logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN JUNGBAUER

Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nechybí tu v seznamu navrátilců z první světové války, jemuž věnoval ve "své" kronice čestné místo

Nechybí tu v seznamu navrátilců z první světové války, jemuž věnoval ve "své" kronice čestné místo

Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Titulní strana jeho rukou psané kroniky obce Bližná

Titulní strana jeho rukou psané kroniky obce Bližná

Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Webová podoba titulní strany přepisu kroniky od Stanislava Jagra (chybně je tu přepsán název firmy Ed. Bayands)

Webová podoba titulní strany přepisu kroniky od Stanislava Jagra (chybně je tu přepsán název firmy Ed. Bayands)

Repro Kronika obce Bližná

Kronikářova zdvořilá prosba čtenáři obecní kroniky, aby ji udržoval v čistotě, poněvadž není "určena jen jemu, nýbrž také budoucím pokolením"

Kronikářova zdvořilá prosba čtenáři obecní kroniky, aby ji udržoval v čistotě, poněvadž není "určena jen jemu, nýbrž také budoucím pokolením"

Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady na straně 252 kronika končí (má jinak celkem 398 stran určených k zápisům)

Tady na straně 252 kronika končí (má jinak celkem 398 stran určených k zápisům)

Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho narození v křestní matrice vídeňské farnosti při kostele sv. Brigity s přípisem o svatbě

Repro Matricula Online

Záznam křestní matriky farní obce Dolní Vltavice o narození jeho manželky Marie v Bližné čp. 6 majiteli této usedlosti Josefu Scheschymu a jeho ženě Paulině, roz. Wenzlové z částečně zaniklé vsi Jámy (Kohlgruben)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 20 v Bližné

Repro Sčítání lidu 1921, Bližná, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o svatbě v dolnovltavické oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Bližná (Eggetschlag) na mapě z roku 1869

Bližná (Eggetschlag) na mapě z roku 1869

Repro Umgebungen von Budweis und Krumau (1869) (Digitální knihovna JVK)

Pohlednice obce Bližné a vsi Radslav k ní příslušející na jedné ze stran kroniky

Pohlednice obce Bližné a vsi Radslav k ní příslušející na jedné ze stran kroniky

Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Bližná na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Bližná na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Bližná na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Bližná v roce 2011 (viz i Johann Studener)

Bližná v roce 2011 (viz i Johann Studener)

Foto Ivo Kareš

Stejný statek již bez střechy v roce 2018

Stejný statek již bez střechy v roce 2018

Foto Ivo Kareš

Pohled z Bližné na Lipenské jezero...

Pohled z Bližné na Lipenské jezero...

Foto Ivo Kareš

... a pohled opačným směrem z hladiny jezera

... a pohled opačným směrem z hladiny jezera

Foto Leona Töroková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist