logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN JUNGBAUER

Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 7, s. 10

Záznam ondřejovské křestní matriky o jeho narození 25. března 1815 ve stavení čp. 21 ve Zlaté chalupníku Josefu Jungbauerovi a jeho ženě Katharině, dceři Bernarda Gryma, chalupníka v Račíně čp. 14

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dva pohledy na zaniklou rodnou Zlatou s ruinami domů dnes (2021)Dva pohledy na zaniklou rodnou Zlatou s ruinami domů dnes (2021)

Dva pohledy na zaniklou rodnou Zlatou s ruinami domů dnes (2021)

Foto Ivo Kareš

Titulní list ondřejovské křestní matriky s datem 1. ledna 1815 a se jménem faráře Michaela Bayera, charakterizovaného výrazem "Boemus Untermoldauensis", tj. "Čech dolnovltavický"

Titulní list ondřejovské křestní matriky s datem 1. ledna 1815 a se jménem faráře Michaela Bayera, charakterizovaného výrazem "Boemus Untermoldauensis", tj. "Čech dolnovltavický"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Heslo v biografickém lexikonu k dějinám českých zemí

Heslo v biografickém lexikonu k dějinám českých zemí

Repro H. Sturm, Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. 1., I-K (1984), s. 71

Jeho jméno i s datem kněžského svěcení v diecézním katalogu na rok 1865

Jeho jméno i s datem kněžského svěcení v diecézním katalogu na rok 1865

Repro Catalogus universi Cleri diocesani Bohemo-Budvicensis (1865), s. 52

Vazba, patitul, frontispis a titulní list jeho modlitební knihy, vydané bez udání letopočtu u vimperského Steinbrenera

Vazba, patitul, frontispis a titulní list jeho modlitební knihy, vydané bez udání letopočtu u vimperského Steinbrenera

Vazba, patitul, frontispis a titulní list jeho modlitební knihy, vydané bez udání letopočtu u vimperského Steinbrenera

Záznam vimperské knihy zemřelých o jeho skonu Na Radosti (Schenkenbeg) uvádí všechny jeho tituly a také příčinu úmrtí, kterou byla u osmdesátiletého kněze stařecká slabost

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Úmrtní oznámení v ordinariátním listu diecéze z února 1896

Úmrtní oznámení v ordinariátním listu diecéze z února 1896

Repro Ordinariátní list budějovické diecéze. 1896, č. 4 a 5, s. 20

"Složená" pohlednice ze Schenkenbergu, kde skonal

"Složená" pohlednice ze Schenkenbergu, kde skonal

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 79

Snímek z jeho pohřbu ve Vimperku

Snímek z jeho pohřbu ve Vimperku

Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 7, s. 11

Kaple Panny Marie Pomocné zvaná "Klapperl" u Rejštejna vepředu s pamětním křížem k upomínce na arcikněze Johanna Jungbauera z Nicova

Kaple Panny Marie Pomocné zvaná "Klapperl" u Rejštejna vepředu s pamětním křížem k upomínce na arcikněze Johanna Jungbauera z Nicova

Repro www stránky Památky v Kašperských Horách, foto Jitka Marková

Kostel sv. Martina v Nicově

Kostel sv. Martina v Nicově

Kostel sv. Martina v Nicově

Foto Leona Töröková

Varhany kostela v Nicově

Varhany kostela v Nicově

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 20, foto Alois Wastl

Královský kámen u Nicova na kresbě Miroslava Houště z roku 1986 s motivem nicovského kostela

Královský kámen u Nicova na kresbě Miroslava Houště z roku 1986 s motivem nicovského kostela

Repro J. Royt - V. Horpeniak, Miroslav Houšť : dílo (2004), s. 233

Výklenková kaplička vytesaná ve skále pod vrcholem Královského kamene, zachycená i na kresbě výše, a boží muka při cestě k němuVýklenková kaplička vytesaná ve skále pod vrcholem Královského kamene, zachycená i na kresbě výše, a boží muka při cestě k němu

Výklenková kaplička vytesaná ve skále pod vrcholem Královského kamene, zachycená i na kresbě výše, a boží muka při cestě k němu

Foto Pavel Polák

Historický mezník s letopočtem 1752 poblíž Královského kamene

Historický mezník s letopočtem 1752 poblíž Královského kamene

E. Kintzl - J. Fischer, Zmizelá Šumava : s Emilem pěšky (2022), s. 19

O kostele v Nicově a kohoutím kříži nablízku na stránkách vikariátního měsíčníku "regionu sv. Jana Prachatického", kde je otištěn v témže čísle i text Johanna Luksche o kvildské pouti ke svatému Martinu do Nicova ze stránek Kohoutího kříže

Repro Sv. Jan Prachatický, 2009, č. 3, s. 3-5

Nicovská fara

Nicovská fara

Foto Leona Töröková

Návesní kaple v Nicově

Návesní kaple v Nicově

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist