logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RAIMUND JUNGBAUER

Podobenka a heslo v albu rakouského katolického kléru

Podobenka a heslo v albu rakouského katolického kléru

Repro Biographisches Album aus dem österreichischen katholischen Klerus (1909?), s. 129

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 221

Repro Hoam!, 1982, č. 9, s. 434

Jeho heslo v životopisném slovníku k dějinám českých zemí s chybným údajem o místu narození

Jeho heslo v životopisném slovníku k dějinám českých zemí s chybným údajem o místu narození

Repro Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. 1., I - K (1984), s. 71

Pod titulkem "Velký syn Šumavy ve Vídni" otiskl krajanský časopis jeho podrobné curriculum vitae

Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 9, s. 11-14

Text Anny Dolzerové o něm na stránkách krajanského časopisu

Repro Hoam!, 1982, č. 9, s. 434-5

Zpráva o Ammannově pamětní slavnosti v Hořicích s Jungbauerovým tamním kázáním ve farním kostele

Repro Budweiser Zeitung, 1937, č. 58, s. 3 a č. 59, s. 1-4

Záznam o jeho narození a křtu v "šenavské" matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Svatba Gratiana Jungbauera a Hedwig Spannbauerové, jak ji zaznamenává oddací matrika farní obce Šenava (dnes Pěkná)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Pěkná dnes (2011)

Pěkná dnes (2011)

Foto Ivo Kareš

Kostel sv. Anny v Pěkné (2016)...

Kostel sv. Anny v Pěkné (2016)...

Foto Ivo Kareš

... a dnes již nefunkční místní varhany

... a dnes již nefunkční místní varhany

Repro B. Laněk, Varhany Volarska a hudební život v kostele sv. Kateřiny ve Volarech (2020), s. 71

Někdejší škola v Pěkné kdysi a dnes (2022)Někdejší škola v Pěkné kdysi a dnes (2022)

Někdejší škola v Pěkné kdysi a dnes (2022)

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel a foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist