logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF JOHN

Narodil se podle záznamu v křestní matrice 17. srpna 1802 v Petrově Dvoře (Petrowý Dwůr Nro 1.) Adalbertu Johnovi, zdejšímu "řezači slámy" (Strohschneider), a jeho ženě Barbaře, roz. Rabové, z Lužic

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V indexu netolické matriky figuruje jeho jméno v záhlaví strany se jmény novorozených v roce 1802,
mezi nimiž je z Petrova Dvora ten jediný

V indexu netolické matriky figuruje jeho jméno v záhlaví strany se jmény novorozených v roce 1802,
mezi nimiž je z Petrova Dvora ten jediný

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný Petrův Dvůr u Netolic (viz i Gregor Victor Kutschera von Aichbergen)

Rodný Petrův Dvůr u Netolic (viz i Gregor Victor Kutschera von Aichbergen)

Foto Ivo Kareš

Pamětní deska na Petrově Dvoře

Pamětní deska na Petrově Dvoře

Foto Ivo Kareš

Kámen u jemu věnované John-Strasse na Knížecím stolci

Kámen u jemu věnované John-Strasse na Knížecím stolci

Foto Jiří Novotný

Johnstein cestou na vrchol Boubína

Johnstein cestou na vrchol Boubína

Foto Jan Mareš

Tři kresby, kterými vratislavský lékárník Müncke doprovodil zprávu Juliuse Göpperta (1800-1884) o pralese na Boubíně

Tři kresby, kterými vratislavský lékárník Müncke doprovodil zprávu Juliuse Göpperta (1800-1884) o pralese na Boubíně

Repro M. Šíp, Boubínský prales : národní přírodní rezervace a její dějiny (2006), s. 60-61

Inventura lesního porostu včetně padlých stromů na jedné ploše Boubínského pralesa, jak její výsledek podle mapy Josefa Johna z roku 1847 překreslil Jan Chadt-Ševětínský

Inventura lesního porostu včetně padlých stromů na jedné ploše Boubínského pralesa, jak její výsledek podle mapy Josefa Johna z roku 1847 překreslil Jan Chadt-Ševětínský

Repro M. Šíp, Boubínský prales : národní přírodní rezervace a její dějiny (2006), s. 87

Obraz Julia Mařáka Šumavský prales za bouře, datovaný roky 1891-1892,
je součástí sbírek Národní galerie v Praze

Obraz Julia Mařáka Šumavský prales za bouře, datovaný roky 1891-1892,
je součástí sbírek Národní galerie v Praze

Repro kalendář Národního parku Šumava 2009, ze sbírek Národní galerie v Praze

Hrob a detail náhrobní desky na vimperském hřbitově

Hrob a detail náhrobní desky na vimperském hřbitově

Repro Šumava, podzim '98, s. 26-27

Obálka (2005) knihy o něm (vydalo Ministerstvo zemědělství ČR a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů)

Obálka (2005) knihy o něm (vydalo Ministerstvo zemědělství ČR a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů)

Jeho medailon v knize vydané v roce 1958 Československou akademií zemědělských věd

Repro J. Frič, Velké vzory našeho lesnictví (1958), s. 88-90

Administrativní mapa panství Vimperk z roku 1833, tedy pouhých 5 let před jeho příchodem do Vimperka (klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Administrativní mapa panství Vimperk z roku 1833, tedy pouhých 5 let před jeho příchodem do Vimperka (klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Repro Administrativ-Karte der Hochfürstlich Schwarzenberg'schen Herrschaft Winterberg und des Gutes Przetschin: nebst Uibersicht der Herrschaft Wallern und Prachatis in Böhmen Prachiner Kreises (1833) (SOA Třeboň - pob. Český Krumlov, Fond Velkostatek Vimperk, i.č. 6, Národní zemědělské muzeum, projekt digitalizace starých lesních map a zahradních plánů)

Rodokmen rodu Johnů (Jaunů), zasahující jak na strýčický jazykový ostrov, tak do mé rodné Soběslavi

Rodokmen rodu Johnů (Jaunů), zasahující jak na strýčický jazykový ostrov, tak do mé rodné Soběslavi

Repro J.Hořava, První dáma české keramiky : Helena Johnová (1884-1962) (2017), s. 14

Krmelec na Boubíně v zimě na starém snímku

Krmelec na Boubíně v zimě na starém snímku

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 2, s. 3

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist