logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN JUNGBAUER

Z kroniky rodného domu

Žumberk (v originále "Sonnberg", od roku 1950 Slunečná - pozn. překl.)
čp. 6 ("po chalupě" Hüblbauer, následující text je seznamem majitelů usedlosti - pozn. překl.):

V roce 1656 jest byl dům řádně držen (originále "Ist im Jahre 1656 ord gewesen." - pozn. překl.); předtím:
? Lorenzen;
? Georg (v originále Georg nach dem Lorenzen - pozn. překl.);
1638 Johann Müller z Hintringu (od roku 1949 Záhvozdí - pozn. překl.) - to jemu (v originále "bei diesem" - pozn. překl.) uhodil do domu blesk a dům lehl popelem. On nebyl schopen ho znovu postavit. Vrátil proto dvorec vrchnosti, která ho prodala:
1656 Johannu Pupeterovi ze Žumberka za 150 kop grošů;
1658 Jakob Pupeter koupil dům za 230 kop grošů;
26. 2. 1682 Simon Honetschläger z Bližší Lhoty (Vorderstift)
26. 6. 1719 Bartl Honetschläger, syn
7. 2. 1737 Gregor Mauritz z Hintringu;
28. 6. 1743 Anton Müller z Hintringu;
3. 6. 1777 Johann Müller;
1798 Anton Höpfler z Bližší Lhoty za 798 zlatých na 16 let;
30. 3. 1810 Gallus (tj. "Havel" - pozn. překl.) Müller, voják, převzal dům za 420 zlatých;
22. 3. 1816 Lorenz Haas ze Záhliní (v originále Eisengrub, dnes zaniklá osada u Hořic na Šumavě - pozn. překl.) převzal dům za 1137 zlatých na 22 let a oženil se s vdovou po předchozím majiteli;
1838 Mathias Raschko z Parkfriedu (dnešní Bělá - pozn. překl.) čp. 15 se oženil s Elisabeth Müllerovou, dcerou Galluse Müllera a převzal dům za 4540 zlatých - Raschko byl věhlasným hodinářem a zhotovoval zejména nástěnné hodiny - zemřel v roce 1904;
1870 Franz Raschko, syn Mathiasův, převzal dům za cenu 5592 zlatých - zůstal svobodný a zemřel roku 1907;
11. 5. 1875 se Mathias Jungbauer z Hor p. 5 oženil s Johannou, sestrou Franzovou, přičemž předávací cena činila už 7000 zlatých;
16. 4. 1912 (v den své svatby - pozn. překl.) převzal po otci dům Johann Jungbauer za předávací cenu 12000 korun - jmenovaný byl po mnoho let starostou a začal psát v roce 1924 na základě zákona dne 30. ledna 1920 i obecní kroniku;
13. 5. 1935 se Kajetan Müller z Hintringu čp. 2 (Oswoln) oženil s Marií Jungbauerovou, dcerou předchozího - předávací cena činila 40000 Kč.

Při revizi obecní kroniky doplněno Franzem Fischerem, ředitelem měšťanské školy v Horní Plané (Oberplan), takto:
1718 dluží Simon Honetschläger Martinu Leschovi, mistru krejčovskému v Českém Krumlově, za oděv a sukno 6 kop 44 grošů 4 denáry (tj. přibližně 7 zlatých 50 krejcarů);
1719 dluží týž ve sklárně kláštera Schlägl ve Schwarzenbergu 1 kopu 17 grošů a 1 denár;
1785 byl Thomas Müller váženým mistrem krejčovským v Praze (Prag);
z domu čp. 6 měla vrchnost co žádat 16 kop 33 grošů a 5 a 3 denáru;
dům čp. 6 zaplatil dne 18. 5. 1850 při vykoupení pozemků ve výši 250 zlatých škole v Želnavě (Salnau) 17 zlatých 30 krejcarů a tamnímu kostelu pak 37 zlatých 40 krejcarů.


Glaube und Heimat, 1982, č. 7, s. 23

"Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek a Nová Pec" (1997), jak tu knihu stačil sestavit a zveřejnit před svou smrtí Stanislav Jagr, tento text také v českém překladu uvádí, já však měl nejen možnost srovnat překlad s rukopisným originálem, nýbrž i s doplněným jeho přetiskem v krajanském časopise z roku 1982. To už byl někdejší kronikář a představený (Gemeindevorsteher) někdejší politické obce Hintring Johann Jungbauer tak jako tak dávno mrtev a ten dům skoro s celou Slunečnou zašel ovšem rovněž. Malý Johann v jeho zdech alespoň podle želnavské matriky spatřil světlo světa dne 22. prosince roku 1870 jako syn Johanny Raschko (otcovství Mathiase Jungbauera z Hor bylo legitimizováno teprve shora zmíněným sňatkem rodičů 11. května 1875), selské dcery právě z čp. 6 v Žumberku, kde hospodařil její otec se svou ženou Elisabeth, roz. Müllerovou původem rovněž z toho stavení. Mathias Raschko ostatně už je postavou předchozího textu. I Kajetan Müller převzal rodný dům Johanna Jungbauera sňatkem s jeho dcerou, jak se z kroniky dočítáme. Vysídlením se "Hüblbauerovi" dostali do Eichtersheimu v severním Bádensku. Hedwig Jungbauerová, roz. Müllerová, kterou si Johann Jungbauer vzal za ženu v želivském kostele sv. Jakuba Staršího dne 16. dubna roku 1912, tam v Eichtersheimu zemřela ve svých 66 letech 28. října 1947 pouhý rok po zničujícím odsunu. Dne 29. července 1953 ji v 83 letech svého věku následoval na věčnost její choť. Oba jsou pochováni na eichtersheimském hřbitově (dnes je Eichtersheim součástí obce Angelbachthal v zemském okrese Rhein-Neckar) stejně jako muž jejich dcery Kajetan Müller, zesnulý v prosinci roku 1974. Nevzali téměř nic s sebou a přece po nich zůstalo prázdno.

- - - - -
* Slunečná, Záhvozdí / Záhvozdí / † † † Eichtersheim, Angelbachtal (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Alespoň index oddací matriky farní obce Želnava zaznamenává znovu datum jeho svatby v želnavském kostele a místo, kde se slavila svatební hostina, tj. Žumberk (Sonnberk, dnes Slunečná)
Ze Slunečné je na želnavský kostel krásný pohled
Vazba, titulní list a první strana (i s jeho podpisem) obecní kroniky, kterou vedl od roku 1924

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist