logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ JUNGBAUER

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 8, s. 3

Repro www stránkyDie Oblaten des Hl. Franz von Sales

Pře převzetí "Bürgermedaille" obce Niederschönenfeld v roce 2004 se starostou Peterem Mahlem

Pře převzetí "Bürgermedaille" obce Niederschönenfeld v roce 2004 se starostou Peterem Mahlem

Repro www stránky Gemeinde Niederschönenfeld

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 8, s. 3

Záznam hodňovské křestní matriky o narození otcově s pozdějším přípisem o jeho svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho otec Johann Jungbauer na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel z válečného roku 1917,
první je z června, na druhý z prosinceJeho otec Johann Jungbauer na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel z válečného roku 1917,
první je z června, na druhý z prosince

Jeho otec Johann Jungbauer na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel z válečného roku 1917,
první je z června, na druhý z prosince

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Na statku čp. 1 v Oticích žila podle těchto archů sčítání lidu z roku 1921 vdova Katharina Jungbauerová (*10. října 1863 ve Vitěšovicích /Kriebaum/) s dcerou Marií (*1888), synem Johannem (*1898), sedmi služebnými silami a jedním obecním chudým, jdoucím "od domu k domu"

Repro Sčítání lidu 1921, Otice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Otec se sestrou Marií na Seidelově snímku ze 17. srpna 1920

Otec se sestrou Marií na Seidelově snímku ze 17. srpna 1920

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam oddací matriky farní obce Polná na Šumavě o svatbě jeho rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Otec na snímku z 9. srpna 1925, tedy krátce před svatbou

Otec na snímku z 9. srpna 1925, tedy krátce před svatbou

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Tento snímek, datovaný 15. zářím 1929, je psán na Marii Rienmüllerovou z Polné na Šumavě čp. 16, tedy matčinu sestru

Tento snímek, datovaný 15. zářím 1929, je psán na Marii Rienmüllerovou z Polné na Šumavě čp. 16, tedy matčinu sestru

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

O zaniklých Oticích se snímkem jeho rodného statku čp. 1

O zaniklých Oticích se snímkem jeho rodného statku čp. 1

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 153

Otický statek čp. 1 a leteckých snímcích z let 1947 a 2011Otický statek čp. 1 a leteckých snímcích z let 1947 a 2011

Otický statek čp. 1 a leteckých snímcích z let 1947 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Statek čp. 1 v Oticích na snímcích z roku 2016

Statek čp. 1 v Oticích na snímcích z roku 2016

Statek čp. 1 v Oticích na snímcích z roku 2016

Foto Ivo Kareš

Tady stávaly OticeTady stávaly Otice

Tady stávaly Otice

Foto Ivo Kareš

Vojenské cvičiště u OticVojenské cvičiště u Otic

Vojenské cvičiště u Otic

Foto Pavel Polák

Nedaleká střelnice

Nedaleká střelnice

Foto Ivo Kareš

Na hřbitově v Hodňově se dochovala náhrobní deska (hrob ale nikoli) Jungbauerů z Otic

Na hřbitově v Hodňově se dochovala náhrobní deska (hrob ale nikoli) Jungbauerů z Otic

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist