josef Klostermann

MUDr. Josef Klostermann

Repro Karel Klostermann, Vzpomínky na Šumavu : kniha pamětí (2006), obr. příl.

Jeho choť Lotte Klostermannová, roz. Hauerová,
matka Karla Klostermanna (viz i zde)

Jeho choť Lotte Klostermannová, roz. Hauerová,
matka Karla Klostermanna (viz i zde)

Repro Karel Klostermann, Vzpomínky na Šumavu : kniha pamětí (2006), obr. příl.

Ještě jednou Lotte Klostermannová...

Ještě jednou Lotte Klostermannová...

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 23

... a MUDr. Josef Klostermann

... a MUDr. Josef Klostermann

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 23

Fritz Hauer, syn Charlotty Hauerové, roz. Abeleové, Klostermannův strýc

Fritz Hauer, syn Charlotty Hauerové, roz. Abeleové, Klostermannův strýc

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 13

Tady ve hřbitovní kapli na Hůrce, na snímku od kostela vpravo, odpočívaly i ostatky MUDr. Josefa Klostermanna, než je spolu s těmi Abeleových zhanobila zvůle českých "ochránců hranic"

Tady ve hřbitovní kapli na Hůrce, na snímku od kostela vpravo, odpočívaly i ostatky MUDr. Josefa Klostermanna, než je spolu s těmi Abeleových zhanobila zvůle českých "ochránců hranic"

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau), foto Josef Seidel

Dcery MUDr. Josefa Klostermanna, Karlovy sestry...

Dcery MUDr. Josefa Klostermanna, Karlovy sestry...

Repro A. Jelineková, Med. Dr. Josef Klostermann - Leben eines Arztes im Böhmerwald, strojopis, obr. příl.

... a synové, Karel a jeho bratři (viz i Karl Klostermann)

... a synové, Karel a jeho bratři (viz i Karl Klostermann)

Repro A. Jelineková, Med. Dr. Josef Klostermann - Leben eines Arztes im Böhmerwald, strojopis, obr. příl.

Další snímky dětí MUDr. Josefa Klostermanna: Fritz, Karl a Lina...

Další snímky dětí MUDr. Josefa Klostermanna: Fritz, Karl a Lina...

Repro A. Jelineková, Med. Dr. Josef Klostermann - Leben eines Arztes im Böhmerwald, strojopis, obr. příl.

... a Peppo, Franz, Rosa s Marií na klíně a Ernestine Klostermannovi

... a Peppo, Franz, Rosa s Marií na klíně a Ernestine Klostermannovi

Repro A. Jelineková, Med. Dr. Josef Klostermann - Leben eines Arztes im Böhmerwald, strojopis, obr. příl.

Malby její sestry, akademické malířky Ernestine Prischingové, v Abeleových domě,
dnes muzeu v Železné Rudě

Malby její sestry, akademické malířky Ernestine Prischingové, v Abeleových domě,
dnes muzeu v Železné Rudě

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 54

Tři obrazy její sestry Ernestine ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Tři obrazy její sestry Ernestine ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Repro V Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 241 a 242

Hroby Klostermannových na hřbitově v Rejštejně

Hroby Klostermannových na hřbitově v Rejštejně

Hroby Klostermannových na hřbitově v Rejštejně

Foto Pavel Polák

Recenze její knihy o životě lékaře Josefa Klostermanna, vydané v Grafenau roku 2017

Recenze její knihy o životě lékaře Josefa Klostermanna, vydané v Grafenau roku 2017

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2018, č. 2, s. 55

Neopakovatelný kolorit Kašperských Hor, zde zachycený dvěma snímky domů v tamní Dlouhé ulici, vesměs zbořených po roce 1945, zachytila ve svém textu

Neopakovatelný kolorit Kašperských Hor, zde zachycený dvěma snímky domů v tamní Dlouhé ulici, vesměs zbořených po roce 1945, zachytila ve svém textu

Neopakovatelný kolorit Kašperských Hor, zde zachycený dvěma snímky domů v tamní Dlouhé ulici, vesměs zbořených po roce 1945, zachytila ve svém textu

Repro V. Holý, Královský hvozd na Šumavě před třicetiletou válkou (2007), s. 245

Dokumentární snímek v režii Zdeňka Flídra uvádí i vzácné svědectví o ní
(stopáž 51:59 až 53:11), v podání Manfreda Pranghofera
(další reportáž České televize o Karlu Klostermannovi viz zde)

Dokumentární snímek v režii Zdeňka Flídra uvádí i vzácné svědectví o ní
(stopáž 51:59 až 53:11), v podání Manfreda Pranghofera
(další reportáž České televize o Karlu Klostermannovi viz zde)

Repro www stránky České televize

Klostermannova chata v Modravě, za druhé světové války přezvaná "v Říši"
na "Deutsches Berghotel", zde na pohlednici Josefa Seidela z roku 1927

Klostermannova chata v Modravě, za druhé světové války přezvaná "v Říši"
na "Deutsches Berghotel", zde na pohlednici Josefa Seidela z roku 1927

Soutok Roklanského a Modravského potoka

Soutok Roklanského a Modravského potoka

Foto Jan Jelínek

Nová lávka přes Roklanský potok na snímku z roku 2014

Nová lávka přes Roklanský potok na snímku z roku 2014

Repro Šumava, jaro 2014, foto Antonín Schubert

Dvorec na Antýglu za zimního podvečera jako ilustrace k jedné z kapitol jejího textu

Dvorec na Antýglu za zimního podvečera jako ilustrace k jedné z kapitol jejího textu

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2013, č. 6, s. 44, foto Jan Kavale

O pohnutých osudech hrobky v Hůrce ve vyprávění Emila Kintzla

O pohnutých osudech hrobky v Hůrce ve vyprávění Emila Kintzla

Repro Stream.cz

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist