logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN JODL

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1975, č. 6, s. 201

Jako organizátor oslavy otevření krajanského sídliště ve Schrobenhausen roku 1966 stojí na snímku uprostřed (viz i Julius Winter)

Jako organizátor oslavy otevření krajanského sídliště ve Schrobenhausen roku 1966 stojí na snímku uprostřed (viz i Julius Winter)

Repro E. Ehler ... [et al.], Zeit des Aufbruchs in der neuen Heimat (1995), s. 93

Na jednom z krajanských setkání rodáků ze Záblatí stojí vepředu pátý zleva

Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 10, s. 342-343

O svých sedmdesátinách ve Schrobenhausen

O svých sedmdesátinách ve Schrobenhausen

Repro Hoam!, 1975, č. 8, s. 279

Záznam záblatské oddací matriky o svatbě jeho rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho narození v záblatské křestní matrice s dodatečným přípisem o jeho svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kostel Umučení sv. Jana Křtitele v Záblatí, kde byl pokřtěn

Kostel Umučení sv. Jana Křtitele v Záblatí, kde byl pokřtěn

Foto Ivo Kareš

Záznam záblatské křestní matriky o narození jeho ženy Theresie s dodatečným přípisem o její svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu pro stavení čp. 30 v Horním Záblatí, kde žil sedlák Johann Jodl se svou ženou Emmou a dětmi Johannem a Annou, jakož i se třemi služebnými silami značně mladého věku

Repro Sčítání lidu 1910, Horní Záblatí, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Pohled na Záblatí zachycuje vpravo nahoře skupinu domů v Horním Záblatí včetně čp. 30

Pohled na Záblatí zachycuje vpravo nahoře skupinu domů v Horním Záblatí včetně čp. 30

Foto Josef Čtvrtník

Pozdrav k jeho sedmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku, kde hopublikoval F.C. Stumpfi

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1975, č. 6, s. 200-202

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1978, č. 9, s. 323

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1978, č. 9, s. 203-204

Plánek Řepešína s místními částmi Saladín a Zvěřenice se seznamem majitelů stavení a usedlostních jmen, pod kterým je podepsán

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1953, č. 8, s. 82-83

Snímek ze svěcení řepešínské hasičské stříkačky

Snímek ze svěcení řepešínské hasičské stříkačky

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1976, č. 7, s. 230

Průčelí zchátralého někdejšího hostince v Řepešíně, rodného domu jeho manželky (viz i Ernst Kottal)

Průčelí zchátralého někdejšího hostince v Řepešíně, rodného domu jeho manželky (viz i Ernst Kottal)

Foto Pavel Polák

Návesní kaple v Řepešíně

Návesní kaple v Řepešíně

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist