logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PAUL JEŘABEK

Zachycují tyto dva snímky ze Seidelova fotoateliéru, psané na jméno a adresu Jeřábek Marie Oberlehrer,
Schwarzbach 2 v srpnu 1919, Paula Jeřabka a jeho manželku Marii?Zachycují tyto dva snímky ze Seidelova fotoateliéru, psané na jméno a adresu Jeřábek Marie Oberlehrer,
Schwarzbach 2 v srpnu 1919, Paula Jeřabka a jeho manželku Marii?

Zachycují tyto dva snímky ze Seidelova fotoateliéru, psané na jméno a adresu Jeřábek Marie Oberlehrer,
Schwarzbach 2 v srpnu 1919, Paula Jeřabka a jeho manželku Marii?

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam o jeho narození v prachatické matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 56 v prachatické Věžní ulici

Rodný dům čp. 56 v prachatické Věžní ulici

Foto Ivo Kareš

Ktišskou školu zažil téměř jako novostavbu

Ktišskou školu zažil téměř jako novostavbu

Foto Ivo Kareš

Nezvyklý pohled na Ktiš z Ktišské hory

Nezvyklý pohled na Ktiš z Ktišské hory

Foto Pavel Polák

Úvod jeho záznamu ve stožecké školní kronice

Úvod jeho záznamu ve stožecké školní kronice

Repro Školní kronika Stožec 1888-1935, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Původní školní budova ve Stožci

Původní školní budova ve Stožci

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2012, č. 11, s. 4

Takto vyhlížela v roce 2017 bývalá škola v Hodňově, odkud do Stožce odešel

Takto vyhlížela v roce 2017 bývalá škola v Hodňově, odkud do Stožce odešel

Foto Ivo Kareš

Zpráva o jeho jmenování řídícím učitelem v Mokré

Zpráva o jeho jmenování řídícím učitelem v Mokré

Repro Budweiser Zeitung, 1918, č. 84, s. 6

Někdejší škola v Mokré

Někdejší škola v Mokré

Foto Ivo Kareš

Záznam o jeho skonu v želnavské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hrob na želnavském hřbitově už dnes nelze identifikovat

Hrob na želnavském hřbitově už dnes nelze identifikovat

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist